Мащабна информационна кампания срещу остарялата уредба на преводаческата дейност, 30.07.2013

| No Comments | No TrackBacks
Този имейл е част от осведомителна кампания в обществен интерес
 

„Важно! Години наред "Възложителят" МВнР сключва фиктивни договори със стотици агенции за преводи. Това е само една от редицата нередности, свързани с преводаческата дейност, която МВнР „регулира" незаконосъобразно на основание един вехт, отдавна невалиден правилник от 50-те за легализациите. Не е необходимо да отговаряте на това съобщение, но е желателно да го споделите със свои познати и приятели.

Всичко хубаво!"

 

Горното съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че  в систeмата на МВнР има сериозни нередности, свързани с "регулирането" на преводаческата дейност. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.

 

Ако за пръв път чувате, че договорът е фиктивен, вижте това:

ДА, МВнР ИМА ПРАВО ДА ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ (ако им е истински възложител, но не е, фиктивен е): http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

Писмо до Министър Вигенин, с което се легитимира мащабната информационна кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

 

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

Важно! Писмо до н.п. Деница Златева, 28.06.2013 + отговор, 07.07.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-28062013.html

 

ВАЖНО! СИГНАЛ ДО ВАП, 12.07.2013 (във връзка с тяхно обаждане)
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-12072013-1.html

 

СИГНАЛ ДО КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ОТГОВОР
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/---04072013-18072013.html

 

19.07.2013 - Отговор от Омбудсмана изх. № 3589, получен на 26.07.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html 

 

Цялата ми кореспонденция с институциите във връзка с преводаческите проблеми, статии и други информативни материали: http://rennie.blog.bg/


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/396

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry