До г-жа Соня Божикова, 30.07.2013

| No Comments | No TrackBacks

Уважаема г-жо Божикова,
 
Благодаря за копието от Ваше писмо до МВнР  №2711/12 от дата 29.07.2013 г. (приложен линк по-долу).
 
За съжаление то не е отговор на запитването ми (приложено тук по-долу).
 
Очаквам  копие от отговор на Ваше писмо до МВнР от 01.07.2013, като Ви благодаря предварително.
 
С уважение,
 
Р.Стоянова
 
 
Приложения 2 бр. съгл. текста.
1. Линк към Ваше писмо до МВнР  №2711/12 от дата 29.07.2013 г.

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/---29072013.html

 
2. Моето писмо до Вас: "очаквам копие от отговор на Ваше писмо до МВнР от 01.07.2013 "
 
----- Original Message -----
Sent: Sunday, July 28, 2013 10:41 PM
Subject: Re: очаквам копие от отговор на Ваше писмо до МВнР от 01.07.2013

ДО: "Приемна" на МС
Копие до: Д "КО" в МВнР и др.
 
Уважаема г-жо Божикова,
 
това не е нов сигнал. Само да попитам кога ще получа копие от отговора на МВнР до "Приемна" на МС? Да не би да са Ви изпратили отговор, а по някаква причина да не съм получила копие? Прилагам линк към писмото Ви до МВнР от 01.07.2013 г. с копие до мен.
 
Благодаря предварително.
 
С уважение,

Рени Стоянова, преводач на трудов договор в „Софтис" - фирма за преводи (фирма, не посредническа агенция!), радетел за промени в практиките по извършване и заверка на преводи на документи и други книжа 

ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

гр. Варна 9010

моб. 0888 60 90 72

 

Приложение 1 бр. съгласно текста:
 
1. ПИСМО ОТ МС ДО МВнР С КОПИЕ ДО МЕН, 01.07.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-01072013-1.html
 

Sent by Archimed eDMS - Document Management System

 

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/326

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on August 1, 2013 1:44 PM.

Разговор с г-жа Весела Делибалтова, 30.07.2013 was the previous entry in this blog.

Цялата ми кореспонденция и телефонни разговори с г-жа Весела Делибалтова по европроекта на ФНКФ - СУ, 30.07.2013 - 31.10.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.