09.03.2017 От майка ми до Специализирана прокуратура

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията със Специализирана прокуратура


-

Subject: молба за проверка по ДП в РП-Плевен
Date: Thu, 9 Mar 2017 16:35:44 +0200
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: sp@prb.bg


-

Това писмо е получено в Спец. прокуратура на 10.03.2017 - натисни този линк, за да видиш обратната разписка Но на 10.04.2017 се обадих и ми казаха, че не са го получили. Посъветваха ме да го изпратя отново, този път на хартия. Аз се съгласих, но като затворих телефона, си помислих, защо ли твърдят, че не са го получили? И изпратих молба до Омбудсмана за съдействие да получа отговор от Спец. прокуратура.

-

До Специализирана прокуратура

От: Пострадалата по ДП №2924/2013 вр. пр. №3624/2013 по описа на РП-Плевен


Уважаеми дами и господа от Спец. прокуратура,


Моля за проверка по разследването на имотната измама, от която пострадах през 2013 г.

Досега в РП-Плевен е извършено следното - накратко:
20.12.2013 След 6-месечна предварителна проверка в РП-Плевен е образувано ДП 2924/13 срещу неизвестен извършител по чл. 212, ал. 1 НК
30.10.2014 Постановление на РП-Плевен за прекратяване поради липса на престъпление
13.11.2014 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
02.12.2014 Определение на ОС-Плевен - потвърждава определението на РС-Плевен
24.07.2015 Постановление на РП-Плевен за прекратяване поради недоказаност на обвинението, без да е повдигнато такова
01.02.2016 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
01.03.2016 Определение на ОС-Плевен - потвърждава определението на РС-Плевен
Средата на март 2016 - самоотвод на набл. прокурор Ивета Маркович, нов набл. пр. Цонка Кичева
Март 2016 -януари 2017 - нямам никаква информация за хода на ДП-то
Януари-февр. 2017 - водя кратка кореспонденция с админ. р-л на РП-Плевен; уведомява ме, че имам още по-нов набл. пр. Здравко Луканов и ме уверява,че разследването продължава и че в РП-Плевен не се толерира бездействието
27.02.2017 получавам постановление от 17.11.2016, подписано от пр. Здравко Луканов и изведено на 20.02.2017, за спиране ДП-то поради неразкриване на извършителя. Не съм го обжалвала по съдебен ред.

Пояснявам, че моят случай, който се разследва в РП-Плевен вече близо 4 години (имотна измама), никак не е сложен - две сделки с нередовни документи през март 2013 г. Аз и близките ми разполагаме с копия от цялата документация от двете нотариални дела на нотариус Иванов 007-Плевен, който е изповядал двете сделки (около 3 дка гора на 14.03.2013 и около 50 дка ниви на 18.03.2013), както и с копие от регистъра за нотар. удостоверявания в кметство Гороцвет, Разградско, където е заверено пълномощното за имотната измама със земите ми. Провели сме успоредно разследване, като сме предоставили всички резултати на РП-Плевен (приложена справка в края на писмото).

Отговор няма. Пълно мълчание.


Проблемът е именно мълчанието на прокурорите. Вече повече от две години аз и близките ми напразно се молим на РП-Плевен да обърнат внимание, че:

- нотариус Иванов 007 е приложил НЕВПИСАНИ документи за правото ми на собственост (в ГПК съществува забрана за сделки с невписани документи; нотариусът
не е забелязал, че са невписани);
- невписаните документи за собственост, които нотариусът е приел, без да забележи, че са невписани, НЕ СА документите, с които се легитимирам (аз имам нот. актове на мое име, вписани в СлВп-Плевен; нотариусът не е разбрал за тях);
-
невписаните документи, които нотариусът е приел, без да забележи, че са невписани и които не са документите, с които се легитимирам, са били представени в кантората на Иванов под формата на зле заверени преписи;
- зле заверените преписи от невписаните документи,
които нотариусът е приел, без да забележи, че са невписани и които не са документите, с които се легитимирам, не са били направени от оригиналите (това е очевидно и без сравнение; има и показания на н-к ОСЗ-Д.Митрополия, че в зем. служба не съхраняват оригиналите; председателят на Нот. камара определи псевдо-преписите като "документи с невярно съдържание" в предаването за моя случай "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама", БНТ 1, "Открито", 21.07.2016);
- нотариус Иванов 007 е променил названията на представените му в лъже-препис невписани документи така, че на практика да са напълно непроследими след унищожаване на нот. дела от архива му (по закон се пазят само 5 години);
-
нотариус Иванов 007 е променил и номера на заверката на съдържанието на представеното му пълномощно (№2-А), тъй като, по собствените му показания, този номер е трябвало да бъде №3, за да е пореден на номера на заверката на подписа №2, иначе не е валиден. В регистъра на кметството - очаквано - се оказа, че не е отбелязана заверка на съдържанието на пълномощното нито под пореден, нито под непореден номер, нито пък под фамозния №2-А.


