Кореспонденция с ГФ по случая със застрахователната измама 02.11.2017-07.10.2019

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Резюме. В Информационния център на Гаранционния фонд от лятото на 2017 г. са стояли мои лични данни като данни на собственик на кола, причинила ПТП в Румъния. Едва след като Комисията за защита на личните данни излезе с решение да бъдат заличени, застрахователят, който ги е въвел поради някакво недоразумение, най-сетне ги заличи, за което бях уведомена от ГФ на 07.10.2019.

-
 

02.11.2017  След разговор по телефона изпратих молба за съдействие по случай на застрахователна измама с кражба на моето ЕГН. Помолих да бъда уведомена писмено какво е името на застрахования в застрахователна полица №BG/30/117000182705 от 05.01.2017.

-

На 03.11.2017 ми отговориха двама изп. директори:

В регистъра на застрахователните полици, поддържан от Гаранционния фонд, не се съдържат данни, различни от тези по самата застрахователна полица, която е прикачена към Вашия e-mail и е приложена, като доказателство по образуваното дело.

-

03.11.2017  Благодарих и помолих да бъда уведомена писмено какво е името на застрахования в протокола за ПТП.

-

Понеже отговорът се забави, на 10.11.2017 им напомних.

(всички писма са с любезни обръщения, които тук съм икономисала)

-

10.11.2017, 12:47 Аз:

Бихте ли моля отговорили на поставения преди една седмица въпрос, какво е името на застрахования в Протокол № 0131717? Предния път ми отговорихте веднага, още на следващия ден.

-

10.11.2017, 13:58 Изп. директори Стоилков и Михайлов от ГФ:

В регистъра на пътнотранспортните произшествия и участниците в тях, поддържан в Информационния център към Гаранционен Фонд не се съдържат допълнителни данни, освен тези отразените в сайта на Гаранционния фонд. Т.е. не разполагаме с др. информация по Протокол № 0131717.

-

10.11.2017, 15:26 Аз:

Благодаря за отговора. Бихте ли отговорили откъде имате публикуваните на сайта Ви данни за застр. полица "ГО" № BG/30/117000182705 от 05.01.2017? По телефона от Правна дирекция на ГФ ми казаха, че застрахователят ги подава и само той носи цялата отговорност за верността им. Моля, само потвърдете, че е така.

-

10.11.2017, 16:08 Изп. директори:

Данните,  публикувани на сайта на Гаранционен Фонд, са представени въз основа на данните от   застрахователния договор  № BG/30/117000182705, сключен между страните по него.

-

10.11.2017, 16:44 Аз:

Благодаря за отговора. В момента чета Наредба № IЗ-41 от 12 януари 2009 за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерство на Вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд. Другата седмица ще Ви пиша пак.

Приятен уикенд!

-

Линк към наредбата

(не съм им изпращала линка към наредбата; не знам защо разправят, че нямат данни, след като в наредбата пише, че получават подробна информация и то директно от МВР)

-

 12.11.2017, 23:21  До ГФ с копие до КФН и МВР  Молба да бъда уведомена официално от ГФ, с подписано и подпечатано писмо, че данните, с които разполага ГФ по застрах. полица BG/30/117000182705, издадена на 05.01.2017 за кола с номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470, претърпяла на 08.06.2017 ПТП,  за което е съставен Протокол за материални щети № 0131717, не са моите данни, т.е. не са на Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН ..., адрес: гр. Варна, ул. "Г. Бакалов" № 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80.

-

На 16.11.2017 получих официален отговор от ГФ, че и в Протокола за ПТП-то на 08.06.2017 името Рената с моето ЕГН фигурира като собственик.

-

На 16.11.2017 изпратих писмо до ГФ с копие до мн. др. под заглавие "Гаранционният фонд съхранява фалшиви документи"

-

На 27.11.2017 напомних, че очаквам отговор на въпроса от 16.11.2017, дали са уведомили прокуратурата.
-

На 12.12.2017 след разговор с г-жа Попова от Правната дирекция ѝ изпратих имейл, както се бяхме разбрали:

На вниманието на г-жа Попова

Здравейте,

Както говорихме по телефона преди малко, интересуват ме всички данни, с които разполагате в "Информационен център" на ГФ за застрах. полица на "ДаллБогг" BG/30/117000182705, издадена на 05.01.2017 за 'ГО" на кола с номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470, Протокол за ПТП № 0131717 от 08.06.2017 - собственик, водач, рег. номер на колата, стикер и т.н.

Поздрави,

Ренета Стоянова, Варна, 0888 60 90 72

Кратката ни кореспонденция с ГФ през ноември: http://softisbg.com/dannies_blog/10112017.html

 

-

На 19.12.2017 изпратих писмо на хартия с почти същия текст до Информационния център на ГФ.

