До Омбудсман на РБ с копие до БГ и ЕС институции, 02.02.2014

| No Comments | No TrackBacks

 Написано  в отговор на следното писмо от Омбудсмана: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/01/ombudsman_6275_28012014.jpg

Изпратено като част от кампанията срещу незаконосъобразните практики по преводи и легализации в България и българските дипломатически представителства по света.

 

***

 

Това писмо е част от кампания срещу незаконосъобразните практики по преводи и легализации в България в българските дипломатически представителства по цял свят

 

This message is part of a campaign against some unlawful practices on translation and legalization of documents in Bulgaria and at the Bulgarian diplomatic missions all over the world

 

До: Г-н К. Пенчев, Омбудсман на РБ

Копие: български и европейски институции

 

To: Mr K. Penchev, Ombudsman of R. Bulgaria

Copy to: Bulgarian and European institutions

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕНЧЕВ,

 

Благодаря за отговора Ви на жалбата ми до Вас за липса на отговор на мой сигнал до ВАП от 12.07.2013 г., но за съжаление, изглежда е станало недоразумение. Не съм подавала девет сигнала до ВАП. Заблудили са Ви. Получавали са съобщения от информационната кампания срещу незаконосъобразните практики по извършване и заверяване на официални преводи, която тече от края на юни 2013 г. Такива съобщения са изпращани и на Вашите служители, както и на служителите от редица други институции. Целта на кампанията е да бъдат уведомени колкото е възможно повече хора за незаконосъобразните практики по преводи и легализации, произтичащи от правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958 г, посл. изм. 1990, за да бъдат прекратени. Прилагам за справка линк към дневника на кампанията (Приложение 1)

 

Това, което наричате проверка за липсата на отговор от ВАП, може да стане за пет минути по телефона. Чаках търпеливо повече от три месеца отговора Ви, мислех си, сигурно са много заети, не съм само аз. Накрая ми сервирахте поредната порция институционално безсилие. Още като сте чули за 9-те еднакви сигнала, можехте да кажете „Гражданката ми е изпратила материали и за правилника, и за договорите по него - ето, заповядайте", но не сте се сетили. Или: „Лично съм убеден, че въпросът с този правилник изисква Вашата незабавна намеса". Още през месец май 2013 сте писали до колега, че е „недопустимо толкова важни въпроси като осигуряване качеството на официалните преводи на документи, с които много често се гарантират съществените правни и имуществени интереси, да се уреждат от несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт."

http://editor.slavic-center.com/deystviyata-na-ombudsmana-po-otnoshenie-na-pravilnika-i-statuta-na-prevodachite/

NB! „несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт"!

„съществените правни и имуществени интереси"!

 

Като е недопустимо, защо се допуска? Защото се задоволявате с констатации, а трябват действия. Знаете, че кореспондирам с редица институции не по личен проблем, а по сериозни проблеми от обществена значимост. И че не съм само аз. Измина вече година и половина Досега няма нито едно адекватно действие. За година и половина стигнахме само до тъжни констатации, че да, наистина положението е недопустимо, правилникът е незаконосъобразен, противоречи на съвременното законодателство - вътрешно и международно, но не може да се изменя и/или допълва, затова е останал непокътнат повече от 23 години. 

 

Този правилник се използва за измама и обир на българските граждани не само у нас, но и по цял свят - в българските посолства и консулства. Извършват се безброй излишни „заверки и „легализации" - не само на преводи, но и на документи. Жертви стават и чужди граждани и фирми в България. Всичко това е недопустимо, да, съгласни сме, хайде сега да седнем да си починем, че много се уморихме от тази констатация.

 

Цяла година МВнР ни баламосваше с новите изисквания към преводаческите фирми, които трябвало да се въведат от 01.07.2013 г. съгласно заповед на бившия външен министър Младенов. Вие охотно пригласяхте. Накрая дойде министър Вигенин и устно отмени новите изисквания, без да издава нова заповед и без да отменя старата. Как стана това? Много просто - заповедта е издадена за нуждите на консулското обслужване, а то се извършва в чужбина съгласно международна конвенция, ратифицирана от България още през 1989. Следователно тази заповед не се отнася за нито една преводаческа фирма на територията на България. Делото, което се води срещу тази заповед, беше безсмислено, осем съдии от ВАС не успяха да забележат измамата. Вие също не я забелязахте. На делото е присъствал и наблюдаващ прокурор от ВАП. Той също не е забелязал. Много ми е чудно какви юристи сте!