Неслучайно Съдът в Плевен при поредния съдебен контрол се произнесе още преди повече от година, че прокурорът пренебрегва редица факти, налични в документацията и че "събраните доказателства са достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице". 

Кандидат-обвиняеми в моя случай на имотна измама има предостатъчно - лъже-пълномощник, кмет, н-к зем. служба и най-вече нотариус. Изобличаващите доказателства също са предостатъчно и то писмени, черно на бяло, железни доказателства. Няма нужда от разпити, очни ставки и т.н. Само обвинител, кой знае защо, още няма. Възможно ли е прокурорите в РП-Плевен да са под натиск и да не смеят да действат?

НАКРАТКО.
Моля за проверка какво спъва разследването по ДП №2924/13 по описа на РП-Плевен и съдействие от Ваша страна за отстраняване на спънките с цел успешно повдигане на обвинение поне срещу едно лице (може и да не е по чл. 212, ал. 1 НК).

В очакване на компетентния Ви отговор, благодаря предварително.

Ако е необходимо да изпратя тази молба и на хартия с подпис, моля да ме уведомите.

Ако е необходимо да приложа хартиени копия от документи, моля да ме уведомите. 

С уважение,
Йорданка Найденова, 84 г., пострадалата по ДП №2924/2013 вр. пр. №3624/2013 по описа на РП-Плевен
Образование: педагогическо, бивша учителка с 37 г. стаж
гр. Варна 9010
ул. "Г. Бакалов" 17 вх. 7, ет. 1, ап. 80
тел. 0888 60 90 72
Предпочитан начин на комуникация: по е-поща
е-поща: ynaydenova@softisbg.com
Блог: http://softisbg.com/dannies_blog/

СПРАВКА 1 бр. съгл. текста -  списък на писмата, изпратени от мен и близките ми до прокуратурата в помощ на разследването по досъдебно производство №2924/2013 вр. пр. №3624/2013 на РП-Плевен и оставени без отговор.

http://softisbg.com/dannies_blog/malchanieto-na-prokurorite.html
(Моля, натиснете линка, за да се отвори. Ако не се отваря, го копирайте и поставете в браузъра. Списъкът е изготвен от дъщеря ми. Тя се занимава с блога ми и много ми помага за всичко. И синът ми много ми помага. Добре, че децата ми не се разбягаха по чужбините, че сега щях да бъда напълно безпомощна.) 

За Ваше удобство - ето и "разбивка" на писмата и молбите до прокурори от РП-Плевен, ОП-Плевен, ВТАП и ВКП, оставени без отговор. Всички те са в помощ на разследването по воденото от края на 2013 г. досъдебно производство № 2924/2013 вр. пр. №3624/2013 в РП-Плевен.

Описанието е направено от дъщеря ми.

-

10.10.2014 Писмо на ръка от пострадалата над 80-годишна жена (майка ми) до набл. прокурор: стр 1 и стр. 2 - пише за фалшивите преписи от решения на поземлена комисия и за излишната очна ставка - БЕЗ ОТГОВОР (споменава се бегло в отмененото от съда постановление за прекратяване от 30.10.2014)

-

14.10.2014 - ИСКАНИЯ, ВЪЗРАЖЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ СЪГЛ. ЧЛ. 229, АЛ. 2 ОТ НПК от внука на пострадалата за пренебрегнатите доказателствата в документацията по двете нотариални дела на Иванов 007 - БЕЗ ОТГОВОР (а е трябвало да им се отговори в едноседмичен срок съгл. НПК, споменава се бегло в отмененото от съда постановление за прекратяване от 30.10.2014)

-

10.12.2014 Писмо от мен до набл. прокурор. Изпратено на хартия с нотариално заверени подпис и съдържание. В това писмо за пръв път поставям въпроса за престъплението на нотариус Иванов №007 - съставяне на два нотар. акта в нарушение на закона. БЕЗ ОТГОВОР и до ден днешен, 08.11.2016, макар че се молих последователно и на ОП-Плевен с писмо от 23.08.2015, и на ВТАП - на 06.10.2015, и на ВКП - на 29.11.2015. Гробна тишина.


-

20.01.2015 Допълнителни показания от пострадалата за това, как най-вероятно е било заверено пълномощното: стр. 1 и стр. 2. БЕЗ ОТГОВОР.


-

05.02.2015 От дъщерята на пострадалата до набл. прокурор. Във връзка с постановлението от 13.01.2015 - за постановлението вж  №4 и  №26  - напомням, че очаквам пр. Маркович незабавно да предяви иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК. БЕЗ ОТГОВОР.


-

20.02.2015 От дъщерята на пострадалата до РП-Плевен - молба за издаване на у-ние по чл. 133 от НПК (за снабдяване с документи). БЕЗ ОТГОВОР.

