19.11.2017 До ВТАП - посмъртна псих. експертиза - гавра с паметта на майка ми

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с ВТАП

-

Subject: посмъртна псих. експертиза - гавра с паметта на майка ми
Date: Sun, 19 Nov 2017 20:28:32 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, sgp@prb.bg, so-sgp@sgp.prb.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, Валя Ахчиева <otkrito@bnt.bg>, delovodstvo@ombudsman.bgДО: Почитаемия пр. Лещаков от ВТАП, пр. 1755/14
КОПИЕ ДО: пр. 3624/13 на РП-Плевен, 42/15 на ОП-Плевен, 179/15 и 597/17 на ВКП, Гл. прокурор

КОПИЕ ДО: пр. 19310/17 на СГП

КОПИЕ ДО: Омбудсман, Представителство  на ЕК , Валя Ахчиева

Отн. Посмъртна психиатрична експертиза - гавра с паметта на майка ми

-

Почитаеми Прокурор Лещаков,

Току-що, в неделя вечерта, от моб. тел. 0878692404 ми се обади женски глас. Представи се като д-р Луканова, психиатър от Плевен и поиска да направи посмъртна психиатрична експертиза на майка ми. Отказах, като обясних, че имотната измама, от която пострада майка ми, е документна имотна измама и че в правото съществува основен принцип - не се доказват със свидетелски показания факти, за които съществуват писмени доказателства в документи. Изтъкнах, че майка ми беше нормална интелигентна жена, която си замина огорчена от презрителното отношение на прокурорите и че е богохулство да се гаврят с паметта ѝ с назначаване на посмъртна психиатрична експертиза, след като почина в четвъртата година на мудното и непрофесионално разследване. През цялото това дълго време дори една съдебно-медицинска експертиза не се сетиха да назначат, а тя беше в много тежко физическо състояние.

Д-р Луканова не беше запозната с констатациите при съдебния контрол, а именно, че

"показанията на пострадалата са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент (!!!)"  НЕИЗМЕННИ ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ГОДИНИ!

-

и още: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице." (цитатът е от Определение на РС-Плевен от 01.02.2016)

-

и още: "прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК (!)."

-

и още: "въпреки че прокурора е взел решението по вътрешно убеждение, то това убеждение не е основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото (!)."

-

и още: "прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно (!)".

-

Съдът констатира също така, че прокурорът само изрежда доказателствата (като журналист в новинарска емисия, без правен извод) и даде указания да се извърши преценка на вече събраните доказателства:

"Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка.(!)"

Съдът посочи и конкретните документи, които очакват преценката на прокурора: "приложените в оригинал документи - пълномощно и нотариални актове и копие на нотариални актове".

-

От съдебния контрол 01.02.2016-01.03.2016 изминаха почти две години, а преценка все още не е извършена на нито едно от събраните гласни и писмени доказателства! Изредиха се трима набл. прокурори, но указанията на съда стоят неизпълнени. Като че ли всички се мъчат да осуетят наказателното преследване ...

-

НК - Чл. 288. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

-
Майка ми можеше още да е жива, ако не беше убийственото, унижаващо достойнството ѝ отношение на прокурорите към нея. Нито веднъж възрастта й не беше спомената в нито един прокурорски акт, тежкото й здравословно състояние на физическа инвалидност поради деформирани кости и стави след прекарана на младини костна туберкулоза с останал огромен белег от операция по изстъргване на гнилата кост на десния крак, както и развилите се на тази основа възпалителни и дегенеративни процеси, беше грозно иронизирано като "завидна подвижност", не беше извършена съдебно-медицинска експертиза, а представените от нас медицински документи бяха тълкувани превратно от прокурора като доказателство за психическо заболяване. Всичко това беше много, много недостойно. Клетата ми майка беше измъчвана да си "признае", че е ходила в някакво затънтено разградско селце да заверява пълномощно за продажба на всичките си земи в Плевенско и понеже не си "признаваше", я обвиняваха, че била пречела на разследването. Лишавана беше от повереник в мое лице.

Неописуемо ужасни преживявания и то в продължение на години! Аз самата съм силно травмирана. И аз вече не съм млада...

