КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ГЛАВЕН ПРОКУРОР Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ, СГП, Апел. прокуратура София и ДАНС

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ГЛАВЕН ПРОКУРОР Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ

(проведена изцяло от мен, дъщерята на пострадалата от имотна измама възрастна варненка, без участието на майка ми)

-

24.12.2015 Молба за съдействие да открия къде се намира сигналът ми от юни 2015 - БЕЗ ОТГОВОР

-

12.01.2016 Препращам за сведение писмото от апел. пр. Лещаков до РП-Плевен за "повдигане на обвинение срещу конкретно лице (нотариус Иванов №007)" БЕЗ РЕАКЦИЯ

-
13.01.2016 Молба до Гл. прокурор от 24.12.2015, актуализирана на 13.01.2016 БЕЗ ОТГОВОР

-
15.01.2016 Обжалване постановление на пр. Г. Найденов от ВКП БЕЗ ОТГОВОР

-


11.03.2016 Препращам до Гл. прокурор писмото, което изпратих до апел. пр. Лещаков същия ден  - за сведение БЕЗ РЕАКЦИЯ

-


25.03.2016 Напомням, че чакам отговор на обжалване на постановление от върх. прокурор. Тогава не знаех, че съгл. чл. 200 от НПК, постановленията, които не подлежат на съдебен контрол, се обжалват само пред непосредствено горестоящата прокуратура, чието постановление е окончателно. БЕЗ ОТГОВОР, естествено. А можеха поне да ми кажат да не чакам отговор.

-

10.01.2017 До всички прокуратури и ВСС.  Майка ми моли компетентите лица за проверка, защо е спряно ДП-то по нейния случай на имотна измама. 

-

06.06.2017 До Гл. прокурор - възражения по становището на Гл. инспектор ИВСС (това писмо не стигна до Гл. прокурор поради объркване в деловодството, затова на 11.07.2017 го изпратих до Гл. инспектор на ИВСС)

-

13.07.2017 До кабинета на Главния прокурор - сигнал за престъпление срещу правосъдието в РП-Плевен по ДП 2924/13 пр. 3624/13. 

-

18.08.2017 До кабинета на Гл. прокурор - моля за информация, къде е сигналът ми от 13.07.2017 за престъпление срещу правосъдието в РП-Плевен

-

02.10.2017 До к-т Гл. прокурор с копие до ДАНС и др. във връзка с тел. обаждане от ДАНС. Уведомявам за днешното обаждане от непознато лице, представящо се за Стоян Лечев от ДАНС, което говори за моя жалба до Гл. прокурор "относно едни неща на РП-Плевен". Моля да ме информират писмено дали съществува такова лице в ДАНС и ако съществува, дали на 02.10.2017 ме е търсило от моб. тел. 0886874076 на стац. ми 052988600. Изказвам предположение, че е било опит за тел. измама, понеже лицето се изразяваше много непрофесионално. Отново напомням за сигнала си до Гл.прокурор от 13.07.2017.

-

23.10.2017 От Р. Арнаудова Уведомява ме, че неизвестен прокурор от СГП на неизвестна дата е възложил на агент Стоян Лечев от ДАНС да снеме обяснения от мен.

-

22.11.2017 До СГП - вр. с писмо от Р. Арнаудова, приложено Моля за информация по пр. 19310/17 на СГП. Уведомявам ги, че агент Лечев още не е снел обяснения от мен и че ситуацията в РП-Плевен, заради която подадох сигнала на 13.07.2017, не се е подобрила през изминалите 4 месеца, а напротив - влошила се е. Завършвам с "Вече не издържам!"

  -

23.11.2017 От ДАНС - потвърждават, че на 02.10.2017 ми се е обадил агент от ДАНС. Обаждането е било продиктувано от служебна необходимост.

-

24.11.2017 До ДАНС с копие до Гл. прокурор, СГП, Омбудсман и Пр-ство на ЕК - благодаря и ги питам, дали служебната необходимост вече е отпаднала, тъй като никой повече не ме е търсил. Прилагам кратка справка за издирването на сигнала ми от 13.07.2017.

-

07.12.2017 Постановление на СГП за отказ да образува ДП. В отговор на сигнала ми до Главния прокурор от 13.07.2017, в който казвам какво не е направено и питам защо не е направено, пр. Точев от СГП ми обяснява, че няма правомощие да даде отговор на искания, каквито не съм отправяла.

-

14.12.2017 Писмо от СГП до мен  Всичко е в правомощията на РП-Плевен.

-

05.01.2018 Писмо от СГП до РП-Плевен с копие до мен  Всичко е в правомощията на РП-Плевен.

-

17.01.2018 От СГП до РП-Плевен с копие до мен  Всичко е в правомощията на РП-Плевен.

-

26.01.2018 До Гл. прокурор - за липсата на отговор на сигнала от 13.07.2017. Прилагам постановлението от 07.12.2017 на пр. Точев от СГП за отказ да образува ДП  и обяснявам, че това постановление дава отговор на искания, каквито не съм отправяла и обратното - не дава отговор на исканията, които съм отправила. Отново моля за проверка по сигнала ми а престъпление по чл. 288 НК в РП-Плевен при разследването по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен.

-

07.02.2018 Постановление на Апел. прокуратура София  Вместо отговор от Главния, получих това постановление на Апел. прокуратура-София, с което се потвърждава постановление на СГП от 07.12.2017 за отказ да образуват ДП  по сигнала ми до Гл. прокурор от 13.07.2017.

-

19.02.2018 Постановление на СРП Това е едно много хубаво постановление. Прокурорът от СРП дава становище по досъдебното производство в РП-Плевен за нашата имотна измама, че са налични данни за престъпления по чл. 212, 316 и 311 НК. 

-

22.02.2018 Постановление на СРП Това е още едно много хубаво постановление след постановлението от 19.02.2018. Прокурорът от СРП дава становище по досъдебното производство в РП-Плевен за нашата имотна измама, че са налични данни за престъпления по чл. 212, 316 и 311 НК. В това постановление се коментира и застрахователната измама, която се разследва в РП-Варна по пр. 14049/2017.

-

20.03.2018 До Главния прокурор - напомнящо писмо. Напомням, че девети месец нямам отговор на сигнала до Главния от 13.07.2017. Тук съм приложила двете хубави постановления на СРП от 19 и 22 февруари 2018.

-


08.10.2018 До ОП-Плевен с копие до горестоящи - молба за проверка по ДП 2924/13 на РП-Плевен
-

19.10.2018 До ОП-Плевен, ВТАП, ВКП и Гл. прокурор с копие до ВСС и Представителството на ЕК в София - молба за проверка отн. фалшифицирания подпис на пострадалата по ДП 2924/2013 на РП-Плевен

-

17.12.2018 До ОП-Плевен с копие до други - напомняне за липса на отговор: молба за проверка отн. фалшифицирания подпис на пострадалата по ДП 2924/2013 на РП-Плевен

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/739

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.