-

13.03.2015 г. - Молба от пострадалата до набл. прокурор за излизане от тесния кръг около пълномощното: стр. 1 и стр. 2. Придружаващ имейл. Въпреки че от ОП-Плевен изпратиха до Районна прокуратура писмо на 25.03.2015 да имат предвид искането в хода на разследването, писмото остана БЕЗ ОТГОВОР, а прокурорът си остана в тесния кръг около пълномощното.

-

19.03.2015 Пострадалата до пр. Маркович - искане за издаване на удостоверение по чл. 133 от НПК (за снабдяване с документи). БЕЗ ОТГОВОР.


-

23.03.2015 Уведомление от пострадалата, че в постановлението за прекратяване от 30.10.2014 е описана мед. експертиза, каквато никога не й е правена. БЕЗ ОТГОВОР, само в следващото постановление за прекратяване от 24.07.2015 прокурорът уточни, че мед. експертизата е извършена "по документи" (по документи се прави на умрелите).

-

13.04.2015 г. - Молба от пострадалата до набл. прокурор за предявяване на иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК във вр. с чл. 574 от ГПК Това е втората молба от майка ми до прокурора за иск по чл. 537, ал. 3 от ГПК. Първата е от 06.01.2015 и по нея прокурорът се произнесе с постановление на 13.01.2015 - за постановлението вж №4 и №26. Новото сега е, че майка ми добавя „във връзка с чл. 574 от ГПК". Тук за първи път майка ми изтъква липсата на подписи под т.нар. препис от решение на ПК за 50-те дка зем. земя. Прилага и извадка от съдебни решения, съгласно които такива "преписи" са нищожни, неистински и т.н. Посочва и самоволната промяна в трайното предназначение на територията и в начина на трайно ползване на 3-те дка гора, "продадена" като "земеделска". БЕЗ ОТГОВОР.

 

-
19.04.2015 До пр. Маркович - молба по чл. 107, ал. 1 от НПК за експертиза подписа на кмета. Писмото е оставено БЕЗ ОТГОВОР, а молбата - без внимание.

-


20.04.2015 До пр. Маркович: стр. 1 и стр. 2  - Пострадалата уведомява набл. прокурор, че Станимир (псевдопълномощника) е взел данните за имотите от ОСЗ-Д. Митрополия. БЕЗ ОТГОВОР.

-


27.04.2015 До пр. Маркович - искане по чл. 107 от НПК за експертиза на подписа на пострадалата върху двете декларации по ДОПК в Службата по вписванията-Плевен. Писмото е оставено БЕЗ ОТГОВОР, а молбата - без внимание. Двете декларации и досега не са изискани от СлВп-Плевен, а от СлВп отказват да ни предоставят копия от тях (дърпат се, защото не съществуват две декларации - по една за всяка сделка, а само една, заверената от кмета под №4; не е изключено и подписът на майка ми върху декларация №4 също да е фалшифициран, както върху пълномощното от архива на кметството - за фалшифицирания подпис в пълномощното и други особености на кметските псевдо-заверки: вж. писмо от пострадалата, изпратено до набл. прокурор на 06.10.2016, също оставено БЕЗ ОТГОВОР вече повече от месец)

 

-

28.04.2015 До пр. Маркович: стр. 1, стр. 2 и стр. 3 - Пострадалата уведомява набл. прокурор, мотивирано и аргументирано, че показанията на нотариус Иванов № 007 не отговарят на истината. БЕЗ ОТГОВОР.

-

30.04.2015 г. - Пострадалата моли ОП-Плевен за проверка по случая. БЕЗ ОТГОВОР.

-

05.05.2015 От дъщерята на пострадалата до ОП-Плевен: стр. 1 и стр. 2. Питам дали е назначавана спешна психиатрична експертиза на майка ми и препращам молбата на майка ми от 30.04.2015. Придружаващ имейл. БЕЗ ОТГОВОР.

-

27.05.2015 16:47 От мен до ВТАП в отговор на току-що получено писмо до майка ми Благодаря на апел. прокурор и му обяснявам, че не искаме консултация от АП-В.Търново, а инстанционна проверка поради какви причини в РП-Плевен две години не разбират, че пострадалата има нотариални актове, а "пълномощникът" й е продавал с преписи от предходни документи за собственост и неактуални скици, при това единият препис е без нито един подпис на издателите си. БЕЗ ОТГОВОР.

-

02.06.2015 От мен до ВТАП. Благодаря за отговора на апел. прокурор от същия ден и обяснявам, че аз моля за проверка по случая не поради „несвоевременно приключване на разследването", а поради упорития отказ на РП-Плевен да обърне внимание, че майка ми се легитимира като собственик с нотариални актове, а не с решения на поземлена комисия. Преразказвам накратко досегашния ход на разследването и завършвам с думите: "Сега няма да се учудя, ако получа копие от отговор на ОП-Плевен до Вас, в който да пише, че всички срокове се спазват, че пострадалата е обжалвала пред две инстанции, че съдът е потвърдил правния извод на наблюдаващия прокурор, че в момента тече удължаване с 61 дни, считано от 02.06.2015 г. Това не би било удовлетворителен отговор, а укриване на престъпление." БЕЗ ОТГОВОР.

