29.10.2017. Трета молба за оттегляне на иска срещу мен

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

 

-

Третата молба е изпратена до адв. Горанов, юрк. Велков от ДаллБогг и изп. дир. Младенов на ДаллБогг, като помолих и тримата да оттеглят иска срещу мен. Вж първата и втората.

-

ДО: адв. Тихомир Горанов, г-н Иван Велков, юрист-консулт на ЗАД "ДаллБогг Живот и здраве" и г-н Росен Младенов, изп. директор на ЗАД "ДаллБогг Живот и здраве" АД

КОПИЕ ДО: КФН, Омбудсман, РП-Варна, РС-Варна, Представителство на ЕС в София,БНТ 1 - за Валя Ахчиева

Уважаеми господа,

Благодаря за полученото Уведомително писмо, подписано от г-н Росен Младенов, изп. директор на "ДаллБогг Живот и здраве" (приложено: http://softisbg.com/dannies_blog/Uvedomitelno_pismo_Reneta_Stoyanova.pdf). За съжаление, в него отново ме наричате "ответник" по изготвената от адв. Горанов искова молба за обявяване нищожност на фалшивата застрах. договор. Тази ИМ звучи като обвинителен акт. В нея ответникът (аз?) е описан като измамник "по занятие", "сламен човек", който сключва привидни договори като "услуга" на румънски граждани, укрива данъци, нарушава законодателството и на България, и на Румъния и т.н. Това е ужасно унизително! Не мога да спя, сърцето ми прескача, главата ми се пръска, изтерзана съм от чувство на пълно безсилие пред твърдото Ви решение да ми приписвате какви ли не престъпни деяния. Сякаш Ви доставя удоволствие да ме изтезавате? Но аз не съм мазохист! И вече не съм млада, на 60 години съм. Ако се явя в Съда, може да получа инфаркт! Даже и преди това може да го получа, както вървят нещата с безсънието, аритмията и всичко останало. Помолих Ви два пъти да оттеглите тази ужасно нараняваща ме искова молба, подадена в Добричкия съд от адв. Горанов против някаква Рената от с. Росеново с моето ЕГН, в която ответникът (това не съм аз, не съм!) цветисто е описан като закоравял застрахователен, данъчен и фискален измамник, който трябва да бъде изправен пред Съда, за да отговаря за далаверите, които върши от 2015 г. насам в престъпен сговор с румънски граждани с цел собствена облага и нанасяне щети на застрахователя "ДаллБогг Живот и здраве".

В уведомителното писмо твърдите, че сте извършили вътрешна проверка и сте установили огромен брой "несъществуващи лица", вписани в "привидни застрахователни договори", "документни престъпления поради небрежност или умисъл" (!) и "брутално нарушаване на правата на гражданите, които без тяхно знание са вписани в талони и застрахователни полици" (!!!). И понеже, според вас, "Даллбогг интензивно се противопоставя на лавината от опити да се реализират застрахователни измами и безапелационното нарушаване правата на невинните граждани", какво правите? Изпращате в Добричкия съд ИМ против Рената от Росеново (несъществуващо лице) и около два месеца по-късно се снабдявате с реално, действително съществуващо лице от Варна (аз). На 25.10.2017 съм призована като ответник по исковата Ви молба до Добричкия съд от 08.09.2017 - 11 страници с чудовищни обвинения към ответника (мен??!). Абсолютен шок! Гръм от ясно небе! Точно на 38-мата годишнина от сватбата ми - 25 октомври 1979!

Веднага установявам връзка с Вас по телефона, но Вие парирате всички мои опити да изясним случая, тъй като било дребна работа - на мое име имало САМО една фалшива застраховка (!), а пък на името на някои лица били ПОВЕЧЕ ОТ 100 (сто броя!!!???). Не желаете да говорите с брокерите, понеже щели да кажат, че не си спомнят. Не сте съгласни дори с предложението ми да бъда свидетел по делото. Според Вас аз съм ответникът по делото в Добрич и това е! Ще ме съдите, няма измъкване! Сега, с уведомителното писмо, отново и безапелационно твърдите, че СЪМ ответник. И то след като признавате, че "в настоящия случай е налице измама, свързана с използването на личните Ви данни"! Именно! Аз съм жертва на измама! Защо ще ме съдите като ответник, отговорен за измамата?

Според Вас в застрахователния договор съм ответник, защото във фалшивата застрах. полица "Гражданска отговорност" съм посочена като собственик, само че била "допусната от брокера правописна грешка в една буква". За другите "правописни грешки" на брокера, допуснати във всички букви и цифри на "моя" постоянен адрес, защо нищо не казвате? Аз живея на един и същ адрес в гр. Варна от 1985 г. досега! Никога не съм живяла в това добричко село, чието име за пръв чух на 25.10.2017 г. Освен това, нищо не казвате за графата "обичаен водач". Защо двокатът е писал в ИМ, че е била попълнена с името на румънски гражданин (стр. 2 от ИМ - това не е вярно, моля вижте копието от полицата, което ми е изпратено от съда, ясно се вижда, че графата е празна), а на следващата страница, че "в полицата не е посочен обичаен водач" (стр. 3 от ИМ - това е вярно)? Моля, разгледайте документите, които сте подали до съда в Добрич и които ми бяха връчени от бюро "Призовки"- Варна (фалшивата полица е на последната страница): http://www.softisbg.com/rennies_blog/2017/10/syobshtenie_razporezhdane_iskova_molba_polica_s_kradeno_egn.pdf.

