ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ - ОТ 04.07.2013 ДО 12.11.2013

| No Comments | No TrackBacks


04.07.2013 - ПИСМО ДО КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ - Информирах ги, че МВнР сключва фиктивни договори със стотици фирми за преводи и ги рекламира на сайта си като "оторизирани", а те му се отблагодаряват, като внасят преводите за незаконосъобразна заверка на подписа на преводача. 
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-04072013.html

16.07. 2013 - Отговор от Комисията за конфликт на интереси - поискаха ми конкретни имена и други данни в 3-дневен срок, иначе ще прекратят преписката. Видях, че никъде няма 3-дневен срок - нито в ЗПУКИ, нито в ПОДПУКИ, но предпочетох да не се заяждам.
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-16072013.html

 

 18.07.2013 - До Комисията за конфликт на интереси - посочих 5 имена и конкретизирах деянието като нарушение на чл. 11 от ЗПУКИ  с уговорката, че не мога да бъда 100% сигурна, все пак съм преводач, а не юрист. Имената са на Младенов, Борисов, Райков, Вигенин и Орешарски.
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-18072013.html

 12.11.2013 - Решение на Комисията за конфликт на интереси, 12.11.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-12112013.html

КПУКИ прекратява производството, като се позовава на Правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958 г., посл. изм.1990, и на новите изисквания, въведени от 01.07.2013 г. със заповед № 95-00-152 / 31.05.2012 г. на бившия министър на външните работи, Николай Младенов.

 

Да се надяваме, че през 2014 г. КПУКИ ще разбере, че Правилникът е отменен още през 2001 г. от Хагската конвенция за апостила, а новите изисквания - през септември 2013 от сегашният външен министър Кристиан Вигенин.  

 

Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

Кой още не е разбрал, че Правилникът за легализациите е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила?
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-2001.html

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Имейл rennie@softisbg.com
Мобилен 0888 60 90 72
Стационарен 052 988 600

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/318

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on July 18, 2013 10:55 PM.

ДО КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, 18.07.2013 was the previous entry in this blog.

ПРАВОСПОСОБНИ ГЕОДЕЗИСТИ И БЕЗПРАВНИ ПРЕВОДАЧИ is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.