-

04.06.2015 От дъщерята на пострадалата до ОП-Плевен. Препращам писмото от 02.06.2015 до апел. прокурор за сведение, моля за проверка. БЕЗ ОТГОВОР.

-

12.06.2015 От мен до ВТАП. Благодаря за отговора и обяснявам, че аз не обжалвам акт по чл. 143 от ЗСВ, нито питам кой определя сроковете, а учтиво моля за проверка (ревизия, контрол) по чл. 142 от ЗСВ. БЕЗ ОТГОВОР.

-

15.06.2015 От пострадалата до ОП-Плевен - напомня, че очаква отговор от 30.04.2015. БЕЗ ОТГОВОР.

-

16.06.2015 От мен до ВТАП. "Благодаря за отговора, но изглежда смесвате текстовете на чл. 142 ал. 2* и 143 ал. 2 от ЗСВ**." Апел. прокурор упорито отказва проверка, понеже нямало било акт на ОП-Плевен. Бездействието се толерира на всички нива - лично впечатление.

*ЗСВ Чл. 142. (2) Прокурорите от апелативните и окръжните прокуратури извършват ревизии и контролират работата на прокурорите в непосредствено по-ниските по степен прокуратури.

**ЗСВ Чл. 143. (1) Всички актове и действия на прокурора могат да бъдат обжалвани пред непосредствено по-горестоящата прокуратура, ако не подлежат на съдебен контрол.

БЕЗ ОТГОВОР.

 

 

02.07.2015 До пр. Маркович от РП-Плевен - по повод правно-неграмотната призовка (вж пример №1 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система). „Тъй като сл. Димитров изрично е подчертал, че "повереникът не следва да е от кръга на лицата визирани в чл. 100 ал. 3 вр. с чл. 91 ал. 1 и ал. 2 от НПК", излиза, че според него майка ми няма право да изпрати нито адвокат, нито роднина. Още веднъж благодаря от името на майка ми за „поканата"! Пострадалата няма да изпрати нито адвокат, нито роднина, тъй като сл. Димитров не разрешава. Правата на майка ми се ограничават не за първи път, така че вече е свикнала." БЕЗ ОТГОВОР.

-

06.07.2015 До ОП-Плевен от пострадалата - напомня, че очаква отговор на писмото от 30.04.2015 И обяснява: "До служителите от деловодството на ОП-Плевен: Дъщеря ми е говорила  с вас на 06.07.2015 г. сутринта и сте й казали, че всеки ден сте били получавали нови жалби от мен. За да не стават повече недоразумения, всеки път ще пиша изрично: Това не е нова жалба, а напомняне, че очаквам отговор.  Й. Найденова" БЕЗ ОТГОВОР.

-

21.07.2015 Пострадалата моли за информация. От съобщенията на сайта на прокуратурата нищо не се разбира. Прилага неясните съобщения. БЕЗ ОТГОВОР.

-

24.07.2015 Второ прекратяване на досъдебното производство. Постановлението за прекратяване на ДП-то е включено в списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система под № 27.

-

25.08.2015 От пострадалата до ОП-Плевен в отговор на тяхно писмо от 20.08.2015: "Пак ми обяснявате какво е извършено в РП, а на 30.04.2015 аз Ви помолих да проверите какво НЕ е извършено и защо не е извършено, като е можело да бъде извършено в рамките на 2 месеца. В случая има документни престъпления, които РП 2 години не се сеща да разследва. Има и лъжесвидетелски показания на нотариус Иванов №007." БЕЗ ОТГОВОР.

-

04.09.2015 Пострадалата изпраща някои материали за служебната проверка на прекратеното ДП във връзка с две писма, изпратени от ВТАП до ОП-Плевен на 31.08.2015 и на 03.09.2015, с които апел. прокурор указва на окръжния служебна проверка (по чл. 243, ал. 9 от НПК) Изпратените материали са: Нот. акт от 14.03.2013, с който горската земя е продадена като земеделска: стр. 1 и стр. 2, Препис от решението за горската земя (около 3 дка): стр. 1 и стр. 2, Препис от решението на зем. земя (около 50 дка): стр. 1 и стр. 2, Извадка от съдебни решения за нищожност на преписи като този за зем. земя (без подписи) БЕЗ ОТГОВОР.

 

-


11.09.2015 До адм. р-л на РП-Плевен от дъщерята на пострадалата - възражения и искания по постановлението за прекратяване от 24.07.2015 с цел извършане на служебна проверка по чл. 243 ал. 9 от НПК. Придружаващ имейл  Приложения: За отмяната на нотариалните актове и Разпечатка от сайта на Агенция по вписванията - при продажба се изисква последният документ за собственост БЕЗ ОТГОВОР.

