27.11.2017 До ГФ - дали са уведомили прокуратурата

Начало на блога
 

Този материал е част от Застрахователна измама и от Кореспонденция с ГФ

-

Subject: Fwd: Гаранционният фонд съхранява фалшиви документи
Date: Mon, 27 Nov 2017 01:42:20 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: GF <GF@gfund.bg>, s.chalakov@gfund.bg

-

Уважаеми господа Стоилков и Михайлов от ГФ,

Уведомихте ли прокуратурата, моля? Напомням, че на 16.11.2017 Ви помолих незабавно да го направите. Цитирам края на писмото от 16.11.2017:

Наличието на множество фалшиви застрах. полици означава наличие на още много други фалшиви документи - официални удостоверителни документи, носещи подписи и печати на МВР, нотариуси и т.н. Следователно зад лавината дела на "ДаллБогг" може би се крият  стотици фалшиви документи, голяма част от които се съхраняват или са се съхранявали в Информационния център на ГФ, а други свободно циркулират в гражданския документооборот.

Моля незабавно да уведомите прокуратурата!

Очаквам Вашия отговор.

С уважение,
Ренета от Варна
 -------- Forwarded Message --------

Subject: Гаранционният фонд съхранява фалшиви документи
Date: Thu, 16 Nov 2017 16:35:25 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: GF <GF@gfund.bg>, s.chalakov@gfund.bg, bg_fsc@fsc.bg, delovodstvo@fsc.bg, corruption@fsc.bg, press@fsc.bg, pk_spvo@mvr.bg, press@mvr.bg, priemna@mvr.bg, rs_dobrich@abv.bg, sgp@prb.bg, so-sgp@sgp.prb.bg, info@dallbogg.com, vkp@prb.bg, rp@vn.prb.bg, rp_dobrich@prb.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, Валя Ахчиева <otkrito@bnt.bg>


ДО: Г-н Стефан Стоилков, Изпълнителен директор, и г-н Борислав Михайлов, Изпълнителен директор и Председател на УС на ГФ

КОПИЕ ДО: "ДаллБогг", РП-Варна, РС-Добрич и РП-Добрич, Представителството на ЕК в София, г-жа Валя Ахчиева, БНТ 1, за предаването "Открито"

КОПИЕ ДО: КФН - към сигнал Номер:91-02-1360, заведен на 30.10.2017

КОПИЕ ДО: СГП (моля да не се прилага към пр. 19310/17, защото тя е за имотната измама със земите на майка ми през 2013)

КОПИЕ ДО: ВКП (моля да не се прилага към пр. 6728/14, 9989/14, 179/15, 9392/15, 6063/16, 597/17, защото те са за имотната измама със земите на майка ми през 2013) 

Уважаеми господа Стоилков и Михайлов от ГФ,

Благодаря за официалния Ви отговор (приложен), от който става ясно, че моето ЕГН фигурира и в Протокола за ПТП от 08.06.2017 като ЕГН на собственика на кола с номер на рамата VSSZZZ7MZ2V513470.

Прилагам удостоверение от Пътна полиция гр. Варна, че на мое име и ЕГН не се води нито една кола.

Още на 02.11.2017 съм Ви уведомила, че по официална информация от г-н Росен Младенов, изп. дир. на "ДаллБогг", уведомително писмо от 27.10.2017 до мен (приложено), "моят" случай не е единичен, а само част от "лавината опити за реализиране на застрахователни измами" чрез представяне "пред брокерите Свидетелство за регистрация (част I) на МВР ("Талон"), който документ е неистински - неавтентичен и неверен. Налице е брутално нарушаване на правата и интересите на гражданите, които без тяхно знание са вписани в Талони и застрахователни полици, както и наглото и безцеремонно потъпкване на закона - КЗ и НК, чрез документни престъпления, поради умисъл или небрежност." (край на цитата от уведомителното писмо на изп. дир. на "ДаллБогг")

Както знаете, "ДаллБогг" е завел дело срещу лице с моето ЕГН за обявяване нищожност  на застрах. договор, обективиран в застрах. полица № BG/30/117000182705 от 05.01.2017, кола номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470. И тъй като в тази полица като собственик на колата е вписана Рената от с. Росеново, Добричко, с моето ЕГН и с несъществуващ адрес в селото - ул. "Суха река" 5, от три седмици "ДаллБогг" се опитват да ме убедят, че Ренета от Варна (аз) и Рената от Росеново са едно и също лице, изтъквайки като аргумент еднаквото ЕГН, вместо да уведомят прокуратурата за документно престъпление. 

Проблемът се усложнява от това, че делото срещу лицето с моето ЕГН е само част от лавината дела, които "ДалБогг" води срещу лица, които за пръв път чуват, че има полица на тяхно име, т.е. също са станали жертва на измама с техни лични данни, както и срещу отдавна починали лица. Прилагам справка за около 60 дела, заведени от "ДаллБогг" за обявяване нищожност на застрах. договори. По информация от сайтовете на съдилищата в страната, до края на годината са насрочени още около 30.

Наличието на множество фалшиви застрах. полици означава наличие на още много други фалшиви документи - официални удостоверителни документи, носещи подписи и печати на МВР, нотариуси и т.н. Следователно зад лавината дела на "ДаллБогг" може би се крият  стотици фалшиви документи, голяма част от които се съхраняват или са се съхранявали в Информационния център на ГФ, а други свободно циркулират в гражданския документооборот.

Моля незабавно да уведомите прокуратурата!

Очаквам Вашия отговор.

С уважение,
Ренета от Варна

СПРАВКА за около 60 дела, заведени от "ДаллБогг" за обявяване нищожност на застрах. договори. До края на годината са насрочени още около 30: http://softisbg.com/dannies_blog/post-133.html 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1407

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.