Кореспонденция с прокуратури

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към кореспонденцията

Общо 19 преписки (повечето излишни)

С РП-Варна 7510/2013 (сигнал от 06.06.2013 за имотна измама и постановление от 19.06.2013 за изпращане по компетентност в РП-Плевен)

С РП-Плевен Тук е най-важната преписка - 3624/2013. Във връзка с нея е образувано ДП 2924/2013, което се влачи от 2013 (пиша това на 17.01.2017)

С ОП-Плевен Тук най-важната преписка е 42/2015.

С ОП-Варна - Няма кореспонденция, само е образувана пр. 376/15

С ВТАП 

С Върховна касационна, Върховна административна, Зам. главен прокурор при ВКП и Главен прокурор

Със Специализирана прокуратура

-

Обратно към кореспонденцията

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/996

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.