 

-

На 02.01.2018 получих  разпечатка от "Подробна информация за протокола" по ПТП-то от 08.06.2017, изпратена от ГФ на 21.12.2017. На нея се вижда, че файлът, създаден на 04.08.2017 от номер "30" ("ДаллБогг"), е бил редактиран от него на 20.12.2017 в 22:11:39 ч., т.е. късно вечерта, преди на следващия ден ГФ да ми изпратят информацията.

-

-

 04.01.2018 До ГФ - уведомявам ги, че ДаллБогг е редактирал информацията късно вечерта, преди на следващия да ми я изпратят и ги моля да поискат информация за собственика на колата директно от МВР.

-

09.01.2018 От ГФ - отговарят, че информацията е била същата и преди редакцията

-
10.01.2018 До ГФ - отговарям, че информацията е манипулирана (фалшива), независимо дали това е станало на 20.12. или по-рано и пак ги моля да се свържат с МВР, за да получат оттам данните за собственика на колата, тъй като е недопустимо ИЦ на ГФ да съхранява неверни данни за имената и ЕГН-то на собственика, при това и без адрес, както е в "моя" случай.   

 -

17.01.2018 До ГФ  Изпращам им отговора от кмета на Росеново, като им обръщам внимание, че в подробната информация за ПТП-то с колата от полицата липсва АДРЕС, а липсващият адрес се оказва несъществуващ.

-

18.01.2018 До ГФ с копие СДВР и НС - след р-р по телефона, пак им изпращам отговора от кмета на Росеново и моля за компетентен отговор

-

19.01.2018, 11:41 От двамата изп. директори:
Във връзка с Ваше електронно писмо от 18.01.2018 г., Ви уведомяваме, че съгласно чл. 574 ал. 10 от Кодекса за застраховането, ИЦ към ГФ уведомява собствениците на МПС, за които не е сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите или сключеният застрахователен договор е бил прекратен и не е подновен, като се дава 14 дни от датата на изпращане на уведомлението да представят доказателства за наличие на сключен и действащ застрахователен договор.

Уведомително писмо за лек  автомобил с „рама VSSZZZ7MZ2V513470 и варненска регистрация" ще бъде изпратено на собственика на автомобила, съгласно свидетелство за регистрация на МПС. От представените от Вас документи е видно, че не би следвало да сте собственик на този автомобил, следователно  няма  да получавате уведомление от Гаранционен Фонд.

-


19.01.2018, 12:01 Аз:
Благодаря за отговора Ви. Бихте ли моля потвърдили, че разполагате с данни за имената и адреса на собственика на колата с рама VSSZZZ7MZ2V513470 и варненска регистрация, който е различен от мен? Не настоявам да ми ги съобщите, но е важно да бъда уведомена, че колата е регистрирана на друго име и на друг адрес съгл. свидетелството за регистрация, а не само съгл. издаденото ми от Пътна полиция-Варна удостоверение.

-


19.01.2018, 17:06 Двамата изп. директори:
Не сме твърдели, респективно не бихме могли да потвърдим това. Информационният център към Гаранционния  фонд по повод този автомобил разполага само с данните от въпросната застрахователна полица.

 -

20.01.2019, 13:02 Аз:
Бихте ли моля уточнили как така ще бъде изпратено писмо до собственика на колата "съгласно свидетелство за регистрация на МПС", след като "Информационният център към Гаранционния  фонд по повод този автомобил разполага само с данните от въпросната застрахователна полица [които не са от свидетелството за регистрация, бел. моя]" От 02.11.2017 Ви моля за съдействие да се оправи това неприятно недоразумение с неверните данни, които Ви е подал застрахователят, а Вие само повтаряте, че каквото Ви е подал, това имате. За какво ги държите тези фалшиви данни? Станаха вече близо три месеца, откакто за пръв път уведомих ГФ за проблема. Защо не обмените данни с МВР съгл. Чл. 574, ал. 1 и ал. 3, т. 1, букви а), и), к) и да се приключва с въпроса?

Очаквам да ми отговорите, че вече сте обменили данни с МВР и сте установили, че името и адресът на собственика не са на фантома от Росеново с моето ЕГН.

С уважение,

Ренета от Варна - 60-год. гражданка, измъчена от Вашето нежелание да разрешите един съвсем елементарен проблем

тел. 0888 60 90 72, email: rennie@softisbg.com

Кореспонденцията ни от 02.11.2017 досега (линк към тази страница, бел. блогър)

(всички писма са с любезни обръщения, които тук съм икономисала)

-

 23.01.2018 От ГФ  Продължават да твърдят, че разполагат само с данните от въпросната застрахователна полица. Застрахователят ги е подал и само той може да ги промени. Те са просто едни администратори на данни.

