Новини по делото за нашата имотна измама: април 2018

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

От края на октомври 2017 ме тормозят с друг номер - застрахователна измама. Аз - в ролята на измамника!

-

 
02.04.2018 Писмо от ВКП до мен
Пр. Владимиров ме уведомява, че са установени дисциплинарни нарушения по ДП-то за имотната измама със земите на майка ми в плевенско. Това е вторият път, когато официално се признава за наличие на нарушения. Първият беше на 02.06.2017 в становище на гл. инсп. Теодора Точкова от ИВСС.

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1539

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.