27.11.2017 От АБЗ в отговор на сигнала ми от 19.11.2017

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Subject: RE: странни съдебни дела на ДаллБогг
Date: Mon, 27 Nov 2017 15:44:03 +0200
From: Nina Koltchakova <nina_koltchakova@abz.bg>
To: rennie@softisbg.com
CC: abz@abz.bg

-

Здравейте г-жо Стоянова,

Благодарим за сигнала, който е много полезен за АБЗ в контекста на борбата ни с неприемливите търговски практики на някои застрахователи. Бих искала да ви информирам, че сме предприели мерки в рамките на нашите правомощия.

Поздрави.

 

Нина Колчакова

Главен секретар

Асоциация на българските застрахователи

Тел: 02/980 51 25

 

 

-

From: abz@abz.bg [mailto:abz@abz.bg]
Sent: Monday, November 20, 2017 9:11 AM
To: Nina Koltchakova <nina_koltchakova@abz.bg>
Subject: FW: странни съдебни дела на ДаллБогг

 

Нина,

Виж тази информация моля.

Поля

-

From: Rennie Stoyanova [mailto:rennie@softisbg.com]
Sent: Sunday, November 19, 2017 1:20 AM
To: abz@abz.bg
Subject: странни съдебни дела на ДаллБогг

 

Отн. Множество странни съдебни дела на "ДаллБогг" за обявяване нищожност на застрах. договори

Здравейте,

ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД не е Ваш член, но Вие, като Асоциация на застрахователите, може би най-добре ще разберете какви са тези съдебни дела на ДаллБогг за обявяване нищожност на застрахователни договори, обективирани в застрах. полици "ГО". Прилагам списък на около 60 такива дела. Едно от тях е срещу мен. Аз съм на 60 години и нямам кола, нито шофьорска книжка. Вече близо месец "ДаллБогг" ме тормози с някаква абсурдна искова молба срещу мен. Въсщност не точно срещу мен, а срещу някаква несъществуваща Рената от с. Росеново, Добричко с моето ЕГН (аз Ренета от Варна), но понеже ЕГН-то е моето, ДаллБогг настояват да си "призная", че аз съм Рената от Росеново и да кажа, че не съм подписвала приложената към исковата молба застрах. полица "ГО", за да може съдът да обяви нищожност на застрах. договор, обективиран в нея. От текста на съдебните актове, с които е обявена нищожност на други застрах. договори "ГО", става ясно, че всички искови молби на "ДаллБогг" са с един и същ текст - някакъв измамник бил регистрирал и застраховал огромен брой коли на свое име "изцяло по занятие" в услуга на румънски граждани. Прилагам исковата молба срещу "мен",  копие от застрах. полица, издадена на името на Рената от Росеново и др. материали по случая.

Молбата ми е, след като се запознаете с моя и другите случаи, да им дадете гласност, като уведомите членовете си и евентуално медиите.

Поздрави,

Ренета Тодорова Стоянова, Варна, моб. тел. 0888 60 90 72

ПРИЛОЖЕНИЯ

Сканиран оригинал на исковата молба срещу "мен", по-точно срещу Рената от с. Росенова, заедно с другите документи по делото, които получих на 26.10.2017 като "ответник":  http://www.softisbg.com/rennies_blog/2017/10/syobshtenie_razporezhdane_iskova_molba_polica_s_kradeno_egn.pdf
(на последната страница се намира копие от застрах. полица "ГО" без заверка 'Вярно с оригинала" и без подпис на застрахователя/брокера)

Отделно само копието от застрах. полица BG/30/117000182705, приложено към исковата молба:http://softisbg.com/dannies_blog/zad-dallbogg-zhivot_i_zdrave_zastrahovatelna_polica_na_renata_izdadena_na_05012017.jpg
 (приложеното копие от застр. полица BG/30/117000182705, издадена на 05.01.2017, е без заверка "Вярно с оригинала" и без подпис на застрахователя/брокера, а в ИМ пише, че е заверено)
 
На 29.10.2017 поисках от ДаллБогг да ми изпратят заверено копие:  http://softisbg.com/dannies_blog/29102017.html Отговор още не съм получила.

Списък на около 60 дела за обявяване нищожност на застрах. договори: http://softisbg.com/dannies_blog/post-133.html
(само "ДаллБогг" води такива, никоя друга застрах. компания)

Типично "споразумение" между "ДаллБогг" и набеден ответник http://softisbg.com/dannies_blog/post-135.html
(източник: Съдебен протокол от 02.10.2017, РС-Силистра, дело № 765/2017; такова "споразумение" ДаллБогг искат да постигнат и с мен, но аз категорично отказвам)

Блог за застрахователна измама, в която "ДаллБогг" ме обвиняват: http://softisbg.com/dannies_blog/post-131.html

 

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1408

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.