26.07.2021 Прикрива ли Специализираната прокуратура имотната мафия?

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

.

Източник: Само Истината 26.07.2021 г.

-

В медиите изтече информация, че Специализираната прокуратура е прекратила досъдебното производство срещу съдията по вписванията в Службата по вписванията - София- Красимира Новакова, за извършване, заедно с любовника ѝ- Мирослав Александров, на имотни измами.

Историята започва през 2016 год., когато нотариус Лозан Лозанов отказва да изповяда съмнителна сделка и се обръща към полицията. От там започва да се разплета кълбото и Специализираната прокуратура започва разследване за имотни измами за четири скъпи апартамента в София.

Разследването установява, че Красимира Новакова и Мирослав Александров работят по различни схеми, като: придобиване на чужди имоти от подставено лице, или пък непотърсени имоти от наследниците се «сдобиват» с нов собственик, или се ипотекират съсобствени имоти, без някои от съсобствениците дори да знаят за ипотеката и пр.

Особено важна е ролята на съдия Новакова. Тя, като съдия по вписванията, притежава подробна информация за имотите, може да се снабдява с документи, дори да ги унищожава или подменя.

Съдия Новакова дава пълен карт-бланш на Мирослав Александров да прави каквото си иска в Службата по вписванията- да рови из архива, досиетата, до прибира документи, „изтегля" от досиетата неудобните за реализирането на „схемите" документи, дори прави скандали, ако някой от съдиите се противопоставя на тези безобразия.

Когато нотариус Лозанов сезира полицията за съмнение за незаконна сделка, скандалът е голям, даже съдия Новакова е арестувана. После е освободена и започва обичайното протакане на делото от прокуратурата, когато някой трябва да бъде отърван от правосъдието и да му се даде индулгенция. Разследването се води мудно, прокуратурата не си прави труда да събира относими и годни доказателства, разпитите, се правят- дали нарочно, дали не- неграмотно. Не се търсят отговори на съществени въпроси от разследването.

Независимо от безспорните доказателства обаче, в началото на 2021 год., прокурорът от Специализираната прокуратура- Първанов прекратява досъдебното производство. Шокът в Службата по вписванията - София е голям. Сред другите съдии и сред потърпевши, все повече се говори, че измамите нямаше да бъдат възможни в такива мащаби, ако прокуратурата си гледаше работата.

За съжаление, прокуратурата с действията и по- точно бездействията си се явява все повече като защитник на закононарушителите, а не на закона.

Да разгледаме по- подробно действията на Специализираната прокуратура по отношение на бившия и настоящ съдия по вписванията - Красимира Новакова.

От 2016 год., в продължение на почти пет години, при достатъчно ясна фактическа остановка, преписката в Специализираната прокуратура се е зациклила. След първоначалните разпити, разследване реално не се извършва. Прокуратурата чака. Какво чака? Да изтече давност за престъпленията, обществото да се забрави, че има арестуван съдия по вписванията за имотни облаги? Или пък се чака на прокуратурата да се направи подходящото предложение, а тя от своя страна да си затвори очите? Или друго чака Специализираната прокуратура? Обществото трябва да знае.

Във всички случаи, по неясни причини, Специализираната прокуратура отказва реално да разследва.

Как и защо специализираната прокуратура отказва да осмисли факта, че като съдия по вписванията, от всички лица, разследване по преписката, само тя (а чрез нея и любовника ѝ) разполага с властта да получава безпрепятствено подробна служебна информация за имотите, има възможност да се снабдява с документи от архива на Службата, а при необходимост да унищожава или подменя документи в досиетата на имотите.

Отново удобно, Специализираната прокуратура не обръща внимание на спокойния и безметежен достъп, предоставен от съдия Новакова на любимия ѝ Мирослав до Службата по вписванията.

Така минават години, докато хората, в големия информационен поток, започват да забравят, че е имало съдия по вписванията Новакова и че тя е организирала имотните измами в Службата по вписванията - София.

Въпреки безспорните доказателства за участието на съдия Красимира Новакова в серията престъпни деяния, с постановление от 25.01.2021 год. на Милчо Първанов- Прокурор в Специализираната прокуратура наказателното производство срещу съдия Новакова внезапно е прекратено. Мотивите, както обичайно, са обтекаеми.

Поставят се въпросите: Кой е съдействал на съдия Новакова да избегне правосъдието? Какво е мотивирало прокуратурата да си затвори очите по този фрапантен и ясен случай? Какви са връзките и механизмите, позволяващи на съдия Новакова да избегне правосъдието? С какви пари се издържа съдия Новакова През последните пет години? Ще остане ли за пореден път престъплението неразкрито, с любезното съдействие на компетентните органи?

От изнесената в медиите информация, се стигна до извода, че прокурор Първанов, който ръководи разследването, е основният поръчков прокурор относно използването на СРС-та с или без повод.

Така става ясно, че от една страна, прокурорът неглижира разследването в продължение на пет години. Игнорира всякакви събрани доказателства срещу Съдия Новакова, като накрая просто я оправдава. От друга страна, прокурорът е явно «сговорчив» към чужди влияния. И остава съмнението, че прокурор Първанов просто е направил «дружеска» услуга на колегата си юрист - съдия Новакова. Дали услугата е платена или безплатна, дали има посредник - съдия или не, за сега е неизвестно. За сега.

Известното е, че прокурорът е хвърлил в кошчето доказателствата, които не изнасят на съдия Новакова, де факто я възстановява на работа отново в Службата по вписванията, където тя и близкия ѝ другар- Мирослав Александров, ще могат безпрепятствено да продължат дейността си, но с ясното съзнание от всички, че притежават прокурорска протекция.

И дребен нюанс- благодарение на прокурор Първанов, сега бившата- настояща съдия по вписванията Новакова е възстановена на работа и може да поиска обезщетение за петте години, в които е отстранена от работа. Сиреч, едни 150-тина хиляди ще ѝ бъдат платени от държавата, т.е. от хората. Кой ще отговаря за това- Прокурор Първанов ли? Надали.

 

 

 

.

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2685

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.