17.12.2018 До ДаллБогг и адв. Воденичаров с копие до РП-Варна и др.

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

ДО: Ръководството на ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД и адв. Воденичаров
КОПИЕ ДО: РП-Варна, пр. № 14049/2017 г.
КОПИЕ ДО: ГФ, КФН, МВР, НББАЗ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ДАЛЛБОГГ,

Приложено, изпращам информация от сайта на румънската КФН на англ. и рум. език, че кола с рама VSSZZZ7MZ2V513470 не е причинила щети в Румъния. Моля да преразгледате твърденията си, чрез адв. Илия Воденичаров (приложено), че сте обработили и въвели личните ми данни в базата на ГФ като данни за собственика на въпросната кола, която уж била причинила ПТП с материални щети в Румъния, "на база документи, проверени и създадени от друг администратор" на ЛД, а именно "от органите на полицията при настъпването на ПТП в Румъния".
-
Напомням, че досега не сте представили нито един документ в подкрепа на твърденията си, че какъвто и да било орган в Румъния е проверявал и създавал документи, съдържащи мои лични данни.
-
Напомням също така, че все още не сте ми изпратили:
1.  Копие от лицето на талон № 007376168 (малък) - Свидетелство за регистрация Част II
2.  Преведен на бг език Протокол за ПТП № 0131717 в Румъния
3.  Попълнен формуляр "Уведомление за щета по ГО"
4.  Информация за достъп до ИЗТОЧНИКА на личните ми данни в ПРОТОКОЛА за ПТП-то в Румъния или в други документи, представени от водача на "моята" кола  пред румънските органи (досега не ми е изпратен нито един документ за ПТП-то в Румъния с мои лични данни - в протокола на румънски език няма абсолютно никакви мои лични данни - поне това се разбира и без превод на бг език)
5.  Копие от цялата зелена карта и по-конкретно - най-долния отрязък (този, който се съхранява от застрахователя)
6.  Копие от екземпляра на застрахователната полица с отрязък № 2 от стикера на ГФ върху нея (този, който се съхранява от застрахователя)
7. Копие от пълномощното, което уж съм била издала на румънския гражданин, за да кара "моята" кола.
-
Напомням също така, че още на 31.08.2018 съм Ви помолила, цитирам - "моля да ми бъде изпратено официално писмо, че ръководството на ДаллБогг съжалява за неприятностите, които са ми причинени от въвличането ми в съдебен спор, какъвто ДаллБогг няма и никога не е имал с мен, и ме уверява, че никога повече няма да предяви отново оттеглените искове, както и че всички мои лични данни вече са заличени от всички места, където са били въведени от застрахователя или от брокерите му."

-
Очаквам незабавния Ви отговор, за което предварително благодаря.

Предпочитан начин за комуникация - по електронен път на email:
rennie@softisbg.com

-
С уважение,
Ренета Стоянова, Варна, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80, стац. тел.
052 988 600, мобилен - 0888 60 90 72
email: rennie@softisbg.com
"ДаллБогг ме съди като застрахователен измамник":
http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html

ПРИЛОЖЕНИЯ съгл. текста.

--------------------------------------

Този път получих е-разписка и от адв. Воденичаров, само от ДаллБогг - не.

-

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1732

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.