Кореспонденция със Специализирана прокуратура


Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Обратно към Кореспонденция с прокуратури

09.03.2017 От майка ми до Специализирана прокуратура Молба за проверка какво спъва разследването по ДП №2924/13 по описа на РП-Плевен и съдействие за отстраняване на спънките с цел успешно повдигане на обвинение поне срещу едно лице. 

-

21.03.2017 До СП (след смъртта на майка ми) - "Моля отговорът на това писмо, изпратено до СП от майка ми, покойница от 15.03.2017, да бъде изпратен на мен (приложено у-ние за наследници). Ренета Стоянова, наследница на пострадалата по ДП №2924/13 вр. пр. №3624/2013 по описа на РП-Плевен"

-

10.04.2017 По телефона ми казаха, че не са получавали сигнала от 09.03.2017, въпреки че на 10.03.2017 бяха изпратили обратна разписка, с която потвърждаваха получаването му. Казаха да го изпратя пак, на хартия до "Черковна" 90. Съгласих се, но като затових телефона, си помислих, че не е редно да твърдят, че не са получили сигнала по имейла, след като са потвърдили получаването му и същия ден изпратих  писмо до Омбудсмана.

-

05.05.2017 от Спец. прокуратурата - постановление за отказ да образуват ДП срещу ОПГ по чл. 321 НК.

-

17.05.2017 До Спец. прокуратура Изпратено във връзка с призив в медиите всички жертви на бандата на Куката и Иво Бокса да пишат до Спец. прокуратурата и ГДБОП. Същото писмо изпратих и до ГДБОП.

-

09.06.2017 От Спец. прокуратура до Омбудсмана с копие до мен - Админ. р-л на СП се отчита пред Омбудсмана с антидатирано писмо.

-

12.06.2017 До Спец. прокуратурата  - в отговор на постановлението им от  05.05.2017 за отказ да образуват ДП срещу ОПГ по чл. 321.

-

07.08.2017 До спец. прокурор Първанов  - изпращам бележките по пълномощното с молба да даде становище за работата на РП-Плевен по него. Тук съм писала, че според мен, РП-Плевен като че ли са под някакъв натиск, нещо сякаш им пречи да работят по нашия случай. Напомням, че още не съм получила отговор на писмото си от 12.06.2017

-

 

 

 

Обратно към Кореспонденция с прокуратури


Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1109

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.