Вие отдавна ми бяхте писали, още през май, че предстояло
да бъда разпитана като свидетел и да бъде преценено предприемане на действия за привличане на обвиняеми лица по ДП № 2924/13 на РП-Плевен (приложено писмото Ви). Още няма такива признаци. Един разпит ми беше проведен миналия месец, през октомври, при който ме питаха, какво знам от майка си. От майка си! Казах, че каквото знам, го знам от документите и съм го предоставила на РП-Плевен. Казах, че не знам защо прокурорите и следователите не обръщат внимание на документите. Това не е кражба на кокошка, а документна имотна измама. Съдът изрично им указа да обърнат специално внимание на документите, но те не изпълняват указанията на Съда. Казах, че главният виновник за измамата е нотариус Иван Иванов 007. Шшшт, каза следователят, това не го казвайте, че ще ви осъдят!

Прилагам двата подписа на майка ми от двата екземпляра на пълномощното: единият е истински, другият - фалшифициран, както и нейният красноречив коментар от 06.10.2016 на фалшивия ѝ подпис: "Фалшив, подпис, дата 06.10.2016", както и копие от "преписите", с които е "удостоверена" собствеността на майка ми. Напомням, че "продажбите" през март 2013 са извършени с липсващи документи по думите на председателя на Нотар. камара в предаването за нашия случай, излъчено на 21.07.2016 по БНТ 1, "Открито" с Валя Ахчиева:

Дим. Танев, предс. на Нотар. камара: "Този препис, който Вие ми представихте, аз виждам, че не е идентичен с оригинала. Той трябва буквално да е идентичен целият текст. Това в случая не е налице. Не е препис по смисъла на закона на оригинален документ, независимо че той е подписан от съответното длъжностно лице в поземлената комисия или общинска служба за земеделие и гори и съответно има и печат на тази служба. [...] В случая се касае просто за ЛИПСАТА на документ, удостоверяващ правото на собственост. [...] След като се касае за документ с НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ, какъвто е завереният препис, опираме точно до това - документ с невярно съдържание."


Обаче г-н Танев каза също така, че нотариусът е нямало как да забележи невярното им съдържание, тъй като не е имал възможност да сравни "преписите" с оригиналите, което не е вярно. Достатъчно е било нотариусът да ги прочете - не става дума да ги прочете на страните, а той лично да ги прочете (да ги разгледа), което явно не е направил, иначе щеше да забележи забележката, че имената на членовете на комисията-издател са променени, че липсват подписите им, както и че липсва каквото и да било отбелязване, че решението изобщо някога е било подписвано.

Повтарям за пореден път, че съхраняваме всички документи в оригинал по цялата близо вековна история на имотите си в Плевенско и че майка ми се беше снабдила с нотариални актове въз основа на оригиналните, влезли в сила решения на ПК. Тези нотар. актове не са били представени в кантората на нотариуса, тъй като измамникът-лъжепълномощник не е успял да се добере до тях.

Цялото разследване дотук е пълен провал.


С почит към високоотговорната професия на Прокурора, която се уронва пред очите ми по много грозен и жалък начин от самите прокурори и следователи,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН ...

пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

 

-------- Forwarded Message --------

Subject: Fwd: отговор по пр. 1755/2014 на ВТАП
Date: Fri, 26 May 2017 16:58:47 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bgДО: Почитаемия пр. Лещаков от ВТАП, пр. 1755/14
КОПИЕ ДО: горестоящи и долустоящи прокуратури


Почитаеми Прокурор Лещаков,

Много благодаря за днешното Ви писмо до мен (приложено), с което ме уведомявате, че предстои да бъда разпитана като свидетел и да бъде преценено предприемане на действия за привличане на обвиняеми лица по ДП № 2924/13 на РП-Плевен.

Уведомявам Ви, че доверието ми към Прокуратурата като институция е силно разклатено - особено след публикации в медиите, че плевенската банда на Куката и Бокса, арестувана при акция на ГДБОП в края на април т.г., е била покровителствана от окръжен прокурор, подсъдим за престъпление срещу правосъдието. Това беше последната капка. Положението вече е непоносимо.

