Новини по делото за нашата имотна измама: ноември 2018

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама

-

14.11.2018 От ОП-Плевен до РП-Плевен - препращат писмото ми от 19.10.2018 за подписа на майка ми и искат справка в 3-дневен срок, като посочват, че досега не са я получили (справката беше поискана на 31.07.2018 с писмо от ОП-Плевен до РП-Плевен и ВТАП)

-

30.11.2018 Подадох на място в РП-Плевен молба на ръка да ми определят ден и час за запознаване с материалите по досъдебното производство.

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1723

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.