Мащабна информационна кампания срещу остарялата уредба на преводаческата дейност, 01.08.2013

| No Comments | No TrackBacks

Колеги,
 
Получих 2 анкети от г-жа В. Делибалтова. Изпращам ги за информация и евентуално попълване (доброволно) в случай, че не сте ги получили.
 
Допълнителни материали за удостоверяване истинността на това съобщение:
 
1. Разговор с г-жа В. Делибалтова, 30.07.2013
2. Кореспонденция с г-жа В. Делибалтова от 30.07.2013 досега
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/---30072013-1.html
Поздрави:
Рени Стоянова
 

 

 

Към Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 


 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/397

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry