ПЪРВО МОЕ ПИСМО ДО КО, 27.08.2012

| No Comments | No TrackBacks


Изпратих това писмо по е-поща на 27.08.2012, след като научих от форума, че заповедта от 31.05.2012 все още не е публикувана на сайта на МВнР, а никой не искаше да им се обади или пише да я публикуват, защото нямало смисъл - великите КО и Външно стоели над всички закони и си правели каквото поискат. За моя приятна изненада, служителите от дирекция "Консулски отношения" в МВнР публикуваха заповедта още същия ден, часове след получаване на имейла ми. Веднага изказах възхищението си от ефикасността на администрацията с изпращане на благодарствен имейл, публикуван тук по-долу, непосредствено след първия.

 
----- Original Message -----
Sent: Monday, August 27, 2012 12:23 AM
Subject: zapoved № 95-00-152/2012

Здравейте,
 
Близо три месеца вече чакаме да видим на сайта на МВнР заповед № 95-00-152/2012 на  Министъра на външните работи. Няма ли да я публикувате най-после? Нали не е строго секретна?
 
Аз нямам фирма, но редовно списвам във форума на "Петиция срещу новите изисквания за преводаческите агенции" и там сега стават големи вълнения около тази заповед и други въпроси, свързани с преводаческия бранш и очакваното дело във ВАС, с което ще се оспорва тази именно заповед. 
 
Надяваме се преди 17.09.12 (датата на делото) да успеем да видим заповедта, официално качена на вашия сайт, редом с новия типов договор и много други материали, които отдавна са там.
 
 
 
С уважение,
Рени Стоянова, преводач на трудов договор в ПА

 

 
----- Original Message -----
Sent: Monday, August 27, 2012 3:36 PM
Subject: Re: zapoved  № 95-00-152/2012

Здравейте,
 
Снощи Ви изпратих имейл с молба да качите на сайта заповед 95-00-152/2012  и още днес я видях вече качена.
 
Много благодаря за експедитивността Ви!
 
Ще съобщя на всички  заинтересовани собственици на ПА чрез форума на "Петицията".  
 
Приятен ден,
 
Р. Стоянова
 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/253

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on August 27, 2012 4:46 PM.

РАЗНОБОЙ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕРМИНА CERTIFIED TRANSLATION was the previous entry in this blog.

БЛАГОРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.