Типично "споразумение" между "ДаллБогг" и набеден ответник

Начало на блога
 

Този материал е част от Застрахователна измама

-

 Източник: Протокол от 02.10.2017 по гр. дело 765/2017 на РС-Силистра:  http://www.srs-bg.com/mainmenu/sud_aktove/00635317/765a0217.htm

(ако линкът не се отваря, натиснете тук)

-

Пояснение. Посочените от ДаллБогг "ответници" по правило са чужди на съдебния спор. ДаллБогг ги изненадва с неочакван иск срещу тях и ги кара да го признаят. Но не им казва директно "признайте иска", а ги уведомява учтиво, че са пострадали от измама с личните им данни и им поднася за подпис една декларация в смисъл "не съм подписвал/а тази полица" и „не съм плащал/а премия". Като я подпишат, ДаллБогг внася в съда едно такова "споразумение" и съдът прогласява нищожност на полицата при признаване на иска. Аз също бях уведомена с учтиво официално писмо, подписано от изп. директор на ДаллБогг, към което беше приложена декларация, че не съм подписвала полицата за чуждата кола и че не съм плащала премията, но не се съгласих да я подпиша, защото от съда вече ми бяха изпратили препис от исковата молба на ДаллБогг против "мен", където на 11 страници ДаллБогг "ме" описваше като същински член на ОПГ. Това описание ме стресира, затова отказах да се споразумявам с ДаллБогг, колкото и да ме уверяваше, че в нищо не ме обвинява и че било в мой интерес да подпиша декларацията, за да не плащам съдебни разходи.

-

ПРОТОКОЛ

СЪДЪТ, след като взе предвид становището на страните, излага окончателния вид на спогодбата:

 -

1. Страните констатираха, че са надлежните страни по настоящия спор.

2. Страните сключват тази спогодба, за да разрешат споровете по привидно сключения договор за застраховка „гражданска отговорност на автомобилистите" по отношение собствеността и ползването на лек автомобил марка Опел, модел Астра Караван Елеганс с рег. № СС 4236 СВ, обективиран в застрахователна полица № ВС/30/116002292322 от 27.08.2016 г., като направят посочените по-долу взаимни отстъпки.

3. П.Р.Н. признава изцяло предявените срещу него искове, както и че:

- същият узнава за съществуването на полица № ВС/30/116002292322 от 27.08.2016 г. по повод на образуваното срещу него дело за прогласяване нищожността на същата;

- никога преди този момент не е знаел/предполагал, че горепосочената застрахователна полица е сключена на негово име;

- никога не е подписвал процесната полица - подписът, положен в нея, не е негов и никога не е полаган от него;

- никога не е заплащал премията по нея, нито е упълномощавал което и да е трето лице да я заплаща от негово име и няма каквито и да било претенции същата да му бъде върната;

- към датата, посочена за сключване на процесната полица, той не е бил нито собственик, нито ползвател на лек автомобил марка Опел, модел Астра Караван Елеганс е рег. № СС4236СВ, нито негов надлежен представител е управлявал в Република България или в чужбина посочения лек автомобил;

- никога не е упълномощавал трети лица, включително не познава и не е упълномощавал за сключване на полицата посочения в нея обичаен водач, както и никога не му е предоставял за ползване и управление лекия автомобил, индивидуализиран по-горе;

- не знае и няма представа как и защо неговите идентификационни данни фигурират в предметната полица;

- той не с имал никаква причина и никакъв интерес от сключването на полица № ВС/30/116002292322 от 27.08.2016 г.;

-след продажбата на лек автомобил марка Опел, модел Астра Караван Елеганс с рег. № СС 4236 СВ на дата 24.06.2009г. не е виждал, управлявал или ползвал по друг  начин този автомобил;

-полица № ВС/30/116002292322 от 27.08.2016 г. безспорно е нищожна.

4. Застрахователно Акционерно Дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД оттегля всички свои претенции за заплащане на направените по делото такси и разноски, предявени срещу П.Р.Н..

5. Страните заявяват, че с изпълнението на тази спогодба смятат спора по гр.д. № 765/2017 г. по описа на Районен съд Силистра за окончателно решен и нямат каквито и да било други претенции една към друга, произтичащи от процесната полица и от заведеното дело.


 

-

Много ми е чудно как съдиите в цялата страна не забелязват липсата на надлежен ответник. Някакъв случаен гражданин за пръв път чува за полица с негови данни. Какъв спор е това? Това е измама, а не спор. Ако беше спор, едната страна щеше да твърди, че полицата е валидна, а другата - че не е.

-

Унизителният текст на иска срещу "мен", който искат да призная: http://softisbg.com/dannies_blog/08092017--.html

-

Справка за стотиците дела, които ДаллБогг води за обявяване нищожност на застрах. договори "Гражданска отговорност": http://softisbg.com/dannies_blog/post-133.html

-

Начало на блога
 

Този материал е част от Застрахователна измама

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1393

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.