Мащабна информационна кампания срещу остарялата уредба на преводаческата дейност, 03.09.2013

| No Comments | No TrackBacks

Този имейл е част от мащабна информационна кампания за остарялата правна уредба на преводаческата дейност в България. Не е необходимо да отговаряте, но е желателно да споделите с познати и приятели

 

 

НАЙ-ПРЯСНАТА НОВИНА Е, ЧЕ ВИГЕНИН ВЪРНА СТАРИТЕ ДОГОВОРИ. НА 02.09.2013 Г. НА САЙТА НА ВЪНШНО Е ПУБЛИКУВАНО СЪОБЩЕНИЕ И ОТДОЛУ ИМА ЛИНК КЪМ "НОВИЯ" ТИПОВ ДОГОВОР - ДОБРЕ ПОЗНАТИЯ СТАР ОТПРЕДИ "НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ":

http://www.mfa.government.bg/bg/events/73/11/2133/index.html

 

Според мен цялата тази история с договорите е нещо като зрелостен изпит за преводаческия бранш. Сега много хора се радват, че са отпаднали т.нар. нови изисквания, без да се замислят, че нещата са много сериозни. Изискванията бяха една елементарна измамна схема, по която се подведоха много хора, истинският проблем е остарялата правна уредба на преводаческата дейност. Това сключване на договори с Външно е абсолютен анахронизъм. Вие бихте ли сключили фиктивен договор с някого? Не бихте, нали? Това се преследва от закона. А с Външно бихте ли? Много хора вече са сключили - над 650 фирми. Нашата фирма обаче няма да сключи договор с Външно, ако ще и пари да ни дават. Откакто разбрахме миналата година, че Външно "регулира" дейността ни по един неадекватен Правилник и се гаври с нас както си поиска, нищо вече не е в състояние да ни накара да се върнем към старото положение. Сега се чудим как 18 години не сме се замисляли. Младенов се прояви като голям гад, но истината е, че ни отвори очите. Всяко зло - за добро!
 

За мен:

От една година се занимавам с остарялата правна уредба на преводаческата дейност и напълно съзнавам, че е много трудно да се въведе ред и законност след повече от 20 години произвол, но съм оптимист.

Оптимизмът ми се подхранва от следните положителни резултати, постигнати досега:

-  МВнР призна официално, писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a "удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена" или с две думи - че нещата могат и трябва да се променят: http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

Омбудсманът г-н К. Пенчев официално потвърди, писмо изх. № 3589/19.07.2013 до мен, че Правилникът за легализациите "противоречи на действащата нормативна уредба". "Необходимо е  статутът на преводачите да бъде уреден със закон.":
 http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

В интернет е публикувано Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерски съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса
http://saveti.government.bg/web/cc_203/1
 В РМС № 808 пише, че МВнР е трябвало в срок до 30.11.2012 г. да изпълни Плана, като изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и уреди статута на преводачите. Решението не е изпълнено, но самият факт, че проблемът е формулиран от МС, е от първостепенна важност.

 -  Министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова официално потвърди, писмо изх. № 15-00-32/08.08.2013 до собственика на фирмата, в която работя, че не е необходимо преводачът да има сключен договор с МВнР, за да превежда пред нотариус:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

-  В новия Устройствен правилник на МВнР, който предстои да бъде приет,  незаконосъобразният текст „Дирекция „Консулски отношения" предоставя консулски услуги" (чл. 41, ал. 2, т. 2 от УП на МВнР в сила от 15.01.2012) вече е заменен с „Дирекция „Консулски отношения" координира предоставянето на консулски услуги". Това е важно, защото години наред неправилно се считаше, че Д „КО" извършва консулски услуги, а под консулски услуги неправилно се разбираше „преводи и легализации".  

 - В коментарите към ЗИД на ЗОП на сайта за публични консултации е направен опит да се привлече вниманието на отговорните лица и институции към некоректната дефиниция на „официален превод" в ЗОП и незаконосъобразните договорни отношения между МВнР и фирмите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=977

 

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ 30.07.2012 до 02.09.2013
http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-0.1109537

 

ПРЕДСТОИ:

Да се отмени Правилникът за легализациите и да се прекрати сключването на фиктивни договори по чл. 2а, ал. 2 от Правилника между МВнР и стотици посреднически агенции за преводи.

Да се състави Регистър на правоспособните преводачи - физически и юридически лица, подобно на регистрите на геодезисти, лесовъди, архитекти, нотариуси и др.

 

 

 
Към Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/401

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry