Писмо до КЗК от г-жа Илка Енчева с копие до мен, 21.02.2014

| No Comments | No TrackBacks

Получих това мило писмо на 22.02.2014 г. и веднага благодарих на г-жа Илка Енчева. Тя ми отговори и така разменихме още няколко имейла по въпроса за свободната конкуренция между преводачите и фирмите.

 

 

 
----- Original Message -----
Sent: Friday, February 21, 2014 11:55 AM
Subject: Свободната конкуренция между преводачите и фирмите

Здравейте!

Наш колега-преводач, г-жа Ренета Стоянова, и всички преводачи очакваме Вашият отговор на нейно писмо до Вас

На 09.01.2014 г. написахте до нея:

"Уважаема г-жо Стоянова,

 Колегите от дирекция "Застъпничество за конкуренцията" работят по 
 предоставената от Вас информация. В случай че бъде образувано 
 производство, комисията ще излезе със съответното решение.

 С уважение,
 Пресцентър на КЗК"

Най-учтиво Ви молим да ни информирате за работата на посочената от Вас комисия, както и имената на лицата, които се очаква, че са работили по представената Ви от колегата ни информация!

Не се чувствайте длъжни да ми отговорите бързо и професионално!

Илка Енчева
www.editor.slavic-center.com


 

 

***
 
Цялата ми кореспонденция с Комисията за защита на конкуренцията се състои от първото ми писмо до тях и две напомняния, че очаквам отговор от 21.08.2013 г.:
 
21.08.2013 - ПИСМО ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-21082013.html 
Заради остарялата правна уредба се спъва свободната конкуренция между преводачите и фирмите. Агенциите за преводи и легализации, сключили фиктивен договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, на практика функционират като нотариални кантори на черно.
Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени.
         
          03.01.2014  До КЗК - напомням, че чакам отговор от 4 месеца          
          http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---03012014.html
        
          09.01.2014  От КЗК - уверяват ме, че работят по моя сигнал
          http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---4-10012014.html
         (този отговор е цитирала г-жа И. Енчева в своето писмо до КЗК, публикувано по-горе) 
        
         20.02.2014  До КЗК - напомням, че очаквам отговор от 6 месеца
         http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/-6-20022014.html
         Намеквам, че е най-добре да предадат случая с правилника и договорите по него на Прокуратурата, защото случаят е по-скоро от областта на наказателното право.


***
 
Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600
 

  

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/473

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on February 23, 2014 7:35 PM.

До Национална следствена служба, 21.02.2014 was the previous entry in this blog.

Писмо до г-жа Илка Енчева с копие до преводачи и др., 23.02.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.