ПИСМО ДО „ПОДСКАЖЕТЕ НИ" В OPEN PARLIAMENT, 30.06.2013

| No Comments | No TrackBacks

В интернет има един такъв сайт: http://www.openparliament.net/hints/

Там пише:

Проектът се развива от Институт за развитие на публичната среда с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

 

На страницата „Подскажете ни" има е-бланка като тази на Омбудсмана. Оттам днес, 30.06.2013 г., им изпратих следното писмо:

 

„Важно! Години наред "Възложителят" МВнР сключва фиктивни договори със стотици агенции за преводи в цялата страна. Не е необходимо да отговаряте на това съобщение.

Всичко хубаво!

Фиктивният договор - сравнителен анализ:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html"

 

Горното съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че договорът на МВнР е фиктивен. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.

 

Допълнителна информация:

ГОЛЯМ СМЕШНИК Е ТОЗИ ПРАВИЛНИК! - Разглеждат се неадекватните разпоредби на Правилника член по член:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/14/goliam-smeshnik-e-tozi-pravilnik.1100373

 

 

Коя съм аз? Преводач съм, освен това съм и радетел за промяна на сегашните практики по извършване и заверяване на официални преводи. Работя на трудов договор в преводаческа фирма "Софтис" - Варна от 01.07.2003. Информация за нас:

Защо ние от фирма „Софтис" не желаем да подновим договора си с МВнР - историята на едно трудно решение:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/28/zashto-nie-ot-firma-softis-ne-jelaem-da-podnovim-dogovora-si.1105060

 

ВСИЧКИ СТАТИИ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ ТЕМИ ОТ Х. & Р. СТОЯНОВИ - ОТ 09.07.2012 ДО 28.06.2013

(над 50 статии)

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/vsichki-statii-na-prevodacheski-temi-ot-h-amp-r-stoianovi-ot.1109542

 

 

 ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ 30.07.2012 до 28.06.2013

Линкове към цялата ми кореспонденция с институциите ВАП, МВнР, МС и Омбудсман по преводаческите проблеми - от края на юли м.г. досега - хроника на упоритата съпротива на държавната администрация срещу отстраняването на някои нередности в преводаческия сектор:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-2.1109537

 

 

Писмо до н.п. Деница Златева, 28.06.2013

Изпратено до народен представител Деница Златева чрез съобщение във фейсбук в ранните часове на 28.06.2013 и на стената на Министър Вигенин.

 

Парламентарният контрол с нейно участие беше обявен за 11:00 ч. Засега още няма новини как е преминал. Ще чакаме стенограмата.

 

 Уважаема г-жо Златева,

 

Желая Ви успешно провеждане на парламентарния контрол на 28.06.2013 г., където Вие, доколкото разбрах, ще попитате Министър Вигенин за заповед 95-00-152/2012 и новите изисквания!

 

За Ваша информация Ви изпращам линк към фиктивния договор, който "Възложителят" МВнР сключва със стотици агенции за преводи в цялата страна. Години наред. Това е срамната публична тайна, за прикриването на която ще падне и този кабинет.

 

Не е необходимо да отговаряте на това съобщение.

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html" (линкът води към  фиктивния договор, с който започва това съобщение тук) Писмото, заедно с някои обяснения за народните представители, е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-28062013.html

 

  

26.06.2013 Писмо от собственика на "Софтис" до Министър Вигенин:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

(писмото, което даде легитимен старт на мащабната информационна кампания срещу фиктивния договор)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/294

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on June 30, 2013 5:02 PM.

В очакване на протокола от срещата на 27.06.2013 was the previous entry in this blog.

МАЙ ПАК ВИ ИЗМАМИХА, 01.07.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.