Кореспонденция с ВКП, ВАП, Зам. гл. прокурор-ВКП и Главен прокурор

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Кореспонденция с ВКП, ВАП, Зам. гл. прокурор-ВКП и Главен прокурор

От всички, най-добро впечатление досега ми е направил пр. Ангел Илиев от ВАП - с писмото си до РП-Плевен от 10.11.2015 и с отзивчивостта си на 26.05.2016 към молбата ми за получаване на копия от няколко страници. За сравнение, точно по същото време и по същия повод - молба за получаване на копия от няколко странички - районен пр. Фердинандов от Плевен демонстрира на 25.05.2016 недопустимо грубо и презрително отношение към гражданин.

 

-

Кореспонденция с ВКП по преписка 6728/2014, прокурор М. Матев - едно-единствено писмо от 16.12.2014 - препраща до ОП-Плевен по компетентност. След това аз му изпратих две, но само дето се хабих - той не им обърна никакво внимание. С едното, на 07.01.2016, му препратих за сведение искането до зам. гл. пр. Пенка Богданова за повдигане на обвинение срещу нотариус Иванов 007 по чл. 311, ал. 1 от НК, а с другото, на 01.02.2016: вж. придружаващ имейл, го информирах и него за фактическата обстановка, както и всички други прокурори по всички преписки. Изпратих му и приложенията: Извадка от съдебни решения за преписи като нашите, Писмо от продавача до купувача Васко Данаилов, Сравнителна таблица - описание на горския имот: класически пример за лъжливо документиране; Заявление от лъжепълномощника за издаване на у-ние за данъчна оценка на горския имот - писал е, че бил земеделска земя, У-ние за дан. оценка - горският имот е представен като зем. земя с трайни насаждения (!?!)

Сигурно нищо не е прочел. Важното е било, че прокурорът е образувал преписка - за статистически цели. Образувал я, зарязал я и взел, че преминал към друга - пак за нашия случай на имотна измама: преписка №179/2015. 

---- 

Кореспонденция с ВКП по преписка 9989/2014, прокурор М. Маринова - също едно-единствено писмо: от 05.03.2015 - препраща до РП-Плевен по компетентност. И пр. Маринова, като пр. Матев е образувала преписка, пуснала едно писмо от два реда за препращане по компетентност, зарязала преписката си и преминала към онази същата, към която се преместил и Матев -  №179/2015. За прецизност ще отбележим (този лаф е любим на магистратите), че за разлика от Матев, който е препратил по компетентност до ОП-Плевен, Маринова е препратила по компетентност до РП-Плевен. Кой прав, кой крив - не знам.

--

Кореспонденция с ВКП по преписки 179/2015 и 9392/2015, прокурори М. Матев, М. Маринова, Е. Сакаджийски, В. Коматичев, Г. Найденов и Н. Стойнова

Имитират работа и се произнасят като правно неграмотни лица.

-

Кореспонденция с ВКП по пр. 597/2017, пр. Емил Владимиров Първото му писмо е голяма излагация. Ха дано се вразуми, че аман от върховни дебили!

-

Кореспонденция с ВКП по пр. 2966/2018, пр. В. Андреев

-


КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ВАП, преписка №548/2015, пр. Ангел Илиев

(проведена изцяло от мен, дъщерята на пострадалата от имотна измама възрастна варненка, без участието на майка ми)

Това е най-добрата преписка досега. Благодаря на пр. Ангел Илиев!

-КОРЕСПОНДЕНЦИЯ СЪС ЗАМ. ГЛ. ПРОКУРОР - ВКП Г-ЖА ПЕНКА БОГДАНОВА
(проведена изцяло от мен, дъщерята на пострадалата от имотна измама възрастна варненка, без участието на майка ми)

Несъмнено г-жа ЗГП Богданова е висококвалифициран юрист и компетентен прокурор, но засега все още не е показала качествата си (пиша това на 05.08.2016). 

-

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ГЛАВЕН ПРОКУРОР Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ

(проведена изцяло от мен, дъщерята на пострадалата от имотна измама възрастна варненка, без участието на майка ми)

Засега по тази кореспонденция все още няма нито един отговор (пиша това на 08.06.2017).

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/700

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.