2009 Системата БОНУС-МАЛУС ще донесе изгода за 90% от шофьорите

Начало на блога
 

Този материал е част от Статии за застрахователни измами

-

Публикувано в този блог на 21.09.2018 г.

Р.С.

-

Системата БОНУС-МАЛУС ще донесе изгода за 90% от шофьорите

(стара статия без дата, предполагам, че е от 2009 г., бел. блогър)

-

Въвеждането на системата "бонус-малус" в Румъния, което ще стане от 1 януари 2010 г., ще донесе полза за 90% от застрахованите, тъй като само 10% от тези, които имат "Гражданска отговорност", са причинявали виновно щети. Така водач, който няма произшествие за период от 1 г., ще получи 10% бонус, а намалението може да достигне и до 50% след 7 г. при липсата на какъвто и да е причинен пътен инцидент. В същото време, за шофьорите с провинения застрахователите ще прилагат 45% малус коефициент за всяко събитие и 200% увеличение за тези, които причиняват повече катастрофи, съобщи Media XPRIMM.
"Системата е благоприятна за повечето от застрахованите водачи, тъй като 90% от тези, които купуват застраховка "Гражданска отговорност", не причиняват каквото и да е произшествие. Останалите 10%, които са виновни за пътните инциденти, ще усетят ефекта от малуса. Има технически критерии, по които това ще бъде пресмятано", са посочили представители на Комисията за застрахователен надзор.
Системата "бонус-малус", която ще бъде прилагана за всеки застрахован индивидуален клиент, налага по-високи застрахователни премии за водачите с неблагоприятно пътно досие и съответно - намаление на цените за тези с безупречно поведение.
За прилагането на клаузата "бонус-малус" се вземат предвид всички инциденти, записани в застрахователните полици на клиента, без значение от това кой е шофирал автомобила му по време на произшествието. Изключват се обаче случаи, когато по време на инцидента колата е била взета и използвана без съгласието на собственика, като този факт трябва да бъде установен от полицията.
Освен системата "бонус-малус", от 1 януари 2010 г. в Румъния започва и електронното издаване на полици, за което са обявили готовността си редица компании. Очаква се всичко това да има благоприятен ефект по отношение защитата на застрахованите.

Източник:https://evrobroker.com/evrbr/home.nsf/0/776B36279887660CC2257680006E38FA

Начало на блога
 

Този материал е част от Статии за застрахователни измами

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1687

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.