      

        Пояснение. Служебната проверка беше възложена от ВКП на окр. пр. Антонова, но тя реши да се отърве от нея. Какво направи за целта, пише в пример № 5  и № 6  от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система.

-

14.09.2015 От пострадалата до адм. р-л на РП-Плевен Молба за проверка по липсата на отговор от пр. Маркович през периода 13.03.2015-24.06.2015. Става дума за писма в помощ на разследването. БЕЗ ОТГОВОР. Тази молба е препратена до ОП-Плевен на 24.10.2015 , до ВТАП на 02.12.2015, до ВКП на 15.12.2015 и още веднъж до ВКП на 06.06.2016 - БЕЗ ОТГОВОР. Всички прокурори мълчат.

-

07.11.2015 От дъщерята на пострадалата до админ. р-л на ВКП -за бездействие на апелативен прокурор. БЕЗ ОТГОВОР.

-

11.11.2015 От мен до пр. Лещаков-ВТАП. Благодаря за писмото му до ОП-Плевен и моля да изпрати до ОП-Плевен още едно писмо, с което да изиска да го уведомят и защо 6 месеца не реагират на сигнал за скици с невярно съдържание, както и защо 4 месеца не реагират на сигнал за нотариални актове с невярно съдържание. БЕЗ ОТГОВОР.

-

20.11.2015 От дъщерята до РП-Плевен - съобщавам за ново обстоятелство: Решение №С100/2000 на ПК-Д.Митрополия е в две версии. Изпращам и аудиозапис на разговора за нот. акт на майка ми с инж. лесовъд Валентин Кожухаров, брат на лъжепълномощника Станимир Кожухаров. Приложения:
С100/2000 - фалшификат в незаверен препис стр. 1 и стр.2
С100/2000 - фалшификат в заверен препис стр. 1 и стр. 2
С100/2000 - оригинал  стр. 1 и стр. 2  
Разговор с В. Кожухаров за нот. акт на майка ми: аудио и текст

БЕЗ ОТГОВОР. Прокурорите твърдо са решили да не разследват сделката с гората, а тя е много интересна.

 

-

25.11.2015 Дъщерята на пострадалата, пита какво е станало с възраженията срещу постановлението за прекратяване и кога ще получи отговор. Прилагам "За отмяната на нотариалните актове" (по чл. 537, ал.3 от ГПК). БЕЗ ОТГОВОР.

 

 

30.11.2015 Пак питам за възраженията. Препращам и писмото на апел. пр. Лещаков от 11.11.2015, с което иска да бъде уведомен за инстанционната проверка по прекратеното ДП. БЕЗ ОТГОВОР.

-

01.12.2015 Дъщерята до адм. р-л на РП-Плевен - молба за информация кой работи по сигнала ми "ново обстоятелство" от 20.11.2015. БЕЗ ОТГОВОР.

-


09.12.2015 От мен до ВТАП. Обяснявам на апел. прокурор, че не искам консултация и че няма как да обжалваме по съдебен ред, защото постановлението е прекратено на погрешно основание - недоказаност на обвинението, без да е повдигнато обвинение срещу нито едно конкретно лице (ДП-то се води срещу неизвестен извършител). Давам примери от съдебната практика на отказан съдебен контрол заради противоречиво / неясно основание и продължавам с обясненията: "Но дори Плевенският съд да си затвори очите за погрешното основаниe за прекратяване, пак няма смисъл от обжалване пред съда, тъй като съдът няма правомощия да изменя члена, по който се води разследването, а ние искаме именно това - разследването да излезе от тесния кръг около пълномощното (чл. 212 ал. 1 НК) и да се насочи към два нотариални акта с невярно съдържание (чл. 311 НК, доколкото знам). Това може да направи само прокурор от по-горна прокуратура - Вие, например." БЕЗ ОТГОВОР.

-14.12.2015 До ВКП - напомням, че очаквам отговор на сигнал от 07.11.2015 за бездействие на апелат. прокурор. БЕЗ ОТГОВОР.

-

15.12.2015 До ВТАП - за липса на отговор от ОП-Плевен на възраженията и исканията от 11.09.2015 по прекратеното ДП. БЕЗ ОТГОВОР.

-

15.12.2015 От майка ми до ВКП - молба за проверка по липса на отговор от набл. пр. Ивета Маркович на осем нейни писма, изпратени в помощ на раследването през периода от 13.03.2015 до 24.06.2015. Преди това беше помолила последователно РП-Плевен на 14.09.2015, ОП-Плевен на 24.10.2015 и ВТАП на 02.12.2015. БЕЗ ОТГОВОР.

-

16.12.2015 От мен до ВТАП  - моля за отговор на писмото ми от 09.12.2015

БЕЗ ОТГОВОР (апел. прокурор само се оправдава, че нищо не можел бил да направи).

