17.03.2018 До ВАП с копие до др.

Обратно към цялата ми кореспонденция с Прокуратурата по преводаческия въпрос


-

Subject: на Ваш изх. № 708/2012 от 22.12.2017
Date: Sat, 17 Mar 2018 22:41:20 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: vap@prb.bg, priemna@ombudsman.bg, info@kzp.bg, priemna@parliament.bg, GIS@government.bg

-

ДО: ВАП

КОПИЕ ДО: Омбудсман, КЗП, НС, МС

-

Резюме. Моля ВАП за компетентно  становище по въпроса за съобразеността със ЗОАРАКСД на правилника за легализациите и преводите след изменението и допълнението му в сила от 01.03.2018, както и за информацията на сайта на МВнР, която подвежда (обърква) гражданите.

-

Уважаеми г-да и г-жи прокурори от ВАП,

-

Отн. На Ваш изх. № 708/2012 от 22.12.2017 (приложен)

-

В края на 2017г. получих писмо ("резолюция") от пр. Беремска (приложено), което не е отговор на молбата ми до ВАП от 29.11.2017 (приложена тук по-долу) "да обърне специално внимание на незаконосъобразното "решение" на въпроса за извършването на официални преводи, обективирано в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 24 НОЕМВРИ 2017 Г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.)"

-

Бихте ли моля дали компетентно становище по въпроса за съобразеността със ЗОАРАКСД на "новия" вехт правилник за легализациите и т.н. след изменението и допълнението му в сила от 01.03.2018? Става дума за изискването регистрационни режими да се създават само със закон - чл. 4 ЗОАРАКСД.

-

Освен това, желателно е да се изкажете и по въпроса за информацията на сайта на МВнР за гражданите, по-точно - дезинформацията. Там в "Заверки и легализации: http://www.mfa.bg/bg/pages/51/index.html още си стоят старите указания (неверни и незаконни), че преводите се били извършвали от консулски и дипломатически служители или от оторизирани бг агенции ("оторизирани" с договор по отменения чл.2а от вехтия правилник). Стои си и старият списък на псевдо-оторизираните агенции, вместо нов списък на физическите лица. Стои си даже старият вариант на правилника редом с новия. Ето каква информация се дава за объркване на гражданите:

-

"Превод на български език

-

Документите, оформени с апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начини:

-

1/ от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;

-

2/ от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи (за да изтеглите списъка на фирмите, натиснете (ТУК <http://www.mfa.bg/uploads/files/Documents/KonsulskiUslugi/Tab31_10_2014.xls>), актуализиран към 31.10.2014 г (в процес на актуализация).

-

Заверка на превода

-

Преводът на документа трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки" в отдел „Административно обслужване на гражданите" на дирекция „Консулски отношения" на Министерството на външните работи на Република България. Информация за таксите и сроковете за обработване и предаване на документи, можете да намерите ТУК. <http://www.mfa.bg/uploads/files/Consular/2018-01-23/taksi.pdf>

-

Същият режим се прилага и спрямо българските документи, предназначени да произведат действие на територията на някоя от посочените държави - страни по конвенцията."

-

Действително, списъкът на псевдо-оторизираните, фалшиво-лицензирани агенции посл. е актуализиран през далечната 2014 г. и оттогава не е пипан, каквото и да означава това. Факт е, обаче, че така дадена, информацията е объркваща (подвеждаща) за гражданите, меко казано. Моля за Вашата компетентна намеса с цел възстановяване господството на Закона, доколкото е възможно при наличната, очевидно доста силна, съпротива на МВнР и осигуряване на адекватна, а не объркваща, информация за гражданите.

-

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

-

Блог за преводаческите проблеми: http://rennie.blog.bg/

-

ПРИЛОЖЕНИЕ - мое писмо от 29.11.2017 до ВАП с копие до Омбудсман и др.

-

29.11.2017 До ВАП с копие до Омбудсман и др.

-

Резюме. С това писмо подкрепям написаното от Хари до Омбудсмана (приложено) и моля ВАП да обърне внимание на незаконосъобразното "решение" на въпроса за извършването на официални преводи, обективирано в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 24 НОЕМВРИ 2017 Г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.)..

-

ОТН. ПРЕВОДАЧЕСКИЯ ВЪПРОС

-

Subject: Fwd: Fw: Молба във връзка с Жалба № 3959/2015

Date: Wed, 29 Nov 2017 19:51:33 +0200

From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization: Softis

Тo: vap@prb.bg, delovodstvo@ombudsman.bg, office_gp@prb.bg, priemna@justice.government.bg, GIS@government.bg, primeminister@government.bg

-

ДО: ВАП, на Ваш № 708 от 16.06.2017, публикуван на адрес: http://softisbg.com/rennies_blog/16062017.html

-

КОПИЕ ДО: Омбудсман, на Ваш № 3959/2015 от моя мъж и собственик на фирма за преводи "Софтис" - Харалампи (Хари) Стоянов

-

КОПИЕ ДО: Гл. прокурор, МП и МС

-

Поддържам написаното от Хари Стоянов до Омбудсмана - вж тук по-долу, като моля ВАП да обърне специално внимание на незаконосъобразното "решение" на въпроса за извършването на официални преводи, обективирано в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 24 НОЕМВРИ 2017 Г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.).

