25.10.2017 Първа молба за оттегляне на иска от срещу мен

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Изпратена още преди да получа копието от исковата молба. Тук са пълните ми данни за контакт.

ДО: Адв. Тихомир Горанов, Варна
КОПИЕ ДО: ЗАД "ДаллБогг Живот и Здраве" АД
КОПИЕ ДО: РП-Варна
КОПИЕ ДО: РС-Варна

Уважаеми адвокат Горанов,

Молба да оттеглите иска срещу мен и по възможност - да уведомите прокуратурата

Както Ви казах по телефона, някой е сключил застр. полица с "ДаллБогг Живот и Здраве" от мое име,[оказа се, че не е от мое име, а от името Рената с пост. адрес в с. Росеново, Добричко, бел. моя, 31.10.2017], затова сте ме посочили като ответник в исковата молба, която сте изготвили като адвокат на застрахователното дружество. Сега искате от мен да развалим сключената полица за някаква кола - Сеат 89474... - не чух добре. Но аз не съм сключвала никаква полица. Следователно не съм и ответник. Не разбирам нищо от коли. Нямам кола. Нямам шофьорска книжка. Аз съм пострадала от злоупотреба с мои лични данни. Ясно ми е, че в интернет може да се намери информация за името, ЕГН-то и адреса ми, но не ми е ясно, дали има фалшива шофьорска книжка на мое име, или неистинска застрахователна полица, или друго престъпно деяние? Според мен случаят не е за гражд. дело, а за наказателно. Бихте ли моля уведомили прокуратурата?

Аз вече съм пострадала и по друга линия - имотна измама, осъществена през 2013 г. с всичките земи на майка ми в плевенско, за което пета година се води разследване в Плевен. Досъдебното производство върви към повдигане на обвинение срещу повече от едно лице, но докато стане това, може да загубим земите си поради изтичане на кратката 5-годишна давност за т.нар. добросъвестно владение. Тази година загубих и майка си, затова съм в изключително тежко състояние на дългогодишен стрес и напрежение. Да не говорим, че близо 6 години съм лишена от право да извършвам официални преводи (аз бях заклет преводач в продължение на 15 години), само защото през 2012 учтиво уведомих тогавашния Омбудсман, че правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. 1990, е остарял, след което започна едно безкрайно препращане от институция на институция, като едва тази година най-сетне се направи дългоочаквания, обещаван от много години опит за осъвременяване на нормативната уредба.

Поради всичко гореизложено съвсем човешки Ви моля за разбиране и съдействие. Моля Ви оттеглете иска срещу мен! Няма как да искате да разваляме полица, каквато не сме сключвали. Още веднъж  Ви моля да уведомите прокуратурата. Те може да не успеят да открият извършителя, но поне ще установят престъпление, което е действителното положение. С "ДаллБогг Живот и здраве" нямам никакъв граждански спор.

Очаквам Вашия незабавен отговор и най-вече - незабавно оттегляне на иска срещу мен, а ако нямате нищо против - и уведомяване на прокуратурата.

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН ...
пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка
Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72
Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/
Блог за проблемите с нормативната уредба на официалните преводи: http://rennie.blog.bg/
Положителни резултати по преводаческите проблеми и как се стигна до тях: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html 
Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

-

 

 

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1375

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.