 

Сега остава да кажете, че не сте разбрали как министър Вигенин отмени новите изисквания на министър Младенов. Или пак да си замълчите. Не трябва да мълчите, а да уведомите Прокуратурата. В интернет е пълно с „Омбудсманът сезира Прокуратурата за..."  Чудесно! Хайде сега да сезирате Прокуратурата за беззаконията в областта на преводите и легализациите. Имате богат избор от теми - правилник, който не може да се изменя и затова 23 години е останал непокътнат, нови изисквания, уж въведени с неоспорима министерска заповед, които - фокус-бокус! - внезапно отпадат. Внимавайте да не Ви заблудят пак - заповедта наистина е неоспорима, но не по причините, изтъкнати от ВАС. А правилникът сигурно е можел да бъде изменен хиляди пъти, но е кътан старателно, защото е осигурявал - и все още осигурява - незаконни приходи на страните,  договарящи се по чл. 2а от него. Има и източване на средства от държавния бюджет, но не искам да Ви отнемам удоволствието сам да установите как стават тези работи и да сезирате ВАП. Ако имате въпроси, на Ваше разположение съм. Само не бездействате.

 

Според мен най-добре е да започнете сезирането на Прокуратурата от договорите по чл. 2а, ал.2 от правилника, по които МВнР се води Възложител. Това са фиктивни договори. Не се правете на изненадан, още в първото си писмо от 30.07.2012 съм Ви писала за тях, а Вие все мълчите. МВнР не е никакъв възложител на фирмите с такъв договор. Възложителят е този, който плаща. МВнР нищо не плаща на фирмите с такъв договор. Напротив, те му плащат такса за заверка на подписа на преводача (от джоба на клиента). Сега - внимание! - в договора няма клауза фирмите да внасят преводите за заверка на подписа на преводача. Това се върши с устна договорка. Значи имаме документ с невярно съдържание плюс устна договорка. Много неприятна работа. Затова всички мълчат вече година и половина, не сте само Вие.

 

В интерес на истината, разполагам с две мнения за тези договори, но и двете са погрешни. Едното е Ваше от 02.11.2012. Твърдите, че МВнР урежда плащането чрез сключване на допълнителни договори с всяка фирма, т.е. че МВнР е нещо като НЗОК. Другото е на прокурор М. Беремска от ВАП: „Няма законово изискване МВнР да обявява търг за сключване на договорите по чл.2а ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа за извършване на официални преводи на документи."  Мнението на прокурор М. Беремска също е погрешно, но е интересно, понеже звучи като недовършена мисъл - няма нужда от търг, защото МВнР така и така нищо не плаща на стотиците си фиктивни изпълнители. Иначе МВнР периодично обявява търг за извършване на преводи, когато наистина има нужда от изпълнител. Възможно е прокурор М. Беремска да смята, че договорът е вид оторизация. Самото МВнР твърди, че е така на официалния си сайт. Вие знаете, че оторизация не се дава с фиктивен договор между Възложител и Изпълнител, нали? И че оторизацията за преводи винаги е персонална - конкретен човек за конкретен език. Можете да видите сканирания оригинал на писмото от прокурор М. Беремска на адрес: http://www.softisbg.com/my_first_blog/VAP_708_2012_ii_27092013.jpg

 

 

И така, очаквам да ме изненадате приятно, като сезирате Прокуратурата. Не знам обаче дали сте в състояние да го направите, в смисъл дали разполагате с юридически капацитет, защото нали сте наясно, че за да можете да пристъпите към адекватни действия, са необходими юридически познания, а досега не сте доказали, че притежавате такива. Знам, че  имате диплома и че сте били председател на ВАС, но след делото за новите изисквания, щом чуя за ВАС, ме напушва смях, тъжен смях. Прилагам  всички Ваши отговори до мен от лятото на 2012 г. досега, за да видите, че сте писали като юридически некомпетентно лице в продължение на година и половина. Нито веднъж не сте дали свое становище нито за правилника, нито за договорите по него. Цитирали сте други източници, но собствено становище не сте дали (Приложение  2). Значи нито собствени становища, нито адекватни действия. Много безотговорно поведение, г-н Пенчев!

 

Въпреки безотговорното Ви поведение, аз продължавам да вярвам в институцията Омбудсман и се надявам, че макар да е късно за прилагане на хубавото правило „По-добре рано, отколкото късно", все още има възможност да се приложи другото  - „По-добре късно, отколкото никога". 

 

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, преводач от фирма „Софтис" - Варна, на трудов договор от 01.07.2003 г.

