Новини по делото за нашата имотна измама: ноември 2017

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

От края на октомври ме тормозят с друг номер - застрахователна измама. Аз - в ролята на измамника!

-

19.11.2017 До ВТАП - посмъртна псих. експертиза - гавра с паметта на майка ми  В неделя вечерта ме потърси д-р Луканова, психиатър от Плевен, за да направела била посмъртна псих. експертиза на майка ми.

-

20.11.2017 От ВТАП Няма причини за намеса

-

21.11.2017 До ВТАП - Re: на № 3624/13, Д- 2924/13 На РП-Плевен  Разследването по ДП 2914/13 на РП-Плевен е пълен провал от 2013 досега. Главният виновник за имотната измама е нотариус Иван Иванов 007. Ако смятате, че не е в правомощията на ВТАП да се намеси, моля предайте сигнала ми на компетентните органи. ПРИЛАГАМ материалите по нашето разследване: http://softisbg.com/dannies_blog/dokumenti-ot-notarialnite-dela-007.html

-

-

22.11.2017 До СГП - вр. с писмо от Р. Арнаудова, приложено Моля за информация по пр. 19310/17 на СГП. Уведомявам ги, че агент Лечев още не е снел обяснения от мен и че ситуацията в РП-Плевен, заради която подадох сигнала на 13.07.2017, не се е подобрила през изминалите 4 месеца, а напротив - влошила се е. Завършвам с "Вече не издържам!"

-

23.11.2017 От МП - препращат на ВКП писмото ми от 21.11.2017

-

23.11.2017 От ВТАП - препращат на РП-Плевен писмото ми от 21.11.2017

  -

23.11.2017 От ДАНС - потвърждават, че на 02.10.2017 ми се е обадил агент от ДАНС. Обаждането е било продиктувано от служебна необходимост.

-

24.11.2017 До ДАНС с копие до Гл. прокурор, СГП, Омбудсман и Пр-ство на ЕК - благодаря и ги питам, дали служебната необходимост вече е отпаднала, тъй като никой повече не ме е търсил. Прилагам кратка справка за издирването на сигнала ми от 13.07.2017.

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1396

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.