Кореспонденция с Омбудсмана от 23.08.2015 до 15.10.2017

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към цялата кореспонденция за имотната измама

-

Посл. актуализация на 15.10.2017

Р. Стоянова

-

 

Резюме. Кореспонденцията съдържа осем молби (жалби, както се наричат) за съдействие да получа отговор от различни институции. По 5 от тях не получих исканото съдействие. По една получих отговор директно от институцията без намесата на Омбудсмана. По седмата и осмата срокът за отговор още не е изтекъл.

-

1. Жалба № 3956 от 23.08.2015  за липсата на отговор от Нотар. камара на молбата ми от 26.11.2014, регистрирана под № 951/27.11.2014

                  01.09.2015 От Омбудсмана (К. Пенчев). Уведомява ме, че е препоръчал на Красимир Катранджиев извършване на проверка

                  15.09.2015 До Омбудсмана - молба да изиска да бъде уведомен за резултата от проверката, за да не стане като с препоръките му към МВнР през 2013

                  Пенчев не отговори, а на 08.10.2015 беше избран за конституц. съдия и жалбата остана без отговор.

-

2. Жалба № 1276 от 10.02.2016 за липсата на отговор от Министерство на правосъдието на писмото ми до МП от 27.10.2015 по преписка 94-Р-182

             17.02.2016 От Омбудсмана (М. Манолова) Уведомява ме, че е препоръчала на министър Екатерина Захариева извършване на проверка

             22.03.2016 До Омбудсмана - пиша, че още нямам отговор от МП, скоро ще станат 6 месеца, откакто чакам отговор оттам, и питам какво да правя.

             След седмица получих дългоочаквания отговор от МП - твърдят, че вече съм била получила два отговора от Нот. камара и че няма основания да проверяват нотариус Иванов №007 по чл. 372 от ЗСВ. Писмото беше с копие до калпавия нотариус и звучеше като уверения към него да бъде спокоен, че няма да го проверяват. Същия отговор ми беше препратен на 25.04.2016 и от Омбудсмана

-

3. Жалба № 3720 от 21.04.2016 за липсата на отговор от зам. гл. пр. Пенка Богданова на искането ми от 06.01.2016

                 28.07.2016 До Омбудсмана. Напомням, че очаквам отговор на жалбата

                 11.08.2016 От Омбудсмана - Уведомява ме, че се е обърнала към ВКП за проверка - кога и как, не става ясно

                  17.10.2016 До Омбудсмана - Напомням, че все още нямам отговор на жалбата си от 21.04.2016

                  18.10.2016 От отдел "Приемна и деловодство" на Омбудсмана. Препращат ми писмо, изпратено на 08.09.2016 от върх. пр. Г. Найденов до Омбудсмана, в което се твърди, че на поставените от мен въпроси съм получила отговор с писмо изх. № 179/2015 от 08.03.2016, изготвено от зам. гл. пр. П. Богданова (за писмото на Богданова - вж пример № 7

-

Ако си беше на мястото, Омбудсманът не само щеше да ми съдейства да получа отговор на сигнал за документно престъпление, какъвто де факто представляваше искането ми от 06.01.2016, но и сам щеше да уведоми прокуратурата, че е получил данни за престъпление от общ характер , което е негово задължение съгл. Закона за омбудсмана, чл. 19, ал. 1, т. 11. [Омбудсманът] уведомява органите на прокуратурата, когато има данни за извършено престъпление от общ характер.

-

4. Жалба7353 от 25.08.2016 за липсата на отговор от РП-Плевен на молбата ми от 09.05.2016

              14.10.2016 От Омбудсмана - Не можела да ми съдейства, тъй като моите искания са били обжалвани пред съда. За същото съм била уведомена от ВКП с писмо от 08.03.2016. (за това писмо вж пример № 7).

             26.10.2016 До Омбудсмана - Във връзка с отговора от 14.10.2016 моля Омбудсмана да изпълни задължението си по чл. 19, ал. 1, т.11 от Закона за омбудсмана, като уведоми органите на прокуратурата за извършено престъпление от общ характер - чл. 311, ал.1 от НК във вр. с чл. 212, ал.2 от НК. Изрично подчертавам, че такова престъпление досега не е разглеждано нито от прокуратурата, нито от съда.

             15.12.2016  Напомням, че очаквам Омбудсманът да изпълни задължението си по чл. 19, ал. 1, т. 11 от Закона за омбудсмана.

             29.12.2016 От Омбудсмана - Отговаря, че съгл. чл. 9, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията на дейността на омбудсмана не може да изземва функциите на съда и прокуратурата. Сякаш съм я карала да повдига обвинение или да съди някого!

-

Правилник за организацията на дейността на омбудсмана

Чл. 9, ал. 2, т.2. Правомощията на омбудсмана не се отнасят до осъществяването на съдебната власт от съда, прокуратурата и следствието.

-

5. Жалба № 4170 от 10.04.2017 за липсата на отговор от Специализираната прокуратура на писмото от 09.03.2017.

                   На  05.05.2017 от Спец. прокуратурата получих постановление за отказ да образуват ДП срещу ОПГ по чл. 321. На 12.06.2017 им отговорих. Кореспонденцията със СП се проведе директно, без намесата на Омбудсмана (поне без явната му намеса).

                   01.06.2017 От Омбудсмана - Уведомява ме, че се е обърнала към административния ръководител на Специализираната прокуратура с искане за извършване на проверка. Добро впечатление прави текстът "за резултатите от която, освен омбудсманът, да бъдете информирана и Вие на предоставения от Вас адрес в разумен срок." Писмото е получено на 13.06.2017.    

                  13.06.2017 До Омбудсмана - Уведомявам го, че проблемът с липсата на отговор от СП е решен с получаването на отговор директно от Специализираната прокуратура. 

                  На 17.06.2017 получих писмо от Спец. прокуратура до Омбудсмана с копие до мен. Писмото е антидатирано 09.06.2017, а тонът - леко раздразнен.

 

6.  Жалба 5841 от 29.05.2017 за липсата на отговор от ВСС на писмото от 13.02.2017

                   30.08.2017 Напомняне за липса на отговор по жалбата от 29.05.2017
                   05.09.2017 От Омбудсмана  "Общественият защитник" пак никаква работа не е свършил.

-

7. Жалба ? от 12.10.2017 за липса на отговор от Гл. прокурор на сигнала ми от 13.07.2017 за престъпление срещу правосъдието в РП-Плевен

-

8. Жалба ? от 15.10.2017 за липса на отговор от Спец. прокуратура на възраженията ми от 12.06.2017 по постановлението на пр. Първанов от 05.05.2017


 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към цялата кореспонденция за имотната измама

-


-

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/734

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.