Образование: полувисше (медицина) и висше (английска филология)

ЕГН: **********

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

моб. тел. 08888609072, стац. тел. 052988600

 

Цялата ми кореспонденция с МВнР, Омбудсман на РБ, МС, ВАП, СПБ, българско посолство в държава от ЕС и др.: http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-0.1109537

(тук има линк и към цялата кореспонденция на собственика на фирма „Софтис" с институциите)

 

Наши статии по преводаческите проблеми:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/vsichki-statii-na-prevodacheski-temi-ot-h-amp-r-stoianovi-ot.1109542

Препоръчвам:

Защо ние от фирма „Софтис" не желаем да подновим договора си с МВнР - историята на едно трудно решение

Как един фиктивен договор може да съсипе цяло съсловие

Мълчанието на преводаческите съюзи

Тайният живот на Съюза на преводачите

Институциите на незнанието и страха

Какво представлява съдебният преводач в Чехия

Информация за преводачите в различните европейски страни

Няколко причини, поради които МВнР крие списъците с преводачи

Становище на Комисията по петициите към Европейския парламент

Да, МВнР има право да поставя изисквания към фирмите за преводи (ако им беше истински Възложител, но не е, фиктивен е)

Дежа вю - Вълнения и опити за реформи преди години

Фирми-превозвачи и фирми-преводачи

Правоспособни геодезисти и безправни преводачи

Разликата между "превод, заверен от заклет преводач" и "нотариално заверен превод" (или как се заверяват преводите в Канада): 

Как се заверяват преводите в САЩ

Феодалният модел на преводаческата дейност в България

Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов

Кой още не е разбрал, че Правилникът за легализациите е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила?

Кратки и ясни разяснения за преводи и легализация на документи (превод от англ. език)

Адвокат: Заклетият преводач е като нотариус

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 2 БР. СЪГЛ. ТЕКСТА:

1. Дневник на кампанията:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

2. Линкове към Ваши отговори, от които се вижда, че не сте дали нито веднъж свое собствено становище нито за правилника, нито за договорите по него, нито дори за начина на извършване на заверка на подписите на всички преводачи в МВнР, затова пък сте писали като юридически некомпетентно лице:

 

02.11.2012 (пишете за „действащата нормативна уредба", оприличавате МВнР на НЗОК):

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/otgovor-ot-ombudsmana-na-pismoto-mi-ot-30-07-2012-poluchen-n.1032515

 

14.03.2013 (продължавате с „действащата нормативна уредба", добавяте и несъстоятелни твърдения за новите изисквания, без да съм Ви питала за тях):

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/15/otgovor-ot-ombudsmana-na-jalba-647-11-02-2013.1064407

 

26.03.2013

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/27/vtori-otgovor-ot-ombudsmana-na-jalba-647-11-02-2013.1068796

Тук се съдържат несъстоятелни твърдения за събираните такси в МВнР. Не правите разлика между „документ" и „превод на документ", бъркате „такса за извършване на превод" с „такса за заверка на подписа на преводача".  По същия неграмотен начин пишат и прокурорите от ВАП. Прокурорът, който ми изпрати „резолюция", не правеше разлика дори  между „българско учреждение" и „частна посредническа фирма за преводи"!

 

16.04.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/04/-2362-16042013.html

Тук все още не забелязвате нищо нередно в „действащата" уредба. Съветвате ме да оспоря Тарифа № 3, ако желая. Неуместен съвет. В нея няма такса за заверка на подписа на преводача, какво да й оспорвам на тарифата?

 

19.07.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/04/-2362-16042013.html

Тук цитирате становището на работната група от 2006-2008:

 „Междуведомствената група установява, че цитираният по-горе Правилник противоречи на действащата нормативна уредба и поради тази причина не може да бъде изменян и/или допълван"

Твърдението, че Правилникът „противоречи на действащата нормативна уредба и поради тази причина не може да бъде изменян и/или допълван" е класически пример за липса на елементарно логическо мислене. Преписвате, без да мислите.

 

25.10.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-21102013.html

Тук ме съветвате да оспоря правилника, ако смятам, че ме засяга. Неуместен съвет. Отговорих Ви още на 28.10.2013. Сега очаквам Вашия отговор. 

 

Още веднъж благодаря.

Р. Т. Стоянова

 

 

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, January 28, 2014 3:36 PM
Subject: Re: очаквам отговор от 23.10.2013

Отговор на жалба 6275/24.1013 г.

 

 

 

***


Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-30072012-30052013.html

 

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600


 

 


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/457

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10