Мащабна информационна кампания срещу остарялата уредба на преводаческата дейност, 27.06.2013

| No Comments | No TrackBacks

На 27.06.2013 г. стартира широкомащабна информационна кампания чрез разпращане на следното кратко съобщение:

 

„Важно! Години наред "Възложителят" МВнР сключва фиктивни договори със стотици агенции за преводи.

Не е необходимо да отговаряте на това съобщение, но е желателно да го споделите със свои познати и приятели.  
Всичко хубаво!"

Горното съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че договорът на МВнР е фиктивен. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.

 

Писмо до Министър Вигенин, с което се легитимира мащабната информационна кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html


Моят блог, посветен на неуредиците в преводаческия бранш:

http://rennie.blog.bg/

 

Съобщението е изпратено до:

Около 40 адвоката и адвокатски кантори (фейсбук)

Институт за развитие на публичната среда, начело с г-жа Антоанета Цонева (имейл)

10 преводачески агенции (имейл)


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/381

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on November 1, 2013 1:12 AM.

Кореспонденция с фирма „Руни" по европроекта за обучение на преводачи was the previous entry in this blog.

Мащабна информационна кампания срещу остарялата уредба на преводаческата дейност, 28.06.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.