ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, 03.01.2014

| No Comments | No TrackBacks
Мащабна информационна кампания срещу Правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. 25.12.1990 г.
 
ДО: БГ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ ПО СВЕТА
КОПИЕ ДО: СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВнР
 
Здравейте,

 

Ако сте учили, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. на 25.12.1990 г., е "Основен нормативен акт по тези въпроси [легализациите на документи]"

Цитатът е от сайта "БГ Право": http://www.bg-pravo.com/2013/03/18.html,

 

 да знаете, че за този правилник са налични следните официални становища:

 

1. Писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на

документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла

правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения"

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

 

2. Писмо № 2711/28.03.2013 г.от МС до мен: "Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове":

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

 

3. Писмо изх. № 3589/19.07.2013 от Омбудсмана на РБ г-н К. Пенчев до мен: "[Правилникът за легализациите] "противоречи на действащата нормативна уредба": http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

 

4. През май т.г. Омбудсманът на РБ, г-н К. Пенчев, даде становище в писмо до колега (ние сме преводачи): „ недопустимо е толкова важни въпроси като осигуряване качеството на официалните преводи на документи, с които много често се гарантират съществените правни и имуществени интереси, да се уреждат от несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт."

http://editor.slavic-center.com/deystviyata-na-ombudsmana-po-otnoshenie-na-pravilnika-i-statuta-na-prevodachite/

NB! „несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт"!

 

5. В края на ноември 2013 г. г-н Р. Лашев, директор на "Консулски отношения" в МВнР написа в официално писмо до Приемна на Министерски съвет: "Безспорен е факта, че "Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа" (Утвърден с ПМС 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г.) не отговоря на съвременните изисквания, както и е в противоречие с действащото законодателство. Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен". http://softisbg.com/rennies_blog/2013/11/-2013.html

 

От година и половина се води кореспонденция с официалните институции в РБ по въпроса за премахването на този вехт правилник и заменянето му със съвременен такъв, както и за уреждане статута на правоспособните преводачи (традиционно наричани „заклети").

 

Постепенно държавната администрация започва да осъзнава, че този правилник е едно голямо недоразумение. Но засега няма нито едно официално изявление по въпроса и по нищо не личи, че МВнР има намерение да се откаже от този незаконосъобразен правилник, несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове.  

 

Молбата ми е да предадете това съобщение на г-н/г-жа Посланика в посолството, където работите. То е част от информационната кампания, която се провежда от шест месеца. Всеки, който би могъл да помогне с нещо, колкото и малко да е, за по-скорошната замяна на незаконосъобразния правилник за легализациите с нов, ще допринесе за защитата на интересите на българските граждани в РБ и по цял свят.  

 

Поздрави,

Ренета Т. Стоянова, преводач с англ. език на трудов договор във фирма за преводи "Софтис" - Варна

образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Блог: http://rennie.blog.bg

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ 30.07.2012 до 30.12.2013

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-3.1109537

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

Положителни резултати, постигнати досега и как се стигна до тях:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

 

 

 

 

Към дневника на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Имейл rennie@softisbg.com
Мобилен 0888 60 90 72
Стационарен 052 988 600

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/429

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10