Кампания срещу незаконното регулиране на преводаческата дейност, 02.03.2014

| No Comments | No TrackBacks

До преводачи и преводачески агенции

 

Тема: По-смело, колеги!

 

Колеги и приятели,

 

има ли още желаещи да подкрепят борбата срещу над 20-годишното нарушаване на конституционните права на преводачите в България? Илка Енчева вече я подкрепи. Тя отдавна се бори сама, а ето че сега вече сме заедно.

 

21.02.2014 - Писмо до КЗК от г-жа Илка Енчева с копие до мен

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/---21022014.html

 

Илка доказа, че е истински преводач. Забележете, че тя има фирма. Аз също работя във фирма. Шефът ми е собственик на фирмата и също се бори за правата на преводачите. Искам да кажа, че фирмата не е пречка. Преводачът си е преводач - с фирма или без, няма значение. Днес изпратих писмо на английски език до служба към Европейската комисия. Писах против порочната практика Външно да "оторизира" единствено фирмите. "Преводач ли си?"във фейсбук веднага го сподели:

 

https://www.facebook.com/prevoda4lisi

 

 

Вие не желаете ли да го споделите на сайтовете и блоговете си? Не желаете ли също да напишете нещо до българските институции или до институциите на ЕС? До ЕС може да се пише и на български език.

 

Хайде, по-смело!

 

Правилната оторизация се дава поименно на преводачите - конкретен човек се оторизира за конкретен език въз основа на документ за владеене на езика на високо ниво. В дипломите на преводачите не пише фирмата им, а личното им име, нали? И в Наказателния кодекс не пише, че фирмата отговаря за верността на превода, а пише, че  преводачът носи лична (персонална) наказателна отговорност!

 

Името на преводача е важно! Квалификацията му е важна! И опитът му!

 

Това "оторизиране" на фирми е пълна глупост. Нещо повече, начинът, по който Външно "оторизира" ("лицензира") агенциите за преводи и легализации - като сключва с тях договор по чл. 2а, ал. 2 от т.нар. Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990 (преди повече от 23 години!) - е не само лекомислен, но и престъпен. Външно вече призна, че правилникът е незаконосъобразен, противоречи на съвременното законодателство и не е издаден съобразно Закона а нормативните актове. Това означава, че правилникът не е никакъв нормативен акт! Той не съществува в юридическия смисъл на думата!

 

Като вземем предвид, че този жалък псевдо правилник е инфилтрирал огромен брой закони, наредби и други правилници, създадени през периода 1990-2014, разбираме, че става дума за сериозно замърсяване на законодателството ни.

 

Като вземем предвид, че този жалък псевдо правилник се използва за ограбване на потребителите чрез излишни такси и комисионни, с които преводаческата услугата само се оскъпява, без по никакъв начин да се гарантира качеството й, разбираме, че става дума и за нарушени потребителски права.

 

А като вземем предвид, че този жалък псевдо правилник за легализациите и всичко останало се използва и от служителите в българските посолства и консулства по цял свят като оправдание да извършват т.нар. заверка на подписите на тамошните заклети преводачи, чиито преводи се признават на територията на съответната държава, където са заклети, без никакви заверки, само с техния подпис и личен печат, разбираме, че става дума за нарушаване на законите в приемащата страна от нашите дипломатически и консулски служители. Те явно знаят това, затова, като им пиша, гузно мълчат.

 

Гузно мълчат вече месеци наред и редица български институциите, като например:

 

- Соня Божикова от Приемна на Министерски съвет на РБ гузно мълчи от 16.01.2013 г. В писмо до нея бях помолила МС да отмени правилника за легализациите и да помогне за съставяне на регистър на квалифицираните преводачи: http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/18/moe-pismo-do-ms-s-kopie-do-ns-izprateno-s-e-poshta-na-16-01-.1043534  

Омбудсманът е запознат със случая и през октомври 2013 ми писа, че е изпратил писмо до министър-председателя да се извърши проверка. Министър-председателят все още я извършва тази проверка - вече пети месец. Трудна работа, брей!