-

06.01.2016 до ЗГП Богданова - мотивирано искане за повдигане на обвинение срещу 007 по чл. 311, ал.1 от НК. БЕЗ ОТГОВОР - писмото й от 08.03.2016 с несвързаните обяснения не е отговор (вж пример № 7 от списъка)

-


07.01.2016 До пр. Маркович от РП-Плевен: придружаващ имейл и писмо - препращам искането до ЗГП Пенка Богданова за повдигане на обвинение срещу 007 по чл. 311, ал. 1 от НК. БЕЗ ОТГОВОР.

-

07.01.2016 Препращам до окр. пр. Антонова искането за повдигане на обвинение срещу нотариус Иванов №007 по чл. 311, ал. 1 от НК. Придружаващ имейл. БЕЗ ОТГОВОР.

-


01.02.2016 Фактическата обстановка - информативен материал, изпратен до всички прокуратури по всички преписки:
придружаващ имейл и писмо БЕЗ ОТГОВОР, без реакция. Мълчат.

 

-

 

08.03.2016 Нотариус 007 е можел да предотврати измамата: постинг и оригинал Информативен материал, нещо като фейлетон, изпратен до всички прокуратури. БЕЗ ОТГОВОР. Мълчат, не реагират.

 

-

 


Към средата на март 2016, след като съдът отмени и второто й постановление за прекратяване, пр. Маркович подаде самоотвод. Оттогава досега (днес е 08.11.2016) набл. прокурор е Цонка Кичева, млaдши прокурор в РП-Плевен.

-

11.03.2016 До пр. Лещаков от ВТАП - в отговор на писмото му от 10.03.2016, че отново нищо не можел да направи, защото не разполагал с материалите по преписките. "Не става ясно за какво са Ви необходими преписките. Какво очаквате да намерите в тях? Там няма нищо по въпроса за нотариалните актове. Това е тема табу за разследващите." БЕЗ ОТГОВОР.


-

01.04.2016 Благодаря на българското правосъдие (първоаприлска шега) Изпратено до всички прокуратури. БЕЗ ОТГОВОР, без реакция. Мълчат.

 

-

09.05.2016 До пр. Кичева от дъщерята на пострадалата - нотариално заверено писмо с две приложения Първо писмо до новия наблюдаващ прокурор след отвода на пр. Маркович с молба за становище по приложените два нотариални акта с отбелязани грешки и бележки към тях. БЕЗ ОТГОВОР.

 

Приложение №1 - Нот. акт от 14.03.2013 с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки

Приложение №2 - Нот. акт от 18.03.2013  с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки

БЕЗ ОТГОВОР. Само по телефона на 27.09.2016 пр. Кичева ми каза, че не може да даде становище по нотариалните актове. Точка по въпроса. Не може! Край! Предполагам, че й пречи правно-неграмотното становище на бившия набл. прокурор за нотариалните актове от 14 и 18 март 2016. Кичева е младши прокурор и е нормално  да изпитва силно притеснение при мисълта да оспори становището на такъв един пълноправен, компетентен и опитен прокурор като Ивета Маркович, още повече, че зад гърба й стои настръхнала цяла орда горестоящи прокурори, бранещи глупостите на Маркович със собствените си глупости - вж №26. Направо да се вцепениш от страхопочитание!

 

 

 -

09.05.2016 Препращам до ОП-Плевен писмото до новия набл. прокурор от 09.05.2016 - за сведение. БЕЗ ОТГОВОР. Вече дори не препращат по компетентност. Мълчат.

-

09.05.2016 Препращам до ВТАП писмото си до новия набл. прокурор от 09.05.2016 - за сведение. БЕЗ ОТГОВОР. Вече дори не препращат по компетентност. Мълчат.

 -

09.05.2016 Препращам до ВКП писмото до новия набл. прокурор от 09.05.2016 - за сведение.БЕЗ ОТГОВОР. Вече дори не препращат по компетентност. Мълчат.

-

06.06.2016 До ВКП по пр.179/15 - уведомявам ВКП, че очаквам отговор на молбата от майка ми, изпратена до ВКП още на 15.12.2015 за проверка по липсата на отговор от предишния набл. прокурор на 8 писма, изпратени от нея в помощ на разследването през периода от 13.03.2015 до 24.06.2015.

"Очаквам отговор на долуцитираната молба до ВКП от майка ми, 83-годишна, изпратена от нея още на 15.12.2015 по имейл. Не знам по коя преписка е приложена. Знам само, че във ВКП са образувани 4 преписки по случая: 6728/14, 9989/14, 179/15 и 9392/15 и че нито един върховен прокурор не е разбрал досега, или поне не е показал, че е разбрал, за какво сериозно престъпление става дума - от обществен интерес, не само личен: нотариус, два нотариални акта с невярно съдържание, документно престъпление, имотна измама. Долустоящите прокурори, ангажирани със случая по общо около 20 пр. пр. от три години насам, действат така, сякаш никога не са учили право." БЕЗ ОТГОВОР.

