ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С МС ОТ 03.09.2012 г. ДО 30.09.2016

| No Comments | No TrackBacks


Резюме: На 03.09.12 пуснах един имейл до много адреси - медии и институции. В него ги молех да зададат на бившия министър на МВнР въпроса: "Какви точно официални преводи не е разрешено да извършват преводачите и преводаческите фирми без договор с МВнР?" Единствено от Приемна на МС ми изпратиха официално писмо, че са получили сигнал, съдържащ конкретен въпрос и са го препратили до МВнР. Но отговор на конкретния въпрос няма и до ден днешен, въпреки че Соня Божикова от Приемната на МС твърди обратното, като има предвид отговора, който й е изпратила директорката на КО Милена Иванова, без да забележи, че вместо отговор, Милена си е дала дежурните обяснения за кого се отнасят новите изисквания, въведени със заповед на министъра.

 А пък аз изобщо не съм питала за кого се отнасят новите изисквания. Моят въпрос беше съвсем друг и напълно конкретен. Очаквах отговор „Без договор с МВнР не е разрешено да се извършват еди-какви си официални преводи". Чудя се тези хора там горе не са ли ходили на училище? Ако на изпит им зададат един конкретен въпрос, дали ще им признаят за отговор разсъжденията на друга тема? Единственият ми въпрос, зададен в началото на септември 2012 г. повлече след себе си неколкомесечна ялова кореспонденция с Приемната на МС. 

В интерес на истината, благодарение на г-жа Соня Божикова от МС успях да получа един що-годе приличен отговор от МВнР - писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:
http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

В писмото пишеше, че МВнР съзнава колко отдавна е остаряла правната уредба, регулираща извършването и заверката на официалните преводи, че удостоверяването на подписа на преводача  от страна на МВнР не е законосъобразна практика и следва да се прекрати или с две думи - че нещата могат и трябва да се променят.

Но веднага щом ми разреши да поема глътка надежда, Соня Божикова от Приемна на МС даде рязко назад, като се оплака от "неверните" ми твърдения в писмо до МВнР, след което скръсти ръце и повече не ми отговори.

Кореспонденцията ми с МС показва черно на бяло, че наистина все още нямам отговор нито на предложенията ми от 16.01.2013 г. до МС, нито въпроса ми от 03.09.2012: "Какви официални преводи не е разрешено да извършват преводачите и преводаческите фирми, ако нямат договор с МВнР". Предложенията от 16.01.2013 са: отмяна на правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. 1990 и съставяне на регистър на квалифициарните преводачи.
       


На 03.09.2012 г. изпратих писмо до Приемна на МС, с което ги помолих да попитат Н. Младенов какви точно официални преводи не е разрешено да се извършват без  договор с МВнР за извършване на официални преводи:
http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/moe-pismo-do-priemnata-na-ministerski-syvet-izprateno-na-03-.1032561

На 18.09.2012 г. получих и официален отговор от МС, че са препратили въпроса ми към МВнР.
http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/21/otgovor-ot-priemnata-na-ministerski-syvet-poluchen-na-18-09-.1034020

На 18.12.2012, след напомняне, че очаквам отговор на писмото от 03.09.12, препратено до МВнР на 18.09.2012 г, получих отговор от МС, че в резултат на проверка са получили становище от Външно изх. №  12ПР-1149 от 28.09.2012 г. от две страници с копие до мен, като сега ми го изпращат отново - за яснота..
http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/18/otgovor-ot-priemnata-na-ministerski-syvet-poluchen-na-18-12-.1032922

 Тъй като приложеното становище на МВнР липсваше, вечерта на същата дата, 18.12.2012, изпратих кратко писмо по е-поща с молба да получа липсващото становище.
http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/21/moe-pismo-do-priemnata-na-ministerski-syvet-izprateno-na-18-.1033921

 След неколкократно напомняне, на 16.01.2013 г. най-после получих дълго чаканото становище на МВнР. Оказа се, че е съвсем кратко, а уж щеше да бъде от две страници.
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/16/dylgo-chakanoto-stanovishte-na-mvnr.1042968

Веднага изпратих писмо до МС с копие до НС, в което написах, че дългочаканото  становище на МВнР не е отговор на въпроса ми от 03.09.12, но напълно разбирам,  че МВнР не може да отговори по друг начин, докато не бъде отменен остарелия Правилник за легализациите, заверките и преводите:
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/18/moe-pismo-do-ms-s-kopie-do-ns-izprateno-s-e-poshta-na-16-01-.1043534

На 31.01.2013 получих официално писмо от МС до МВнР с копие до мен, в което МС искаше отговор от МВнР.
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/31/otgovor-ot-priemnata-na-ministerski-syvet-poluchen-na-31-01-.1048369