 

- Съвет за административна реформа, 16.06.2013:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-11062013.html

(този имейл изглежда отдавна не е активен)

 

- predlagam@government.bg:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-predlagamgovernmentbg.html

(и този имейл изглежда отдавна не е активен)

 

- 26.06.2013,  ВЪНШНИЯТ МИНИСТЪР, Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

Изпратено от собственика на фирмата, в която работя. Настоява се за незабавно прекратяване на административния произвол в МВнР

 

- 30.06.2013 Писмо до „Подскажете ни" в Open Parliament

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-open-parliament-30062013.html

(този имейл изглежда никога не е е бил активен)

 

- 12.07.2013 СИГНАЛ ДО ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-12072013-1.html

(твърдят, че не са го получили)

 

- 12.08.2013 БОРКОР от е-бланката за въпроси на сайта им

Имате ли въпрос?*

Имам един въпрос. Случайно да знаете кога ще се отмени Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990? Трябвало е още в края на 2012 съгл. Решение № 808 на МС за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. РМС № 808 е публикувано тук: http://saveti.government.bg/web/cc_203/1

 

- 21.08.2013 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-21082013.html

„Заради остарялата правна уредба се спъва свободната конкуренция между преводачите и фирмите. Агенциите за преводи и легализации, сключили фиктивен договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, на практика функционират като нотариални кантори на черно. Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени."

          03.01.2014  До КЗК - напомням, че чакам отговор от 4 месеца         

          http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---03012014.html

          09.01.2014  От КЗК - уверяват ме, че работят по моя сигнал

          http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---4-10012014.html

          20.02.2014  До КЗК - напомням, че очаквам отговор от 6 месеца

         http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/-6-20022014.html

         Намеквам, че е най-добре да предадат случая с правилника и договорите по него     на Прокуратурата, защото случаят е по-скоро от сферата на наказателното право.

 

- ПРЕЗИДЕНТ НА РБ, 11.09.2013:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/-11092013-17092013.html (in Bulgarian)

 

- 28.10.2013 ОМБУДСМАН НА РБ

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-28102013.html

Резюме. Благодаря на г-н К. Пенчев, че е изпратил писмо до министър-председателя, обяснявам защо се въздържам от оспорване на Правилника за легализациите по съдебен ред и отново го моля да изпълни задължението си по чл. 16, ал. 1 от ЗНА. Напомням му, че все още очаквам да изкаже публично мнението си по въпроса за необходимостта от регистър на правоспособните преводачи.

                         13.02.2014 - напомням, че очаквам отговор от 28.10.2013

                     http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/-28102013-2014.html

                     24.02.2014 - отново напомням за писмото от 28.10.2013

                     http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/---4-24022014.html

              

   

20.12.2013 - СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-20122013.html

 

***

 

Това писмо е част от кампанията срещу порочните практики по превод и легализация на територията на България и в българските посолства и консулства по света, произтичащи от използването на т.нар. правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990, за който Външно призна, че е  незаконосъобразен.

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html  

Положителни резултати, постигнати досега в борбата срещу незаконосъобразните практики по заверка на официалните преводи в РБ и как се стигна до тях:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html
     

 

Напомняме, че повече от година Външно се гаври с фирмите, опитвайки се да ги рекетира в стила на силовите групировки от 90-те на 20-ти век:

Важно!  Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

Поздрави,

Рени Стоянова, преводач с английски език от Варна

Мой блог, посветен на преводаческите проблеми: http://rennie.blog.bg/

Мобилен: 0888 60 90 72

Стационарен: 052 988 600


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/497

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 20, 2014 10:33 PM.

From Your Europe Advice, 16 March 2014 was the previous entry in this blog.

До Дирекция "Канцелария" на Президента, 02.03.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.