Аз преживявам тези "пропуски" и премълчавания като  брутално нарушение на правата ми. Аз, невинният гражданин, трябва да бъда съдена на всяка цена! Но аз изобщо не съм страна по Вашите съдебни спорове за някакви коли и застраховки. Ами ако някой случайно е нацелил цифрите на моето ЕГН? Вярно, че шансът е 1 на милион. И все пак?

Освен това, в исковата молба на стр. 3 пише, че имало някакво застрахователно събитие на територията на Румъния. Следователно има истински ответник, който претендира изплащане на застрахователно обезщетение. Спорете с него, не с мен, по въпроса за истинността на полица BG/30/117000182705 от 11:59 ч. на 05.01.2017. Аз нямам какво да кажа по този въпрос. 

Към Уведомителното писмо сте приложили готова декларация (приложена: http://softisbg.com/dannies_blog/Declaratsiya_Reneta_Stoyanova.pdf), която била уж за мое улеснение, като от мен се иска да декларирам, че нямам претенции към Вас и даже да Ви благодаря "за изясняването на случая"!?! Моля Ви да разберете, че вече е късно да Ви благодаря за каквото и да било. При това ме инструктирате да изпратя декларацията до Районен съд Варна "по гр. д. № 3307/2017 по описа на РС-Варна, ГК, VI състав", сякаш не знаете, че в РС-Варна няма такова дело. Делото с цитирания от Вас номер е заведено в РС-Добрич. Онзи ден Ви писах, че от РС-Варна ми изпратиха писмен отговор, че в РС-Варна няма заведено дело против мен, но Вие и на това не сте обърнали внимание.

Случващото се е голямо недоразумение, меко казано. Отново, за трети път, най-учтиво Ви моля да оттеглите искова си молба и да ми изпратите:

1. Декларация, че ЗАД "ДаллБогг Живот и здраве" АД няма никакви претенции към мен - не към Рената от Росеново и не към "ответника" по исковата молба, писана сякаш от прокурор, а точно към мен с посочване на трите ми имена и постоянния ми адресв гр. Варна.
2. Декларация, че нямате никакви претенции да плащам съдебни разходи и адвокатски хонорари, каквито претендирате на стр. 10 от исковата молба.
3. Декларация, че и в бъдеще няма да имате никакви претенции за каквито и да било изплатени суми по каквито и да било Ваши застрахователни полици, дори ако в тях фигурират пълно и точно всички мои данни. Това го пиша с ясното съзнание, че дори, живот и здраве, случайно да си купя кола отсега нататък, никога няма да я застраховам във Вашето застрахователно дружество.
4. Извинение в писмен вид от името на дружеството за причинените ми неприятности.
5. Заверено копие от застрахователна полица BG/30/117000182705, издадена в 11:59 ч. на 05.01.2017 г. в офиса на "Адмирал Иншуранс Брокер" (сега - "Мусала Иншурънс Брокер") с адрес гр. Варна, пл. "Екзарх Йосиф" 1, ет. 2, ап. 4. Завереното копие ми е необходимо за представяне в прокуратурата. Както вече Ви писах, приложеното към ИМ до РС-Добрич е незаверено копие, т.е. няма никаква доказателствена стойност, но изглежда не сте обърнали внимание и на тази моя молба. Заверено копие означава копие с надпис или щемпел "Вярно с оригинала", подписано и/или подпечатано от ДаллБогг или от адв. Горанов, ако още не сте освободили.

6. "Извадка от ел. система на Застрахователя с данни за броя застраховани автомобили в периода 2015-2017 на името на ответника", описана като приложение №6 към исковата молба, тъй като сте пропуснали да я приложите (или от Съда са пропуснали да ми я изпратят?).  За това също вече Ви писах, но също не сте обърнали внимание.


Ренета Т. Стоянова, Варна  (пълните ми данни са в края на писмото от 25.10.2017 тук по-долу)
ПРИЛОЖЕНИЯ 2 бр. съгл текста:
1. Уведомително писмо, подписано от г-н Росен Младенов, изп. директор на ЗАД "ДаллБогг Живот и здраве": http://softisbg.com/dannies_blog/Uvedomitelno_pismo_Reneta_Stoyanova.pdf
2. Декларация към уведомителното писмо, изготвена "за мое улеснение", с която искате да Ви благодаря: http://softisbg.com/dannies_blog/Declaratsiya_Reneta_Stoyanova.pdf
Прилагам тук по-долу и двете ми писма до Вас- първото от 25 окт '17, а второто - 27-ми. Споменали сте и едно от 26.10.2017. То не беше ново писмо, а просто молба да потвърдите получаването на писмото от 25-ти. 

-

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1377

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.