Около 50 дка от нашите отнети с измама земи се намират във владение на Ивайло Бировски (Иво Бокса) от 19.02.2014 г. Прокуратурата в Плевен сигурно знае това, но го укрива, както укрива и всички важни факти, доказателства и обстоятелства по наглата имотна измама със земите на покойната ми майка в Плевенско.

Едва ли е възможно без съучастието на прокуратурата години наред да не може да се разкрие една абсолютно нагла и съвсем елементарна имотна измама - земята на собственик с нотариален акт е "продадена" с предходни (стари) невписани - и неподписани (!) - "документи" без никаква удостоверителна сила. Отвсякъде съветват гражданите "Пазете нотариалния си акт, не го давайте на никого!". Пострадалата от тази бандитска имотна измама пази нотариалния си акт и не го е давала на никого. Измамникът лъжепълномощник не е успял да се добере до него. И въпреки това измамата е осъществена. Вие знаете как е "удостоверена" собствеността на майка ми върху 50 дка ниви, много пъти съм Ви уведомявала -  "удостоверена" е с неподписани и невписани листчета, груба имитация на преписи от решения на ПК. Плевенският нотариус така бил преценил - че хвърчащите листчета са много по-сигурно доказателство от подписания и надлежно вписан в Имотния регистър нотариален акт, издаден въз основа на оригиналните, влезли в сила решения на ПК, които съхраняваме като нотариално заверени копия.

Разбирате ли какво означава това? Означава, че на практика никой в България няма собственост! Нотариалният акт няма никаква стойност! Всеки мошеник  може да ви отнеме имота, без дори да подозирате - така, както си стискате нотариалния акт и си ВЪОБРАЗЯВАТЕ, че сте собственик.

Застрашен обществен интерес, не само личен!

И тук идва най-страшното. При сезиране на прокуратурата за такъв фрапантен случай на имотна измама, какво става? Прокуратурата, която е органът, длъжен да защитава обществения интерес, укрива всички доказателства за престъплението и се нахвърля върху пострадалата! Клетата ми тежко подвижна, много болна майка (не психически! физически болна!) беше подлагана на ужасно грозни издевателства, достойни за бандити, да си "признае", че е ходила в някакво село на 120 км от дома й в гр. Варна, за да заверява пълномощно за дарение или продажба на всичките си земи в плевенско. И понеже не си "признаваше", я обвиняваха, че пречи на разследването! Напредналата й възраст изобщо не се споменаваше, а физическите й заболявания се представяха изопачено като психически! А най-важното -  прокуратурата упорито мълчи по въпроса как е удостоверена собствеността при измамническите покупко-продажби в Плевен през март 2013. Споменава се само, че измамникът лъжепълномощник бил разглеждал нотариалните актове (показания на братовчед му от Разград), след което никъде - повтарям, никъде! - не се казва, че измамните покупко-продажби са осъществени без представяне на "разглежданите" нотариални актове. 

Майка ми почина на четвъртата година от имитацията на разследване. Тя стана жертва на двойна измама - веднъж я измамиха бандитите, които отнеха поземлената й собственост, и втори път - прокуратурата, която прикриваше и все още прикрива престъплението.

Предвид гореизложеното, Ви уведомявам, че аз вече не смея да се явя на разпит в прокуратурата в Плевен, без преди това да получа писмена гаранция, че няма да бъда измамена като горката ми майка. Такава гаранция може да бъде например писмено уведомление от наблюдаващия прокурор, че е наясно с  това, че продажбите на земите на майка ми са извършени без представяне на нотариалните й актове,  и нещо повече - извършени са без представяне на каквито и да било валидни документи за собственост. Както и че е наясно с още няколко други важни момента по измамата, на които досега изобщо не е обръщано внимание, макар че сме молили многократно да им се обърне внимание, и за които настоящият набл. прокурор е уведомен, но също мълчи, както мълчаха и другите набл. прокурори преди него - пр. Ивета Маркович и мл. пр. Цонка Кичева.

С почитание,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН ...
дъщеря на починалата на 15.03.2017г. пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен
Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72
Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/
Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с ВТАП

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1395

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.