04.01.2018 До ГФ

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник и от  Кореспонденция с ГФ

-

Subject: манипулирана информация
Date: Thu, 4 Jan 2018 15:04:47 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: IC@gfund.bg, GF <GF@gfund.bg>, press@mvr.bg, priemna@mvr.bg, info@dallbogg.com


-

ДО: Изп. дир. Стоилков и Михайлов от ГФ

КОПИЕ ДО: МВР - София (за сведение)

КОПИЕ ДО ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД - София (с молба да оттеглят иска си срещу мен)

Уважаеми г-да Стоилков и Михайлов,

Отн. Манипулирана информация

Много благодаря за изпратената на 21.12.2017 разпечатка от "Подробна информация за протокола" по ПТП-то от 08.06.2017, която получих на 02.01.2018 (приложена), но на нея се вижда, че файлът, създаден на 04.08.2017 от номер "30" ("ДаллБогг"), е бил редактиран от него на 20.12.2017 в 22:11:39 ч., т.е. късно вечерта, преди на следващия ден да ми я изпратите.

Тъй като манипулираната информация за ПТП-то е повече от оскъдна, а по отношение собственика на колата - и невярна, моля да изискате директно от МВР информация за имената и адреса на собственика на колата с номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470 съгл. чл. 572, ал. 5 от КЗ и чл. 574, ал. 3, т.1, а от "ДаллБогг" -  подробна информация за ПТП-то от 08.06.2017, както и целия комплект от документи по застрахователния договор "ГО", обективиран в застр. полица BG/30/117000182705 от 05.01.2017 съгл. изискванията на чл. 345, ал. 1 и чл. 487, ал. 1 от Кодекса за астраховането (нов, в сила от 01.01.2016), и чл. 10 и чл. 11 от Наредба № 49/16.10.2014 на КФН (посл. изм. и доп. ДВ. бр.33 от 25 Април 2017г.) 

Напомням, че от Н-к сектор  "Пътна полиция" към ОДМВР-Варна съм получила официално удостоверение УРИ № 819000-41991/екз. № 2 от дата 08.11.2017, че на мое име и ЕГН няма регистрирано МПС, бивша, настояща и/или предстояща моя собственост.

Пълната и подробна информация ми е необходима за представяне пред компетентните органи с цел освобождаване от съдебна отговорност по дело № 3307/08.09.2017 по описа на Районен съд гр. Добрич, по което по недоразумение съм набедена за ответник-измамник, регистрирал и застраховал на свое име огромен брой коли, както и с цел освобождаване от евентуален бъдещ регресен иск срещу мен за изплащане на щетите по ПТП-то от 08.06.2017, ППТП № 0131717, които дори не знам на каква стойност са, нито пък имам нещо общо с причиняването им.


С уважение
Ренета Т. Стоянова, ЕГН ...
Варна, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
стац. тел. 988 600
моб. тел. 0888 60 90 72
Линк към кореспонденцията ми с ГФ: http://softisbg.com/dannies_blog/10112017.htm
-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1454

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.