До г-н Лашев, директор на КО, 11.03.2014

| No Comments | No TrackBacks

Изпратено по имейл.

 

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, March 11, 2014 11:04 PM
Subject: До г-н Лашев

Уважаеми господин Лашев,

 

Получих едно объркано писмо от Вас, в което изтъквате, че до мен са изпратени следните седем отговора: №2711/от 14.10.2013 г., №2711/28.10.2013 г., № 2711/08.11.2013 г., №2711/20.12.2013 г., №2711/08.01.2014 г., № 2711/16.01.2014 г. и №2711/24.01.2014 г.  

 

Два от изредените по-горе отговори наистина са стигнали до мен, но не директно, а като копия на писма, изпратени от г-жа Соня Божикова от МС до МВнР. Освен това не са никакви отговори, а молби, отправени от г-жа Соня Божикова до МВнР:

 

№2711/от 14.10.2013 г. -  Г-жа Соня Божикова до МВнР с копие до мен: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-14102013.html

 

№2711/08.01.2014 г. - Г-жа Соня Божикова до МВнР с копие до мен http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/-08012014.html

 

За останалите пет броя нищо не знам, те са си Ваша междуведомствена кореспонденция:

№2711/28.10.2013 г. - ?

№ 2711/08.11.2013 г. - ?

№2711/20.12.2013 г. - ?

№ 2711/16.01.2014 г.- ?

№2711/24.01.2014 г. - ?

 

Не за първи път обърквате адресата. В края на ноември 2013 г. ми бяхте изпратили копие от писмо до г-жа Соня Божикова от Приемна на МС, в което й благодаряхте за направените коментари и предложения и я уверявахте, че нейните бележки ще бъдат обсъдени от създадената Междуведомствена работна група с участието на експерти от Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика. На писмото бяхте забравили да поставите дата, както сте забравили и на последното: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/11/-2013.html

 

Няколко дни след това получих от Вас още едно писмо, този път адресирано директно до мен, в което повтаряхте написаното до г-жа Божикова с леки съкращения. В това писмо сте объркали изходящия номер, а до името ми сте поставили обозначение „На Ваш № 2711/25.11.2013 г." Този номер не е мой, а на г-жа Божикова от Приемна на МС: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/o-26112013.html

 

Писах Ви на 04.12.2013 г. Отговор още не е пристигнал:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-04122013.html

 

Липсва отговор и на писмото, изпратено още на 26.06.2013 г. от шефа ми, г-н Хари Стоянов, до Вашия шеф, г-н Кристиан Вигенин:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

 

 

Рекордът по липса на отговор обаче държи писмото ми до дирекция „Консулски отношения", изпратено преди повече от девет месеца, на 30.05.2013 г.: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/05/---30052013.html

 

Очевидно в кореспонденцията Ви цари пълен хаос, както и в списъците с имена на преводачи, съхранявани в МВнР строго секретно, като че ли са държавна тайна.

 

Още веднъж Ви изпращам линк към цялата ми кореспонденция с дирекция „Консулски отношения" по въпроса за незаконното „регулиране" на преводаческата дейност от страна на МВнР:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---27082012-12062013.html

 

А ето и линк към цялата ми кореспонденция с институциите по същия въпрос:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-0.1109537

 

Що се отнася до усилията на МВнР, заедно с други министерства, по изработване на проект за нормативен акт, регламентиращ преводаческата дейност и статута на преводача, опитите за изработване и приемане на подобен акт датират от много години. В интернет се намира информация за подобни опити още от 2000 г., а може и преди това да е имало. Всички опити са се провалили, затова, като чуя, че пак правите закон, се сещам за приказката „Лъжливото овчарче".

 

Вие нямате право по никой закон да се занимавате с преводачите, нито да им правите закон. Дейността на МВнР не е преводаческа. Прочетете УП на МВнР и престанете да се хвалите, че сте се заели с поредната незаконна дейност, без да прекратите предишната си незаконна такава.

 

Вместо да се занимавате с преводачески работи, седнете и си изработете нов правилник за легализациите, без глава „Преводи" в него. Отдавна е трябвало да го направите, още когато България се е подготвяла да ратифицира Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.

 

Този Ваш правилник за легализациите е едно голямо правно недоразумение, много по-голямо от заповед №95-00-152/2012, подписана от бившия външен министър г-н Николай Младенов, с която уж се въвеждаха нови изисквания към фирмите, желаещи да сключат договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от правилника.

 

Статия: „Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов" http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

 

Измамната схема с новите изисквания беше елементарна; тя продължи само година. Измамната схема с правилника продължава вече повече от 23 години. Лоши навици трудно се изкореняват, но не е невъзможно, стига да има добро желание. Ако имате желание да помогнете за възстановяване на законността, прочетете писмото ми от 04.12.2013 г. - там са дадени няколко идеи:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-04122013.html

 

Може би най-добре е да започнете с изпълнение на задължението си по чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

 

Надявам се, че разбрахте - очаквам отговор на това писмо:

04.12.2013 г.(лично до Вас, г-н Лашев): http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-04122013.html

Благодаря Ви за признанието, че Правилникът „не отговоря на съвременните изисквания, както и е в противоречие с действащото законодателство. Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен". Моля Ви да изпълните задължението си по чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове и да прекратите стотиците договори по чл. 2а, ал. 2 от незаконосъобразния правилник за легализациите. Питам дали работната група с участие на експерти от няколко министерства е сформирана законосъобразно, притеснена, че ако не е, може да се окаже, че напразно е работила, какъвто вероятно е случаят с работната група през 2006-2008 г.

 

Очаквам отговора Ви в най-скоро време - и без това е закъснял.

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова

(ЕГН, адрес, тел.) 

 

 

***


Цялата ми кореспонденция с МВнР от август 2012:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---27082012-12062013.html

 

 

***


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/494

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 12, 2014 12:11 AM.

От г-н Лашев, директор на КО, 20.02.2014 was the previous entry in this blog.

До Прокуратурата на РБ, 17.03.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.