22.11.2017 До СГП - вр. с писмо от Р. Арнаудова, приложено

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор

-

Subject: вр.с писмо от Р. Арнаудова - приложено
Date: Wed, 22 Nov 2017 14:26:33 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: delovodstvo@ombudsman.bg, dans@dans.bg, office_gp@prb.bg, sgp@prb.bg, so-sgp@sgp.prb.bg, comm-rep-sof@ec.europa.euДО: СГП, пр. 19310/17 по по описа на СГП

КОПИЕ ДО: Омбудсман (към жалбата от 12.10.2017 за липса на отговор от Гл. прокурор на сигнала ми от 13.07.2017, приложена тук по-долу)

КОПИЕ ДО: Кабинет на Гл.прокурор, ДАНС

Почитаема госпожо/господин Прокурор,

На 23.10.2017 пр. Р. Арнаудова ме уведоми с писмо (приложено), че в СГП е образувана преписка 19310/17 по мой сигнал от 13.07.2017 до Гл. прокурор и прокурор от СГП е възложил на агент Стоян Лечев от ДАНС -Варна да снеме обяснения от мен. С настоящето Ви уведомявам, че към днешна дата, 22.11.2017, г-н агентът още не е снел обяснения от мен и най-учтиво моля за информация по преписката, тъй като от 13.07.2017 изминаха повече от четири месеца, а аз още нищо не знам. Не знам дори името на набл. прокурор от СГП.

Ситуацията в РП-Плевен, заради която подадох сигнала на 13.07.2017, не се е подобрила през изминалите 4 месеца. Напротив, влошила се е. Вече не издържам!

С почит,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН ...

пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

-

ЖАЛБА до Омбудсмана от 12.10.2017

Име: Ренета
Презиме: Тодорова
Фамилия: Стоянова
ЕГН: **********
Пощенски_код: 9010
Адрес: ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Населено_място: Варна
Телефон: 0888609072
Email: rennie@softisbg.com
Институция: Кабинет на Главния прокурор
Описание: На 13.07.2017 изпратих сигнал до кабинета на Гл. прокурор за престъпление срещу правосъдието в РП-Плевен. Същия ден получих обратната разписка, но отговор все още не съм получила.
Искане: Моля за съдействие да получа отговор от кабинета на Главния прокурор на сигнала ми от 13.07.2017.
Предходни_разглеждания: Не.
Допълнителни_документи: Сигнал от 13.07.2017 с приложения и обратна разписка: http://softisbg.com/dannies_blog/13072017.html

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1400

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.