-

23.01.2018 До ГФ  Цитирам 5 нормативни акта, в които пише, че ГФ получава данни за регистрацията на колите директно от МВР и предоставя такава информация според документите за регистрация и пак ги моля да обменят данни с МВР, за да се приключи с този въпрос, както и да заличат ЕГН-то ми от регистрите си, защото не му е мястото там.

-

На 24.04.2018 след р-р по телефона с г-жа Шорикова от Правния отдел изпратих още един имейл с молба да заличат данните ми. Дадох им името на собственика на колата, както ми го бяха съобщили от прокуратурата.

-

27.04.2018 От ГФ - пореден отказ на молбата ми за заличаване на личните ми данни от ИЦ на ГФ. Единствената разлика беше, че този път писмото е изпратено с копие до застрахователя.

-

28.05.2018 До ГФ - изпращам заявление по чл. 29 ЗЗЛД за заличаване на данните ми в информацията за ПТП-то, съхранявана в Информационния център на ГФ. Прилагам постановление от 08.05.2018 и извадка от кореспонденцията с ГФ от 02.11.2017 до 27.04.2018. Заявлението е на хартия с копие до КФН. Обратната разписка е от 01.06.2018. 

 -

19.06.2018 ГФ препраща заявлението до ДаллБогг с копие до КФН и мен.

-

-

13.07.2018 До "ДаллБогг" с копие до ГФ, КФН и РП-Варна - изпращам заявление по чл. 29 ЗЗЛД за достъп до източника на личните ми данни в протокола за ПТП в Румъния. Прилагам официалната информация за протокола, предоставена от ИЦ на ГФ. Заявлението е на хартия. Копията - по е-поща. Обратната разписка е от 17.07.2018.

-

На 18.08.2018 намерих в пощ. кутия известие от Булпост, че имам пратка. Оказа се, че е от ДаллБогг, но вече са я върнали, защото не са ме намерили.


20.08.2018 Молба до ДаллБогг с три приложения - Молбата е за повторно изпращане на отговор на заявлението от 13.07.2018.

-

20.08.2018 До РП-Варна - препращам днешното писмо до Даллбогг, ГФ и КФН и моля да бъда конституирана като пострадала по воденото досъдебно производство.
-

28.08.2018 От ДаллБогг - отговор изх. № 2954 / 27.07.2018 на заявлението ми от 13.07.2018 за достъп до до източника на личните ми данни в протокола за ПТП в Румъния. Документите, които ми изпрати ДаллБогг: Протокола за ПТП-то в Румъния (на румънски език е, в него няма мои лични данни; заличила съм личните данни на румънския гражданин), зелената карта и под нея - гърба на малкия талон (Даллбогг ги е копирал заедно на една страница).

-

29.08.2018 До ДаллБогг с копие до др. - отн. отговор изх. № 2954 / 27.07.2018 г.

-

30.08.2018 До ДаллБогг с копие до др. - продължение на писмото от 29.08.2018

-

31.08.2018 До ДаллБогг - напомняне, че очаквам отговор

-

03.09.2018 До ДаллБогг и др. - резюмирам всички искани документи в точки от 1 до 7

-

07.09.2018 До Даллбогг - напомняне, че очаквам отговор на т.1-7

-

10.09.2018 До ДаллБогг с копие до др. - още един пропуск: изпратен ми е погрешен протокол

-

13.10.2018 До КЗЛД - моля за съдействие личните ми данни да бъдат заличени от базата данни на ИЦ към ГФ. Писмото е изпратено на хартия с приложения съгл. текста. Обратната разписка е от 17.10.2018.

-

26.10.2018 От ДаллБогг чрез адв. Воденичаров - твърди, че е получил личните ми данни "от органите на полицията при настъпването на ПТП в Република Румъния".

-

13.11.2018 До г-жа Гладникова от КЗЛД след р-р по телефона - изпращам някои уточнения по жалбата

-

14.11.2018 До КЗЛД с копие до РП-Варна и СП-София - за евентуално спиране на производството по жалба ППН-01-843-17/17.10.2018 - уведомявам г-жа Гладникова за предприетите от Прокуратурата действия, за да може да прецени, дали да спре производството по жалбата .

-


12.12.2018 До КЗЛД - по жалба ППН-01-843-17/17.10.2018  - изпращам удостоверението от Пътна полиция Варна от дата 04.12.2018 г., че в Талон № 007376168 не са вписани мои лични данни.
-

На 13.09.2019 получих Решение № ППН-01-843/2018 от 11.09.2019 г. на КЗЛД. На брокерите е наложена глоба 15 000 лв. На ДаллБогг е разпоредено да заличи данните ми от информационния център на Гаранционния фонд.

-

С писмо от 07.10.2019, ГФ ме уведомиха, че в изпълнение на Решение на КЗЛД № ППН-01-843/18 от 11.09.2019 г. данните ми са заличени

-

 

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

 

 

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1385

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.