21.11.2017 До РП-Варна - фалшиви документи за кола и ПТП

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

ДО: РП-Варна

КОПИЕ ДО: Г-н Стефан Стоилков, Изпълнителен директор, и г-н Борислав Михайлов, Изпълнителен директор и Председател на УС на ГФ, "ДаллБогг", РС-Добрич и РП-Добрич, Представителството на ЕК в София, г-жа Валя Ахчиева, БНТ 1, за предаването "Открито", КФН - към сигнал Номер:91-02-1360, заведен на 30.10.2017, СГП (моля да не се прилага към пр. 19310/17, защото тя е за имотната измама със земите на майка ми през 2013), ВКП (моля да не се прилага към пр. 6728/14, 9989/14, 179/15, 9392/15, 6063/16, 597/17, защото те са за имотната измама със земите на майка ми през 2013) 

-

Почитаема госпожо/господин Прокурор,

Отн. Фалшиви документи на моето име с една буква разлика и на моето ЕГН, посочено съвсем точно

-

На 17.11.2017, от моб. тел. 0888886745 ме потърси лице, което се представи като Тончев от Икономическа полиция. Каза, че от РП-Варна му е възложена проверка по жалбата ми до РП-Варна за застраховката в "ДаллБогг", а досега аз не съм подавала никаква жалба до РП-Варна, само съм изпращала копия от писма. Предположих, че РП-Варна се е самосезирала, но г-н Тончев не можа да ми каже нито името на прокурора, който му е възложил проверката, нито номера на преписката. Каза само, че от "ДаллБогг" били изпратили декларация и аз трябвало да я подпиша, за да обявяват нищожност. Не разполагаше с копие от самата застраховка, нито от исковата молба. Накратко - не беше запознат със случая. Знаеше само едно - че трябвало да подпиша декларацията, изпратена от "ДалБогг". Като му казах, че "ДаллБогг" и на мен са изпратили тази декларация (приложена), но аз категорично отказвам да я подпиша, попита "Защо не сте я подписали?" Видя ми се съмнително полицай да се държи така, сякаш работи по инструкции директно от "ДаллБогг" и реших да подам този сигнал.

Сигналът ми е за неизвестен брой фалшиви документи на моето име с една буква разлика и на моето ЕГН, посочено съвсем точно. Аз съм Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН ..., а във фалшивите документи е посочено името Рената Тодорова Стоянова, същото ЕГН ... (моето). Адресът на Рената е в някакво добричко село на несъществуваща улица и номер - пост. адрес: с. Росеново, общ. Добрич-селска, ул. "Суха река" 5. Моят пост. адрес от над 30 години е в гр. Варна.

Известни са ми два такива документа - застрах. полица "Гражданска отговорност" BG/30/117000182705, издадена на 05.01.2017 (приложена) и Протокол № 0131717 за ПТП с колата от тази застрах. полица (не съм видяла самия протокол, но прилагам официално писмо от Гаранционния фонд, с което ме уведомяват, че и в протокола фигурира моето име с една буква разлика и моето ЕГН, посочено съвсем точно).

Случаят ми стана известен от искова молба, подадена до РС-Добрич на 08.09.2017 против Рената от Росеново, връчена ми на 26.10.2017 в качеството ми на ответник, какъвто не съм.  Прилагам  всички документи, които получих на 26.10.2017 от бюро "Призовки"- РС-Варна:  http://www.softisbg.com/rennies_blog/2017/10/syobshtenie_razporezhdane_iskova_molba_polica_s_kradeno_egn.pdf  (ИМ е срещу Рената от с. Росеново, но по недоразумение я получих аз, Ренета от Варна)

Прилагам и Разпореждане на РС-Добрич от 14.11.2017, което получих вчера. С него се указва на ищеца "ДаллБогг" да посочи точно ответника си, тъй като от направената справка в НБД "Население" е било установено, че Рената от Росеново с моето ЕГН не съществува, а издирената по ЕГН-то Ренета от Варна (аз) се оплаква от нарушени права, подмяна на самоличност, грешки на съда и прочие.  

Молбата ми е да се извърши проверка какво е възложено на полицай Тончев, ако изобщо му е възлагано нещо, и най-важното - да се издирят и извадят от гражданския документооборот  фалшивите документи, издадени на мое име с една буква разлика и на моето ЕГН, посочено съвсем точно. Такива документи би трябвало да се намират при застрахователя, който единствен разполага с пълния комплект документи по ПТП-то с кола рама VSSZZZ7MZ2V513470. Не е изключено регистр. номер на колата в застрах. полица също да е подправен, тъй като по данни от Гаранционния фонд до края на 2016 е бил В8947ВС, а от началото на 2017 - В8974ВС. Съдействие за такава проверка може да окаже ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД чрез адв. Тихомир Горанов от ВАК, адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Драгоман" 32, моб. телефон: 0888 700 117.

С почит,
Ренета Тодорова Стоянова,ЕГН ...
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72
Блог за застрахователната измама: http://softisbg.com/dannies_blog/post-131.html
Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

-

Приложени още:

Уведомително писмо от изп. дир. на ДаллБогг, в което се излагат данни за множество документни престъпления.

Удостоверение от Пътна полиция-Варна, че на мое име и ЕГН няма нито една кола
   

-

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1398

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.