06.11.2017 Отн. молба за съдействие - застрах. измама

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

-

Предишните писма с молби за оттегляне а иска срещу мен: първото, второто, третото, четвъртото и петото.

  -

ДО: ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД

КОПИЕ ДО: КФН (към рег. №91-02-1360 от 30.10.2017), ГФ, РП-Варна, Омбудсман, Представителство на ЕС в София (с благодарност за моралната подкрепа към вече покойнат ми майка), БНТ 1 - за Валя Ахчиева (с благодарност  за хубавото предаване за пострадалата ми майка, излъчено на 21.07.2016 по БНТ 1 - "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама")

КОПИЕ ДО: СГП (да не се прилага към преписка 19310/2017 моля, тъй като тази преписка е за имотната измама със земите на майка ми в плевенско, а сегашният сигнал е за застрах. измама!)

-

ДАМИ И ГОСПОДА ОТ ДАЛЛБОГГ,

От 10 дни нямам миг спокойствие заради множеството Ваши инсценировки на дела за прогласяване нищожност на застрах. договори, в едно от които се опитвате да въвлечете мен в ролята на подставено лице ("сламен човек") на мястото на истинския собственик на колата, застрахован при Вас. С колата има ПТП на 08.06.2017. Вече сте разбрали, че няма да призная чудовищния Ви иск към мен! Мълчанието Ви е заплашително. Аз съм страшно обезпокоена, че искате от мен да извърша престъпление, а след като категорично Ви отказвам, мълчите!

Веднага - още днес - искам да оттеглите иска си срещу мен! Станала е грешка, били сте подведени ... няма значение какво ще пишете, важното е веднага да оттеглите иска, защото ще получа инфаркт или ще развия диабет или рак от стреса, който ми причинявате. Ако на свой ред считате, че Вие сте били подведени по някакъв начин с фалшиви талони и/или други официални удостоверителни документи, моля лично да уведомите Прокуратурата. Веднага!

Благодаря предварително.

Ренета Стоянова от гр. Варна

Прилагам материала "Застрахователна измама". В него е всичко - и клеветническата Ви искова молба срещу някакъв фантом с несъществуващ адрес в добричко село с 200 жители, който твърдите, че съм аз, и кореспонденцията ни, и десетките Ви дела от този тип, в т.ч. срещу отдавна починали лица.

Моля, обърнете специално внимание на уведомителното писмо, изпратено на 27.10.2017 от изп. дир. на ДаллБогг до мен. В него се съдържа признание за множество застрахователни измами "поради умисъл или небрежност", от които на човек да му настръхне косата и да се чуди защо ДаллБогг още чака, та не уведомява компетентните органи?

Ето моля и шест съдебни дела за застрахователни измами, заведени от "ДаллБогг Живот и здраве" срещу отдавна починали лица: "Мъртвите ответници на ДаллБогг Живот и здраве".

А ето и още 50-тина дела от същия тип, повечето с неприсъствени решения. Има едно, по което ДаллБогг е оттеглил иска си - това е точно, каквото искам и аз. Да бъде оттеглен искът срещу мен!

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1383

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.