От КЗК - уверяват ме, че работят по моя сигнал, 09.01.2014

| No Comments | No TrackBacks
 
----- Original Message -----
From: "Комисия за защита на конкуренцията" <cpcadmin@cpc.bg>
To: "Ренета" <rennie@softisbg.com>
Sent: Thursday, January 09, 2014 12:09 PM
Subject: RE: Мнение за: Очаквам отговор от 21.08.2013

> Уважаема г-жо Стоянова,
>
> Колегите от дирекция "Застъпничество за конкуренцията" работят по предоставената от Вас информация. В случай че бъде образувано производство, комисията ще излезе със съответното решение.
>
> С уважение,
> Пресцентър на КЗК

 

Напомнящото ми писмо, 03.01.2014:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---03012014.html

 

Сигналът ми до КЗК от 21.08.2013:

21.08.2013 - ПИСМО ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-21082013.html 
Заради остарялата правна уредба се спъва свободната конкуренция между преводачите и фирмите. Агенциите за преводи и легализации, сключили фиктивен договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, на практика функционират като нотариални кантори на черно.
Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени.

 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/445

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on January 21, 2014 2:12 PM.

До КЗК - напомням, че чакам отговор от 4 месеца, 03.01.2014 was the previous entry in this blog.

Мащабна информационна кампания срещу незаконосъобразната уредба на преводаческата дейност в България, 21.01.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.