10.04.2017 До омбудсмана - за съдействие да получа отговор от Спец. прокуратура

Начало на блога

Това писмо е част от Кореспонденция с Омбудсмана

-

Име: Ренета
Презиме: Тодорова
Фамилия: Стоянова
ЕГН: **********
Пощенски_код: 9010
Адрес: Ул. "Георги Бакалов" 17 вх. 7 ет. 1 ап. 80
Населено_място: Варна
Телефон: 0888609072
Email: rennie@softisbg.com
Институция: Специализирана прокуратура
Описание: На 09.03.2017 майка ми изпрати сигнал до Спец. прокуратура по ел. поща (приложен). На 10.03.2017 пак по ел. поща се получи обратна разписка, на която се чете заглавието на сигнала (приложена). На 21,03.2017 помолих по ел. път отговорът да бъде изпратен на мен, тъй като майка ми почина на 15.03.2017, като приложих сигнала от 09.03.2017 и у-ние за наследници. Този път не се получи обратна разписка. Днес се обадих на тел 029488207 да попитам какво става със сигнала от 09.03.2017 и ми казаха, че не са го получили.
Искане: Моля за съдействие да получа отговор на сигнала до Спец. прокуратура, изпратен по ел. път на 09.03.2017 от майка ми, покойница от 15.03.2017 (прилагам сигнала от 09.03.2017 в html и pdf, обратната разписка от 10.03.2017 за получаването му в pdf и у-ние за наследници в pdf)
Предходни_разглеждания: Не.
Допълнителни_документи: Сигнал, изпратен по ел. път на 09.03.2017 от майка ми до Спец. прокуратура: http://softisbg.com/dannies_blog/09032017.html (изпращам го и в pdf)

=

Начало на блога

Това писмо е част от Кореспонденция с Омбудсмана

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1136

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.