14.11.2018 До КЗЛД с копие до РП-Варна и СП-София - за евентуално спиране на производството по жалба ППН-01-843-17/17.10.2018

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

 

Subject: за евентуално спиране на производството по жалба ППН-01-843-17/17.10.2018
Date: Wed, 14 Nov 2018 07:24:59 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: kzld@cpdp.bg, rp@vn.prb.bg, sp@prb.bgДо: Г-жа Гладникова от КЗЛД, по жалба  ППН-01-843-17/17.10.2018

Копие до: пр. Русева от РП-Варна, по пр. 14049/2017

Копие до: пр. Милева от СП-София, по пр. 1494/2018

-
Уважаема г-жо Гладникова,

В изпълнение на указанието Ви да изпратя информация по действията на Прокуратурата във вр. с изнесените данни в жалбата до КЗЛД, Ви уведомявам, както следва.

21.11.2017 До РП-Варна - фалшиви документи за кола и ПТП  Това е първият ми сигнал до РП-Варна. По онова време, преди около година, смятах, че има фалшиви документи и за ПТП-то. Сега вече знам, че единствените фалшификати са застрах. полица на РенАта от Росеново и зелената карта на РенЕта от същото добричко село. През окт. или ноември 2017 е образувана пр. 14049/2017, а през февруари 2018 - ДП за престъпление по чл. 309 НК (съставяне на неистински частен документ или преправяне на съдържанието му). Наблюдаващ прокурор от РП-Варна е пр. Русева.

29.11.2017 Постановление на ОП-Варна.  Препращат на РП-Варна по компетеност с мнение за престъпление по чл. 209 НК. И аз съм на мнение, че спрямо мен има опит за престъпление по този член, но доколкото ми е известно, ДП-то е само по чл. 309 НК, т.е. без пострадал от измама (при документните престъпления по Глава девета от НК се приема, че няма пострадали лица; засегната е само сигурността на документооборота). На свой ред, доказването на док. престъпление се затруднява от невъзможността да бъдат открити и приложени оригиналите на полицата и зелената карта, защото, доколкото ми е известно, ДаллБогг твърди, че оригиналите са останали при брокерите от Варна, а брокерите от Варна - че са ги изпратили на ДаллБогг, без да си запазят копия. От КФН допълват, че законът не задължава брокерите да пазят копия.

13.09.2018 До РП-Варна с копие до Спец. пр.-София и др.  Уведомявам за измамни действия на ДаллБогг, извършвани многократно, в продължителен период от време и не само спрямо мен. Моля да бъда конституирана като пострадала, да бъдат изискани 7 документа от ДаллБогг и отговор от него на въпроса, защо е въвел в системата на ГФ мои лични данни като данни за собственика на виновната кола, причинила ПТП в Румъния.

17.09.2018 Постановление на Спец. пр.-София, подписано от пр. Милева  Препращат на РП-Варна по компетентност, т.к. не са установили действия на ОПГ, нито повече от една измама.

25.10.2018 До пр. Милева от Спец. прокуратура  Уведомявам СП за множество измами (злоупотреби с лични данни от гледна точка на ЗЗЛД). Още не съм получила отговор.


Надявам се, че гореизложеното е достатъчно за извършване на преценка, дали следва да се спре производството по жалба ППН-01-843-17/17.10.2018.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, жалбоподател

ЕГН ***, адрес: гр.Варна, 9010, ул."Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

стац. тел. 052 988 600, моб. тел. 0888 60 90 72, email: rennie@softisbg.com

Блог за застрахователни измами с "Гражданска отговорност": http://softisbg.com/dannies_blog/post-131.html

-

Обратни разписки

1. От Спец. пр.-София

Subject:

Прочетени: за евентуално спиране на производството по жалба ППН-01-843-17/17.10.2018

Date:

Wed, 14 Nov 2018 07:58:53 +0200

From:

Специализирана прокуратура <sp@prb.bg>

To:

'Rennie Stoyanova' <rennie@softisbg.com>


Вашето съобщение

До: kzld@cpdp.bg; rp@vn.prb.bg; sp@prb.bg
Относно: за евентуално спиране на производството по жалба ППН-01-843-17/17.10.2018
Изпратено: 14.11.2018 07:24 ч.

беше прочетено на 14.11.2018 07:57 ч..

2. От РП-Варна

Subject:

Прочетени: за евентуално спиране на производството по жалба ППН-01-843-17/17.10.2018

Date:

Wed, 14 Nov 2018 08:32:15 +0200

From:

Административен секретар <rp@vn.prb.bg>

To:

'Rennie Stoyanova' <rennie@softisbg.com>


Вашето съобщение

До: kzld@cpdp.bg; rp@vn.prb.bg; sp@prb.bg
Относно: за евентуално спиране на производството по жалба ППН-01-843-17/17.10.2018
Изпратено: 14.11.2018 г. 07:24 ч.

беше прочетено на 14.11.2018 г. 08:31 ч..

3. От КЗЛД

Subject:

Read: за евентуално спиране на производството по жалба ППН-01-843-17/17.10.2018

Date:

Wed, 14 Nov 2018 08:49:36 +0200

From:

kzld cpdp <kzld@cpdp.bg>

To:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>


Вашето съобщение е прочетено на 14 Ноември 2018 г. 08:49 ч. (GMT+02:00) Хелзинки, Киев, Рига, София, Талин, Вилнюс.

-

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1724

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.