-

08.06.2016 До РП-Плевен - в помощ на разследването  Изпращам на набл. прокурор линкове към "преписите" и "пълномощното".

"Препис" от Решение на ПК-Д.Митрополия №7000/1994 с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки

"Препис" от Решение на ПК-Д. Митрополия №100/2000 с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки  Пояснение за двете версии на това решение, изпратено до РП-Плевен на 20.11.2015 и потънало в забрава.

Пълномощното с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки, Материали по кметското пълномощно, събрани в хода на ДП-то.

БЕЗ ОТГОВОР. Сигурно набл. прокурор и по "преписите" не може да даде становище, както не може и по нотариалните актове. 

-

04.07.2016 До ОП-Плевен - молба за информация

"Бихте ли моля ме уведомили дали в ОП-Плевен се работи по мой сигнал до Вас от 07.01.2016, за документно престъпление по чл.311, ал.1 от НК, извършено от нотариус Иванов 007 на 14 и 18 март 2013 г. (приложен), допълнен на 01.02.2016 с материала "Фактическата обстановка" (приложен). Моля също така да ми бъдат изпратени копия от следните бланкови писма: 03.06.2016, 08.06.2016, 14.06.2016 и 24.06.2016 г. (приложени съобщения от сайта на прокуратурата) БЕЗ ОТГОВОР.

-

05.07.2016 От майка ми до набл. прокурор. Изпраща някои материали в помощ на разследването. "Всички адвокати, с които се е консултирала дъщеря ми по моя случай на имотна измама, са на мнение, че сме предоставили предостатъчно материали за повдигане на обвинение не само срещу едно лице, а срещу повече. Същото мнение изказаха и съдиите от Плевен при поредния съдебен контрол през февруари-март 2016. Вярвам, че сте компетентен, отговорен и достоен Прокурор. Очаквам Вашето произнасяне по въпроса за "изрядността" на документите, в т.ч. на самите нотариални актове от 14 и 18 март 2013, както за "изрядността" на реда за тяхното съставяне в съответното нотариално производство" БЕЗ ОТГОВОР.

-

Междувременно на 21.07.2016 известната журналистка Валя Ахчиева представи своя поглед върху имотната измама със земите на майка ми: "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама"

-

Вж коментарите по предаването за имотната измама със земите на майка ми.

-

24.07.2016 От мен до набл.прокурор. Напомням, че очаквам отговор на писмото си от 09.05.2016. БЕЗ ОТГОВОР.

-

15.08.2016. От майка ми до набл. прокурор с копие до горестоящите прокуратури. Аргументирана молба за повдигане на обвинение срещу нотариус Иванов №007. БЕЗ ОТГОВОР.

-

16.08.2016 От мен до набл. прокурор - отново напомням, че очаквам отговор на писмото си от 09.05.2016. БЕЗ ОТГОВОР.

-

06.10.2016 Писмо от майка ми до пр. Кичева. Благодари за изпратените материали (копие от пълномощното, иззето от архива на кметството и копие от регистъра за нотариални удостоверявания кметството) и уведомява набл. прокурор за фалшифицирания си подпис и за липсата на регистрация на заверката на съдържанието на пълномощното. БЕЗ ОТГОВОР (пиша това на 08.11.2016)

-

31.10.2016 До РП-Плевен с копие до горестоящи Изпращам информативния материал "Защо ще си загубим имотите?". В него се изброяват ключови моменти от имотната измама, разследвана вече четвърта година, останали извън полезрението на разследващите, прокурорите и съдиите. Отправям молба да се обърне внимание на тези ключови моменти - най-вече от страна на набл. прокурор в РП-Плевен. Моля също така горестоящите прокурори да упражнят контролните си функции с цел осъществяване на обективно, всестранно и пълно разследване съгл. чл. 14 от НПК.

--

03.01.2017 РП-Плевен спират наказателното производство. Пояснение за незапознатите - спирането не е прекратяване. Прави се, когато някой от обвиняемите се укрие или полудее. Сега чакаме да получим постановлението, за да разберем какво е основанието за спиране (пиша това на 06.01.2017 - точно днес майка ми има рожден ден, става на 84, да ни е жива и здрава! Горката, беше на 80, когато й откраднаха всичките земи в Плевенско. Прокурорите са  жестоки спрямо нея, пострадалата възрастна жена.

-

И накрая - един пример за другия начин на скатавка на прокурорите: пишат нещо, няма значение какво, може и несвързано да е, а после твърдят, че били отговорили и цитират дата. Ако се оплаче човек, пак ще напишат нещо несвързано и пак ще цитират дата:

31.05.2016 От пр. Г. Найденов - уведомява ме, че по повод писмото ми от 26.05.2016  отговор на поставените въпроси съм била получила от зам. гл. пр. Пенка Богданова с писмо от 08.03.2016. Писмото на Пенка от 08.03.2016 е включено под номер 7 в списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система.

