02.09.2020 До пр. Луканов с копие до горестоящи

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с РП-Плевен и новини юли 2020-окт. 2020

-


Придружаващ имейл

Subject: по ДП 2924 от 2013 на РП-Плевен с копие до горестоящи
Date: Wed, 2 Sep 2020 15:55:03 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, vss@vss.justice.bgУважаеми служители,

Приложено, изпращам писмо с днешна дата, съдържащо мотиви към искането за получаване на копие от два документа по ДП № 2924/2013. Писмото с  мотивите е в pdf формат и е адресирано до пр. Луканов, набл. ДП № 2924/13, пр. 3624/13 с копие до горестоящи: пр. 42/2015 на ОП-Плевен, пр. 1755/2014 на ВТАП, пр. 179/2015 на ВКП, Кабинет на Гл. Прокурор и ПК на ВСС.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова,
пострадала по ДП No 2924/2013 на РП-Плевен на мястото на Йорданка Найденова
гр. Варна 9010, ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
моб. 0888609072, стац. 052988600, email: rennie@softisbg.com

Блог, посветен на имотната измама със земите на майка ми през 2013 г., която се разследва в РП-Плевен вече осма година: http://softisbg.com/dannies_blog/

-

Приложеното писмо в pdf

Отн. Мотиви към искането за получаване на копие от два документа по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2478

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.