Именно отговорът на МВнР до МС представлява въпросното официално писмо с копие до мен, в което МВнР признава, че заверката на подписа на преводача е незаконосъобразна и следва да се отмени:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

На 26.03.2013 изпратих напомнящо писмо до МС с копие до Президентството и ВАП, че очаквам отговор на въпроса кога ще се прекрати практиката МВнР да заверява подписите на преводачите от цялата страна:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/03/-26032013.html

Три дни по-късно, на 29.03.2013 г., получих отговор от МС, който съдържаше уверения, че подхождат "отговорно към всички получени изложения на гражданите" и преразказваше писмо № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

На 02.04.2013 изненадващо получих още едно писмо от МС, датирано 01.04.2013 г., с което ме уведомяваха, че били получили нови сигнали от мен, без да конкретизират какви:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/04/pismo-ot-priemna-na-ms-do-men-datirano-01-04-2013.1071299

На 03.04.2013 изпратих отговор, че съм леко обезпокоена от твърденията, че са получили нови сигнали от мен, след като вече са ми отговорили и напомних, че все още не съм получила отговор нито на въпроса, поставен още на 03.09.2012,нито на предложенията ми от 16.01.2013 :
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/04/moe-pismo-do-priemna-na-ms-s-kopie-do-prezidentstvoto-izprat.1071302
 
На 12.04.2013 г. изпратих напомнящо писмо:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/12/napomniam-na-ms-che-ochakvam-otgovor-ot-03-09-2012-i-ot-16-0.1099886

17.04.2013 - напомнящо писмо:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/04/-17042013.html

25.04.2013 - Писмо от Соня Божикова до МВнР, в което се оплаква от мен:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/04/-25042013.html

18.05.2013 - напомнящо писмо до г-жа Соня Божикова:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/05/-18052013.html  

21.05.2013 - напомнящо писмо до г-жа Соня Божикова:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/05/---21052013.html

 

01.07.2013 - Писмо от МС до МВнР с копие до мен, 01.07.2013
С. Божикова изпраща до МВнР новопостъпили мои сигнали (какви, от коя дата - не става ясно), за да ги имат предвид при изготвяне на техния актуален отговор. Актуален отговор! Звучи обнадеждаващо!
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-01072013-1.html

 

28.07.2013 -  напомнящо писмо до г-жа Соня Божикова:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/---28072013.html

Осмелих се плахо да напомня, че "очаквам копие от отговор на Ваше писмо до МВнР от 01.07.2013"

 

29.07.2013 - Писмо от г-жа Соня Божикова до МВнР с копие до мен

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/---29072013.html

Получен на 30.07.2013 по е-поща като прикачен файл. Делово уведомява МВнР, че в МС са се получили нови сигнали от мен. Изглежда всяко мое напомняне се таксува като нов сигнал и служи за основание да се отсрочи отговора, който като че ли нямат намерение на дадат. 


 30.07.2013 - До г-жа Соня Божикова

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/---30072013.html

Благодарих, изразих съжаление, че писмото й не е отговор на запитването ми и добавих "Очаквам копие от отговор на Ваше писмо до МВнР от 01.07.2013, като Ви благодаря предварително."  - това е всичко, три реда плюс 2 приложения.

 

28.08.2013 - От г-жа Соня Божикова, Приемна на МС
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/---28082013.html
Моли МВнР за отговор, за да приключи преписката с мен. Нарича МВнР "компетентна администрация по повдигнатите въпроси".

 

02.09.2013 - До г-жа Соня Божикова, Приемна на МС
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/---02092013.html
Обяснявам, че в България няма компетентна администрация по преводаческата дейност. МВнР използва Правилника, за да сключва без търг фиктивни договори със стотици фирми. Моля МС да отмени Правилника и да помогне за съставяне на регистър на преводачите - нещо, за което за първи път помолих МС още на 16.01.2013.

 

14.10.2013 г. - От г-жа Соня Божикова от Приемна на МС до МВнР:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-14102013.html

Напомня на МВнР, че до 14.10.2013 г. в МС не е получен отговор на запитване, изпратено от МС до МВнР на 29.07.2013 г.

 

25.10.2013 - До г-жа Соня Божикова, Приемна на МС, до МВнР:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-24102013.html

Благодаря и отново поставям въпроса за уреждане статута на преводачите в България.  

 

 

27.11.2013 - От г-жа Соня Божикова, Приемна на МС, до МВнР:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/---10.html

Пак препраща "нов сигнал" до МВнР "по компетентност". От 16.01.2013 г. напразно се мъча да й обясня, че МВнР не е компетентно по преводаческия въпрос. И г-н И. Сираков през март й писа в този смисъл, и г-н Р. Лашев през октомври, но г-жа Божикова упорито отказва да разбере.

