29.12.2017 От ВТАП - указва на РП-Плевен да били приключили "срочно"

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с ВТАП и новини декември 2017

-

Писмото от ВТАП в pdf

Указват на РП-Плевен да били приключили "срочно". Какво ли ознава това  "срочно", след като в РП-Плевен се размотават от 2013 г.? Може би след още 5 години, за да кажат "ах, г-жо, нищо не можем да направим, понеже е изтекъл давностният срок за наказателна отговорност"? Прокуратурата е пълна трагедия от мързел и некомпетентност. Отделно, че прокурорите може и да са под натиск не знам от къде и от кого.

-

Хронология на разследването по нашия случай

06.06.2013 Подаден е сигнал за имотна измама
20.12.2013 Образувано е ДП след 6-месечна предварителна проверка
30.10.2014 Постановление за прекратяване
13.11.2014 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
02.12.2014 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен
24.07.2015 Постановление за прекратяване
01.02.2016 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
01.03.2016 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен
14.03.2016 Самоотвод на набл. прокурор, приет на 14.04.2016
01.05.2016 Нов набл. прокурор (втори)
18.10.2016 Вторият набл. прокурор е командирован в РП-Пловдив
01.11.2016 Нов набл. прокурор (трети), спира ДП-то
12.04.2017 Спряното ДП е възобновено със срок до 07.06.2017
07.06.2017 Срокът е удължен до 07.10. 2017

В момента срокът е удължен до 07.02.2018

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1451

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.