До МС, 08.06.2016

| No Comments | No TrackBacks
Subject: Fwd: очаквам отговор от 08.04.2016 - незаконни общински такси
Date: Wed, 8 Jun 2016 23:55:57 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: "GIS@government.bg; primeminister"@government.bg, COMM-REP-SOF@ec.europa.eu, "priemna@parliament.bg; infocenter"@parliament.bg


ДО: Г-жа Соня Божикова, Приемна на Министерски съвет
КОПИЕ ДО: Народно събрание и Представителство на ЕК в София (за сведение и съответни контролни действия)


Уважаема г-жо Божикова,

С Вас си кореспондираме от 2012 г. по  въпроса за незаконното регулиране на преводаческата дейност от страна на МВнР. Отначало бяхте много мила - благодаряхте ми, че съм се обърнала към администрацията ма МС и ме уверявахте, че подхождате "с отговорност към всички получени изложения на гражданите".

Сега Ви препращам поредното си писмо до ВАП по същия проблем, все още нерешен. Проблемът впрочем не е от 2012 г., а от 2001, а може би дори от 1991. Ако е възможно, моля, да окажете някакво съдействие да се реши.

С уважение,
Ренета Стоянова, Варна
http://rennie.blog.bg/
Цялата ми кореспонденция с Вас: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03092012-21052013.html-------- Forwarded Message --------
Subject: очаквам отговор от 08.04.2016 - незаконни общински такси
Date: Wed, 8 Jun 2016 22:42:13 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: vap@prb.bg, society@segabg.com, office_gp@prb.bg


ДО: ВАП по пр. 708/2012
КОПИЕ ДО: в. "Сега" (за сведение и съответни действия - интервю или журналистическо разследване)
КОПИЕ ДО: Гл. прокурор (за сведение и съответни контролни действия) 

Уважаеми компетентни лица от ВАП,

Очаквам отговор на мое писмо до ВАП от 08.04.2016 г. по проблема с незаконното регулиране на преводаческата дейност от страна на МВнР и събирането на несъществуващи в никой закон такси за заверка на преводачески подписи - на всичко отгоре и неприсъствена. Нали разбирате какво означава това? Означава, че МВнР заверява подписи като бившия кмет на с. Гороцвет, Разградско 
Признава си и, въпреки това, продължава с порочната практика.

Моля, ако е възможно, пр. М. Беремска да не се изказва отново, тъй като досега не е показала юридическата компетентност, която несъмнено притежава. По същите причини моля да не се изказват също така и пр. Г. Камбуров, пр. Г. Георгиев и пр. Р. Бончева (вж 4-те приложения с линкове към въпиющо некомпетентните и самодоволни официални отговори от тримата върховни прокурори)
 
С уважение,
Ренета Стоянова, Варна

ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгл. текста
1. Пр. Г. Камбуров от ВАП в резолюция от 11.12.2012 твърди, че "Правилника се явява проекция на установения в международните договори и споразумения ред за превод, легализация на документи и други книжа" и че "за извършването на „официален превод" следва да имате сключен договор с Министерството на външните работи". Пояснявам, че Правилникът не е проекция нито на Хагската конвенция за апостила, нито на двустранните договори за правна помощ. Напротив, той е отменен от тях. Пише го и в самия правилник - чл. 25. От 2001 - когато Хагската конв. за апостила влезе в сила за България - МВнР все обещава нов правилник и все нещо му пречи, но поне спря да сключва договори.
2. Пр. Г. Георгиев от ВАП в резолюция от 31.07.2013 твърди, че „дейността по заверка на подписа /включително и на лицето извършило превода/ от органите на МВнР е част от дейността по легализация на документа, регламентирана е в Глава II от правилника", а преводачите са "служители" на агенциите за преводи (да, ама не, както казваше покойният вече Петко Бочаров)
3. Пр. М. Беремска от ВАП в писмо от 27.09.2013 твърди, че "Няма законово изискване МВнР да обявява търг за сключване на договорите по чл.2а ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа за извършване на официални преводи на документи." Пояснявам, че законовото основание е ЗОП, но той наистина не важи за договорите по чл. 2а от правилника, защото те са привидни - псевдоизпълнителите плащат на псевдовъзложителя за услугата "заверка на подписа на преводача"      Привидните договори са нищожни - пише го в чл. 26 от ЗЗД.
4. Пр. Р. Бончева в писмо от 15.09.2015 твърди, че не са налице нови обстоятелства. Пояснявам, че старите обстоятелства още не са разгледани, нито старите проблеми - решени, така че няма защо да се оправдават с липса на нови и да си цитират взаимно некомпетентните произнасяния. Проблемът е посочен от гл. пр. Цацаров - нарича се професионално  високомерие. Прокурорите и съдиите се смятат за безгрешни. Уви, не са. И те са хора и нищо човешко не им е чуждо. Пояснявам, че това е становището на гл. прокурор, не е моето. Моето е следното: крайно време е прокурорите и съдиите да осъзнаят, че не са богове. Не искат обаче. Харесва им да се самообожествяват. Какво да се прави, това също е човешко!

 

-------- Forwarded Message --------
Subject: незаконни общински такси
Date: Fri, 8 Apr 2016 20:49:04 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: vap@prb.bg, society@segabg.comЗдравейте,

Във връзка с публикация за предприетите от ВАП мерки срещу незаконните общински мерки, изказвам възхищението си от прокурорите, ангажирани в тази благородна акция, като същевременно напомням, че и таксата "заверка на подписа на преводача" също е незаконна и чака отмяна. Тази такса също няма законово основание, няма я дори в остарелия, незаконен правилник за легализациите. Впрочем тя е отменена през 2008 г., но продължава да се събира - не само в България, но и в българските представителства по цял свят. "Заверката" на подписа на преводача се извършва неприсъствено от служители на МВнР, които не знаят и няма как да знаят дали преводът действително е извършен от лицето, чийто подпис заверяват, защото преводите не се изпращат в министерството директно от преводачите, а минават през посреднически търговски дружества, популярни като "агенции за преводи и легализации".

Очаквам скоро да прочета, че ВАП е предприела необходимите мерки за прекратяване на порочната практика по "заверка" на подписите на преводачите, както и други свързани порочни практики в преводаческата дейност. 

С уважение,
Р. Стоянова
Варна
Преводи, преводачи, агенции, изисквания, проблеми, промени
http://rennie.blog.bg/

Кой плаща цената за лъжите при услугата Превод и легализация

http://editor.slavic-center.com/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/


Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г.


16.10.2015 От зам.-главен прокурор

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/10/---16102015.html

Зам. главен прокурор Ася Петрова изисква от зав. отдел "Надзор за законност" при ВАП "надлежно и мотивирано произнасяне" по оспорване на Правилника за легализациите.  Пише, че досегашните прокурорски резолюции не са съдържали "каквито и да било доводи и правни аргументи" за отказ. 


ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРОКУРАТУРАTA - ОТ 20.03.2013 ДО 24.03.2016

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/707

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on June 8, 2016 11:06 PM.

Писмо до ВАП, 08.06.2016 was the previous entry in this blog.

24.06.2016 Писмо от ВАП is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.