-

Същият номер ми приложи и Лиляна Кузманова от Инспектората на МП, а след нея - и самата зам. министърка на правосъдието (справка: кореспонденцията с МП и Инспектората на МП). По същия начин действа и Нотариалната камара (справка: кореспонденцията с Нотар. камара). Много е неприятно това положение, действително, но е факт.

-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. От две години се опитваме да уведомим Прокуратурата за сериозно престъпление - имотна измама с нередовни документи. Опитите ни биват отблъсквани по два начина - с тотално мълчание или с неадекватни отговори. Беше направен и опит да изкарат майка ми психично болна. Майка ми е близо 84-годишна психически здрава, грамотна, интелигентна градска жена, бивша учителка с 37 години стаж, инвалид с ТЕЛК (физическа инвалидност). Никога не се е водила на учет към психиатрия. Прокурорът обаче написа, че било имало медицински документи (явно обърка физическата инвалидност с психическа: вж медицинските документи на пострадалата) и че дъщерята (аз) била дала показания, че майка й не е в ред (няма такива работи!). Това вече не само е неприятно, но и срамно. На всичко отгоре беше направена и инсценировка да изкарат клетата ми майка агресивна. Наистина е срамно. Много.

 

-

И ПОСЛЕДНО - НЕЩО ПОЗИТИВНО! Съдът вече се произнесе в полза на измъчената ми майка и написа, че прокурорът изцяло е пренебрегнал редица "факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице".

 

-

БРАВО НА СЪДА! Е, има си трески за дялане, ноо - кой няма?

-

Цитирам съда по-подробно:

"Представителят на РП-Плевен в своето постановление изцяло пренебрегнал показанията на пострадалата Й.Н." (Й.Н. е майка ми, Йорданка Найденова)

"Показанията на свидетелката са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент. Предвид тези обстоятелства и посочените по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата."

"Съдът счита, че възползвайки се от това свидетелят ***, който е бил добър познат със свидетеля *** го е мотивирал да завери подписа под пълномощното, без присъствието на Й.Н. В този смисъл достоверността на показанията на свидетеля *** следва да бъде преценявана през разпоредбата на чл.121 от НПК, която му дава възможност да не дава показания уличаващи го в извършване на престъпление. Същото се отнася и за свидетелите *** и ***."

"поради каква причина в крайна сметка пълномощното е издадено в с.Гороцвет от кмета *** близък познат на свидетеля ***, като се има предвид, че село Гороцвет освен, че не се намира на главния път гр.Варна-гр.Плевен, отстои на 27 км. от този път. Нелогични са твърденията на *** и ***, че са пътували за гр.Плевен, отделно установено от заключението на назначената техническа експертиза, че на 12.02.2013г. *** и *** не са били заедно. С оглед здравословното състояние на пострадалата Н., видно от заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза и напредналата й възраст най-логично е било упълномощаването да бъде извършено пред нотариус в гр. Варна, не е било необходимо и да се пътува до гр.Плевен. С оглед установените факти по делото, а именно, че с.Гороцвет се намира на 27 км. от главния път гр.Варна-гр.Плевен, приятелството на *** с кмета на с.Гороцвет - ***, навеждат съда на извода, че свидетелят *** е бил търсен за така наречената „не присъствена заверка". След проверка в регистъра на нотариусите съдът установи, че регистрираните нотариуси с действащ район гр. Варна, където живее пострадалата Н. са 41 и ако всичките са били ангажирани този ден, както твърди свидетеля ***, не е ли могло поради „голямата служебна ангажираност" на свидетеля *** да бъде определен конкретен ден и час, в който да бъде извършена заверката на подписа на Н.. Липсата на отговори на тези логични въпроси навеждат съда на извода, че свидетелката Н. изобщо не е полагала подписа си пред длъжностно лице, а са достоверни нейните показания, че е подписала пълномощно представено й от ***, което впоследствие той е заверил.

Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице.

Изложените съображения налагат отмяна на постановлението на РП-Плевен и връщане на делото за последващи процесуални действия."

 

10.03.2017 Обратна разписка от СП

Subject:

Прочетени: молба за проверка по ДП в РП-Плевен

Date:

Fri, 10 Mar 2017 09:00:49 +0200

From:

Специализирана прокуратура <sp@prb.bg>

To:

'Yordanka Naydenova' <ynaydenova@softisbg.com>

Вашето съобщение

    До:  sp@prb.bg
    Относно:  молба за проверка по ДП в РП-Плевен
    Изпратено:  09.03.2017 16:35 ч.

беше прочетено на 09.03.2017 17:02 ч..

-

Reporting-UA: prb.bg; Microsoft Outlook 14.0
Final-Recipient: rfc822;sp@prb.bg
Original-Message-ID: <e16e9497-0dc2-e2cf-263e-0b1ceeeb6c5a@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed

 

-

Това писмо е част от кореспонденцията със Специализирана прокуратура


-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писмо е част от кореспонденцията със Специализирана прокуратура
 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1108

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.