-

Ренета (Рени) Стоянова, http://rennie.blog.bg/

-

On ср, 2017-11-29 at 19:15 +0200, Harry Stojan wrote:

 Моля, потвърдете получаването и предайте настоящето на г-жа Омбудсман!

-

 Госпожо Омбудсман,

-

В писмо до Вас преди три месеца, на 28.08.2017 г., Ви помолих да се обърнете към Министерския съвет и да предложите на вниманието им проблемите на Правилника от 1958 г., които няма да могат да бъдат решени само с предвидените в проекта за постановление на МС изменения и допълнения на въпросния правилник.

 Не знам, дали сте се отзовали на молбата ми, понеже нямам информация, но, за голямо съжаление, предположението ми, което изказах в писмото си до Вас от 27.10.2017 г., че „има голяма вероятност тези проблеми да не бъдат решени и незаконосъобразността на Правилника от 1958 г. да си остане и занапред, за неопределен период от време", се сбъдна.

 На 28.11.2017 г. в Държавен вестник беше публикувано Постановление № 263 от 24 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.

И след изменението и допълнението на Правилника, той продължава да няма законово основание - не е издаден въз основа на закон, съответно, не е издаден за прилагане на закон. Изменението на чл. 18 от Правилника („МВнР поддържа списък на физическите лица, които извършват преводи на документи...") не е съобразено със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД).

 В публикувана на сайта „Портал за обществени консултации" Справка за отразяване на становищата, получени при обсъждането на проекта за въпросното Постановление на МС, подписана от постоянния секретар на МВнР, е отбелязано, че не се приема новият чл. 18 от Правилника да бъде съобразен със ЗОАРАКСД, понеже не се създавал нов регистрационен режим, а налице било само изменение на начина на прилагане на разпоредби, които били налице и в сега действащия Правилник, приет още през 1958 г.!

Ако обаче разгледате сега действащия Правилник от 1958 г., никъде няма да откриете регистрационен режим по отношение на преводите на официални документи. Т. нар. „възлагане" на извършването на официални преводи става с договор. Следователно, именно сега се създава нов регистрационен режим и той трябва да бъде в съответствие със ЗОАРАКСД.

Но дори и да приемем, че сега не се създава нов регистрационен режим, то в преходните и заключителните разпоредби на ЗОАРАКСД се казва:

 „§ 4. (1) (В сила от 17.06.2003 г.) В срок 6 месеца от обнародването на закона в "Държавен вестник" Министерският съвет, другите административни органи, както и органите на местното самоуправление предприемат действия съобразно своята компетентност за внасянето на промени във всички заварени подзаконови нормативни актове, чиито разпоредби противоречат на този закон и не са издадени в изпълнение на друг закон.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) След изтичане на срока по ал. 1 подзаконовите нормативни актове, които противоречат на изискванията на този закон и не са издадени в изпълнение на друг закон, който предвижда режим или изискване по смисъла на чл. 4, ал. 1, могат да се оспорват пред Върховния административен съд и пред съответния окръжен съд от всяко заинтересовано лице."

Тоест, в този случай, още през 2004 г. Правилникът е трябвало да бъде приведен в съответствие със ЗОАРАКСД, а именно, съгласно чл. 4 от същия закон, и регистрационният режим по отношение на официалните преводи е трябвало да бъде уреден чрез закон.

 Четиринадесет години по-късно Правилникът се изменя и допълва, но продължава да бъде в противоречие със ЗОАРАКСД.

 Госпожо Омбудсман, тъй като не е по силите ми съдебно да оспорвам подзаконов нормативен акт, а и трудно бих доказал правен интерес пред съда, моля за съдействието Ви противоречията на Правилника от 1958 г. със съвременното законодателство да бъдат отстранени или въпросният Правилник да бъде незабавно отменен.

-

> Х. Стоянов

-

 Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана (на Хари, бел. моя Р.С.): http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html#korespondencija_s_ombudsmana

 ----------------------------------

Обратно към цялата ми кореспонденция с Прокуратурата по преводаческия въпрос

-

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

-Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

 

 

Още една книга за преводаческите проблеми от Хари Стоянов - сборник статии, отразяващи историята на вълненията в бранша от 2012 до 2015 г. http://softisbg.com/library/prevodach.htm

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1512

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.