13.12.2018 До ДаллБогг и адв. Воденичаров с копие до РП-Варна и др.

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-


ДО: Ръководството на ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД и адв. Воденичаров
КОПИЕ ДО: РП-Варна, пр. № 14049/2017 г.
КОПИЕ ДО: ГФ, КФН, МВР, НББАЗ

-


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ДАЛЛБОГГ,

Приложено, изпращам удостоверение от Пътна полиция Варна от дата 04.12.2018 г., че в Талон № 007376168 не са вписани мои лични данни. Същото е във връзка с твърденията Ви чрез адв. Илия Воденичаров в две писма (приложени: 1, 2), че личните ми данни били фигурирали в този талон, предоставен "от органите на полицията при настъпването на ПТП в Република Румъния", затова застрахователят бил имал законното право и/или законовото основание да ги въведе в базата на ИЦ към ГФ като данни за собственика на виновното МПС, причинило ПТП в Румъния.

Ако разполагате с талон под същия номер, в който действително фигурират мои лични данни, моля незабавно да го предоставите на Районна прокуратура гр. Варна по пр. № 14049/2017 г. (приложено Ваше Уведомително писмо до мен от 27.10. 2017)

-

Напомням, че все още не сте ми изпратили:
1.  Копие от лицето на талон № 007376168 (малък) - Свидетелство за регистрация Част II
2.  Преведен на бг език Протокол за ПТП № 0131717 в Румъния
3.  Попълнен формуляр "Уведомление за щета по ГО"
4.  Информация за достъп до ИЗТОЧНИКА на личните ми данни в ПРОТОКОЛА за ПТП-то в Румъния или в други документи, представени от водача на "моята" кола  пред румънските органи (досега не ми е изпратен нито един документ за ПТП-то в Румъния с мои лични данни - в протокола на румънски език няма абсолютно никакви мои лични данни - поне това се разбира и без превод на бг език)
5.  Копие от цялата зелена карта и по-конкретно - най-долния отрязък (този, който се съхранява от застрахователя)
6.  Копие от екземпляра на застрахователната полица с отрязък № 2 от стикера на ГФ върху нея (този, който се съхранява от застрахователя)
7. Копие от пълномощното, което уж съм била издала на румънския гражданин, за да кара "моята" кола.

-

Напомням също така, че още на 31.08.2018 съм Ви помолила, цитирам - "моля да ми бъде изпратено официално писмо, че ръководството на ДаллБогг съжалява за неприятностите, които са ми причинени от въвличането ми в съдебен спор, какъвто ДаллБогг няма и никога не е имал с мен, и ме уверява, че никога повече няма да предяви отново оттеглените искове, както и че всички мои лични данни вече са заличени от всички места, където са били въведени от застрахователя или от брокерите му."

-

Очаквам незабавния Ви отговор, за което предварително благодаря.
-
Предпочитан начин за комуникация - по електронен път на email:
rennie@softisbg.com

-
С уважение,
Ренета Стоянова, Варна, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80, стац. тел.
052 988 600, мобилен - 0888 60 90 72
email: rennie@softisbg.com
"ДаллБогг ме съди като застрахователен измамник":
http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html

ПРИЛОЖЕНИЯ съгл. текста.

-----------

Получих обратни е-разписки от всички адресати, с изкл. на ДаллБогг и адв. Илия Воденичаров

-

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1730

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.