Мащабна информационна кампания срещу остарялата уредба на преводаческата дейност, 15.08.2013

| No Comments | No TrackBacks

Този имейл е част от мащабна информационна кампания за остарялата правна уредба на преводаческата дейност в България. Не е необходимо да отговаряте, но е желателно да споделите с познати и приятели

 

Интересни дискусии текат тук:
http://www.peticiq.com/forum/32093/start/10975#10981

 

Като например:


 "...заклетите преводачи в Полша не се занимават с агенции. Те си имат регистър и пълна правоспособност да извършват и заверяват със собствения си печат извършените от тях официални преводи. Дори да ги потърсят от агенция, то става примерно така: "Ало, уважаеми Пан/и Заклет преводач, бихте ли извършили официален превод за един наш клиент?", а не като у нас, да ги карат да си дават подписите и да се "заклеват" към агенцията, а после техническият секретар в офиса да подменя имената и датите по готовия шаблон на превода и да принтира сканирания подпис на преводача или пък да го карат да оставя предварително подписани празни листи."

В МВнР не знаят чий преводачески подпис заверяват - лично бившият външен министър си го призна пред депутатите от 41-то НС на 15.06.2012 г., но те нито го чуха какво казва, нито разбраха смисъла му:

"Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."
http://www.mfa.government.bg/uploads/files/15par_dimitrov.pdf

Ако горният линк не се отваря, моля вижте цялата стенограма на пленарно заседание 363 на НС, 15.06.2012 г., публикувана на адрес:
http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/2755
     

 

МВнР сключва фиктивни договори с посреднически агенции по един много стар и много вреден за  преводачите Правилник за легализациите, заверките и преводите:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

 

ТРИ ОФИЦИАЛНИ СТАНОВИЩА ЗА ПРАВИЛНИКА:

1. Писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704
В това писмо пише, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a "удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена" или с две думи - че нещата могат и трябва да се променят.

2. Отговор от Омбудсмана изх. № 3589 / 19.07.2013

 
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html
Омбудсманът потвърждава, че Правилникът за легализациите "противоречи на действащата нормативна уредба". "Необходимо е  статутът на преводачите да бъде уреден със закон." 


3. Решение № 808 / 08.10.2012 г. на Министерски съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса
http://saveti.government.bg/web/cc_203/1
 В РМС № 808 пише, че МВнР е трябвало в срок до 30.11.2012 г. да изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на преводачите.

 

Писмо до Министър Вигенин, с което се легитимира мащабната информационна кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

 

 

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/399

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry