Мащабна информационна кампания срещу незаконосъобразната уредба на преводаческата дейност в България, 21.01.2014

| No Comments | No TrackBacks

 

Кой още не е разбрал, че Правилникът за легализациите е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила?

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-2001.html

 

Това писмо е в обществен интерес!

Съществуват известни проблеми с оторизацията на преводачите и заверката на преводите в България и извън нея, породени от позоваването на морално остарелите и незаконосъобразни разпоредби на т.нар. Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. 1990 (преди 23 години).

 

This letter is of public concern!

There are certain problems with authorization of translators and certification of translations in Bulgaria and beyond due to the use of some very old, strange and unlawful Rules on Legalization, Certification and Translation of Documents of 1958, last updated 1990 (23 years ago). 

 

 

КАМПАНИЯ СРЕЩУ ПРАВИЛНИКА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ ОТ 1958, ПОСЛ. ИЗМ. 1990 (ПРЕДИ 23 ГОДИНИ)

Всеки момент се очаква новината, че МВнР прекратява сключването на договори с фирми за преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите.

Следва:

- приемане на нов правилник за удостоверяване автентичността на документите, съобразен с Хагската конвенция за апостила (без преводи в него!), а старият (от 1958, дето не е изменян от 25.12.1990) се прибира в архив;

- създаване на Официален регистър на правоспособните преводачи;

И накрая - приемане на Закон за преводаческата дейност.

Важно! Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

Важно! Положителни резултати, постигнати досега и как се стигна до тях:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

 

 

КАКВО НОВО?

24.12.2013 - До г-жа Славчева от Администрация на Президента на РБ

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/---24122013.html

(тук за пръв път съобщавам официално, че правилникът не съществува, по признание на самия Раковски Лашев от КО на МВнР, споменавам фалшивата оторизация на агенциите)

 

10.01.2014 - До служителите от дирекция "Консулски отношения" с копие до МП,

Хага, ЕС и др.: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/-10012014.html

(съдържа критика на информацията на сайта на МВнР в 5 точки; след това писмо си поправиха правописните грешки, пожелаваме им да не спират само дотук )

 

18.01.2014 - До г-жа Соня Божикова в отговор на нейно писмо от 08.01.2014:

 http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---18012014.html

(пак не е разбрала, вече повече от година й обяснявам и все не схваща)

 

20.01.2014 - До посолството на РБ в Букурещ, Румъния

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/-20012014.html

(съдържа 3 въпроса относно информацията на сайта им, че легализират преводи, оторизират преводачи и презаверяват легализирани документи)

 

Кореспонденция със служител от бг посолство в държава от ЕС, 27.12.2013 -10.01.2014

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-27-30122013

(правилникът за легализациите създава проблеми и извън България)

 

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ СЪС СПБ (СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ) и АП (АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОДАЧИТЕ) - OT 07.06.2013 ДО 20.12.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-07062013-20122013.html

 

За мен:

Преводач съм. От лятото на 2012 г. водя официална кореспонденция с институции и организации в РБ във връзка с остарелите и незаконосъобразни практики по преводи и легализация на документи в България, произтичащи от позоваване на незаконосъобразните разпоредби на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. на 25.12.1990 (преди 23 години).

В края на 2013 г., след кратка кореспонденция със служител от българско посолство в държава от ЕС, се установи, че въпросните практики са се разпространили извън територията на РБ.

От лятото на 2013 г. провеждам информационна кампания срещу тези практики. Целта е:

- отстраняване на незаконосъобразните практики;

- създаване на регистър на правоспособните преводачи в РБ;

- приемане на закон за преводачите и преводаческата дейност.

 

Цялата ми кореспонденция с официалните институции в РБ от 30.07.2012 г. досега:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-1.1109537

 

Статии на тема преводи и легализации:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/vsichki-statii-na-prevodacheski-temi-ot-h-amp-r-stoianovi-ot.1109542

Препоръчват се следните:

05.06.2013 - ДА, МВнР ИМА ПРАВО ДА ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ (ако им беше истински Възложител, но не е, фиктивен е) http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

29.09.2013 - Разликата между "превод, заверен от заклет преводач" и "нотариално заверен превод" (или как се заверяват преводите в Канада):  http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/post-80.html

 

19.12.2013 - Феодалният модел на преводаческата дейност в България

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-88.html

 

27.12.2013 - Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

 

05.01.2014 - КРАТКИ И ЯСНИ РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ (превод от англ. език)

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/post-91.html

 

 

Този имейл е част от кампания в обществен интерес! Сегашната уредба на дейността по преводи и легализации, базирана на Правилника за легализациите от 1958, посл. изм. 1990 (преди 23 години), е безумно остаряла и незаконосъобразна. Перфектна е единствено за фалшифициране на преводачески подписи и събиране на излишни такси от българските граждани у нас и по света. 

 

This message is part of a campaign against some unlawful practices of performing and certifying translations of documents in Bulgaria as well as in its diplomatic missions abroad, and in particular, against the weird Rules on Legalisation, Certification and Translation of Documents, a grotesque collection of long outdated instructions on how and by whom documents are legalized, translated and certified. These Rules have been kept at the Ministry of Foreign Affairs unamended since 25 Dec 1990, for 23 years now. Little wonder then that the Rules are non-compliant with the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents, as has already been confirmed by the Ombudsman of Bulgaria, who wrote in May 2013:

 

"It is inadmissible that matters of great significance, such as the control over quality of certified translations of public documents, which commonly guarantee essential legal and proprietary rights, should be regulated by a normative act non-compliant with Hague Convention."

 

Link to the scanned letter from the Ombudsman of Bulgaria to a Bulgarian translator, where the above citation was taken from (in BG language):

http://editor.slavic-center.com/deystviyata-na-ombudsmana-po-otnoshenie-na-pravilnika-i-statuta-na-prevodachite/0101-%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%81%d0%bc%d0%b0%d0%bd/

 

Diary of the Informative Campaign launched on 27 June 2013 (in BG language):

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-27-30122013.html

 

The problem is that these weird, non-compliant Rules on Legalization cannot be either changed or revoked. They simply do not exist in the legal sense of the notion of rules as defined in the contemporary Bulgarian legislation. However, non-existent as they are de jure, de facto they are omnipresent, having polluted virtually all the Bulgarian legislation --- this same legislation they are at flagrant variance with, and metastasized at the Bulgarian embassies and consulates in the EU as well as all over the world.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/446

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on January 21, 2014 7:36 PM.

От КЗК - уверяват ме, че работят по моя сигнал, 09.01.2014 was the previous entry in this blog.

Кореспонденция с адвокат Хикс, края на 2013 - началото на 2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.