12.11.2017 До ГФ с копие до КФН и МВР

ДО: Г-н Стефан Стоилков, Изпълнителен директор, и г-н Борислав Михайлов, Изпълнителен директор и Председател на УС на ГФ

КОПИЕ ДО: КФН - към сигнал Номер:91-02-1360, заведен на 30.10.2017

КОПИЕ ДО: Министерство на вътрешните работи  - за сведение

                                                                    

Уважаеми господа Стоилков и Михайлов от ГФ,

В Наредба № IЗ-41 от 12 януари 2009 за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерство на Вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд, в Кодекса за застраховането и на сайта Ви е налична информация, че Информационният център на ГФ разполага и поддържа актуална база данни с имена, ЕГН-та, ЕИК-та, адреси и т.н. по застрахователни полици и ПТП-та.

Моля да бъде уведомена официално от ГФ, с подписано и подпечатано писмо, че данните, с които разполага ГФ по застрах. полица BG/30/117000182705, издадена на 05.01.2017 за кола с номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470, претърпяла на 08.06.2017 ПТП,  за което е съставен Протокол за материални щети № 0131717, не са моите данни, т.е. не са на Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН ..., адрес: гр. Варна, ул. "Г. Бакалов" № 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80.

От Изп. дир. на "ДаллБогг" г-н Росен Младенов вече съм получила такова официално писмо (приложено), в което пише, че съм една от многото пострадали от злоупотреба с лични данни с цел сключване на застрахователни договори чрез измама.

От Н-к сектор  "Пътна полиция" към ОДМВР-Варна съм получила официално удостоверение УРИ № 819000-41991/екз. № 2 от дата 08.11.2017, че на мое име и ЕГН няма регистрирано МПС, бивша, настояща и/или предстояща моя собственост.

Писмото Ви ми е необходимо за представяне пред компетентните органи с цел освобождаване от съдебна отговорност по дело № 3307/08.09.2017 по описа на Районен съд гр. Добрич, по което по недоразумение съм набедена за ответник-измамник (аз, пострадалата от измама с личните ми данни!), както и с цел освобождаване от евентуален бъдещ регресен иск срещу мен за изплащане на щетите по ПТП-то от 08.06.2017, ППТП № 0131717, които дори не знам на каква стойност са, нито пък имам нещо общо с причиняването им.

Надявам се молбата ми да бъде удовлетворена най-късно до края на седмицата 13-17.11.2017, тъй като ме притискат съдебни срокове. От близо три седмици нямам миг спокойствие заради тази абсурдна история - случаен гражданин като мен без кола и без шофьорска книжка, пострадал от измама с личните му данни, да бъде съден като застрахователен измамник, регистрирал и застраховал на свое име огромен брой коли?!?

С уважение
Ренета Т. Стоянова, Варна

Кратко въведение в случая: http://softisbg.com/dannies_blog/post-131.html

Документите, които ми връчиха на 26.10.2017 от бюро "Призовки" към РС-Варна в качеството ми на "ответник", какъвто не съм: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2017/10/syobshtenie_razporezhdane_iskova_molba_polica_s_kradeno_egn.pdf 

(ИМ е срещу Рената от с. Росеново, но по недоразумение я получих аз, Ренета от Варна)

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1386

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.