 

17.12.2013 - До г-жа Божикова с копие до институции на ЕС, британското  и американското посолства в България, Хагската конвенция за апостила

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/---17122013.html

-Писах й, каквото чувствам, без много да се замислям. Вече ми е все едно. Такова унижение! И толкова дълго! Повече от година! Писах й, че съм бивша медицинска сестра.

"Цялата тази история с мъчителния ми диалог с Вас и другите институции в продължение на година и половина ми се струва доста унизителна. Може би Вие не можете да си представите, че е възможно преводач да има достойнство?

 Но аз съм бивша медицинска сестра, не съм била преводач цял живот, затова може би имам запазено някакво достойнство. Като сестра бях уважавана и сигурна за работното си място. Никой не можеше да ме измести, само защото се е научил да поставя инжекции и да мери кръвно налягане. Като преводач, обаче, забелязвам, че всеки, който е понаучил чужд език - в курс или докато е бил на работа няколко месеца в чужбина - може да ми вземе хляба. Агенциите търсят именно такива хора - без образователен ценз, готови да работят за жълти стотинки."
 

08.01.2014 - От Соня Божикова, Приемна на МС

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/-08012014.html
Поредното недоразумение. Аз моля за информация дали има решение на МС или заповед на министър-председателя за сформиране на работна група с представители на няколко министерства, защото се притеснявам, че групата може да се окаже нелегитимна, както може би е станало с групата от 2006-2008 г.,  а Соня отговаря, че е помолила МВнР за информация относно резултатите от дейността на сформираната група. Ако й бях шеф, досега да съм я уволнила :)

18.01.2014 - До г-жа Соня Божикова от Приемна на МС с копие до КО, МП, МОН, Омбудсмана, институции на ЕС, Хага, български медии и др.
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---18012014.html
Обяснявам й, че не съм питала за резултатите от дейността на сформираната работна група. Напомням й, че по признание на самото МВнР, правилникът за легализациите е незаконосъобразен, и я информирам за пореден път, че договорите по него представляват документи с невярно съдържание (фиктивни са). Моля я да уведоми за това г-н министър-председателя.

 

09.04.2014 - От МС до МВнР с копие до мен
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/ot-ms-do-mvnr-s-kopie-do-men-09042014.html
Пак изпраща "нови сигнали".

11.04.2014 - До МС с копие до НС
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/do-ms-s-kopie-do-ns-11042014.html
Пак й обяснявам, че се е объркала и я моля да изпълни дълга си по чл. 16, ал. 1 от ЗНА. 

 

03.06.2015, От МС

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/08/-03062015.html

Уверяват ме, че МВнР работят по закон за преводача, но срещат затруднения от различно естество. 

19.08.2015, До МС

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/08/-19082015.html

Уведомявам ги за новините от МВнР, получени по телефона на 14.08.2015, че вече не е необходим договор за извършване на официални преводи и моля за проверка. Напомням, че правилникът още не е отменен. 

 

21.08.2015 От МС

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/08/-21082015.html

"Поставят се въпроси във връзка с проведен телефонен разговор с Ваш служител. Моля за актуален отговор." Разговорът: https://www.youtube.com/watch?v=uCBblAEzmeU

 

08.06.2016 До МС

http://softisbg.com/rennies_blog/2016/06/do-sonya-bozhikova-08062016.html

 

 

26.09.2016 До МС

http://softisbg.com/rennies_blog/26092016.html

Отправям молба към Министерски съвет да отмени правилника за легализациите, заверките и преводите с постановление за отменяне на нормативен акт на МС (давам пример за такова постановление г, обн. в Държавен вестник 2010), след което да издаде наредба за заклетите преводачи на основание чл. 290, ал. 2 от Наказателния кодекс.

 

-


29.09.2016 От г-жа Божикова
http://softisbg.com/rennies_blog/29092016--.html
Препраща до МВнР


30.09.2016 До г-жа Божикова с копие до МВнР, СПБ и АП
http://softisbg.com/rennies_blog/30092016--.html
Благодаря и предлагам компромисно решение - МВнР да продължи да събира такси за подписите на преводачите, но да влезе в директен контакт с тях и да публикува на сайта си списък с имената им. Решението е компромисно, защото досега винаги съм настоявала МВнР да престане да заверява подписите на преводачите от цялата страна.

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

 
Enhanced by Zemanta

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/284

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on June 19, 2013 10:52 AM.

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРОКУРАТУРАTA - ОТ 20.03.2013 ДО 17.03.2018 was the previous entry in this blog.

ГЕНЕРАЛНА РЕПЕТИЦИЯ ЗА "СЪН В ЛЯТНА НОЩ", 21.06.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.