КАК СЕ СТИГНА ДО ПРОМЯНАТА В ПРАВИЛНИКА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ НА ДОКУМЕНТИ

Публ. на 04.12.2017

Р. Стоянова

-

Промяната настъпи след близо 6 години борба: Постиженията в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г

Към днешна дата, 04.12.2017, все още регулирането е незаконно, но се надяваме, че след още няколко години нещата ще си дойдат на мястото.

Всичко започна със задаване на въпроси към институциите.

Въпросите бяха основно два:

- какъв е този договор по чл. 2а, ал. 2 от правилника за легализациите;
- какъв е този правилник за легализациите от 1958, посл. изм. 1990.

Сега вече знаем, че и договорът, и правилникът са незаконосъобразни, но отначало и ние бяхме объркани.

За правилника отначало всички отговаряха, че е единственият нормативен акт, регулиращ тази материя (легализациите, заверките и преводите, най-вече преводите ).

Постепенно осъзнаха, че не се шегуваме и признаха, че е незаконосъобразен, а Омбудсманът заяви изрично, че не е съобразен с ратифицирането на Конвенцията за апостила.

Сега очакваме да признаят, че е отменен от тази конвенция и да изработят нов - без глава „Преводи" в него, защото преводите не са част от процедурата по удостоверяване автентичността на документите.

Договорът между МВнР и агенциите за преводи вече е отменен с постановление на МС от 28.11.2017, но преди няколко години институциите го бранеха с много смешни аргументи. Ето две становища - на Омбудсмана и на един прокурор от ВАП - и двете погрешни: 

Омбудсманът, ноември 2012 до мен:

"Договорът, който се сключва между Министерството и съответната агенция за преводи, публикуван на сайта на министерството, не е окончателен, а бланков и с всяка от агенциите се договарят допълнително условия за заплащане на преводите."
http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/otgovor-ot-ombudsmana-na-pismoto-mi-ot-30-07-2012-poluchen-n.1032515
(тук има и линк към сканирания оригинал)

Обясних на Омбудсмана, че фирмата, в която работя, имаше договор 18 години и никога не са били договаряни условия за заплащане нито с нас, нито с която и да е друга фирма, която познаваме. Той онемя.


Прокурор от ВАП, септ. 2013, до собственика на фирмата, в която работя:

„Няма законово изискване МВнР да обявява търг за сключване на договорите по чл.2а ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа за извършване на официални преводи на документи."

http://www.softisbg.com/my_first_blog/otgovor-ot-vap-na-pismoto-mi-ot-26082013.html (тук има и линк към сканирания оригинал)


В същото време Комисията по петициите към Европейския парламент обясняваше, че МВнР има право да предявява изисквания към потенциалните си изпълнители, които кани за участие в обществена поръчка (търг). В Комисията към ЕП явно са си помислили, че става дума именно за търговете, които МВнР обявява по ЗОП. Как да се сетят горките, че МВнР сключва стотици договори по чл. 2а, ал. 2 от правилника - без търг и без клаузи за заплащане от Възложителя към  Изпълнителя! Кой да им каже?

Становище на Комисия по петициите към ЕП - 28.08.2013 г.:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004004/1004004bg.pdf
(ние не сме писали до Комисията по петициите в ЕП! намерих отговора в интернет - общодостъпен е)

Комисията беше сезирана от агенциите, ужасени от т.нар. нови изисквания на Младенов. Вероятно те са подвели Комисията с лъжливи обяснения, че МВнР им е възложител (нали така пише в договора по чл. 2а, ал.2 от правилника) Щура работа! Европа не може и да си представи какви ги вършат във Външно


-

Този материал е част от Постиженията в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г
Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1415

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.