10.01.2018 До ГФ

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник и от  Кореспонденция с ГФ

-

Subject: Re: манипулирана информация
Date: Wed, 10 Jan 2018 06:40:14 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: G F <gf@gfund.bg>Уважаеми господа,

Данните са манипулирани (фалшиви), независимо дали "редакцията" им е извършена на 20.12. или преди това. Проверка по моето ЕГН показва, че нямам кола (приложено у-ние от Пътна полиция-Варна). ДаллБогг Ви е подал неверни данни за собственика на кола с номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470. Не е изключено много пъти да Ви е подавал такива, съдейки по изнесеното в печата на 24.11.2017 за ДаллБогг, а именно, че: "застрахователят е обявил за невалидни 800 полици, по някои от които вече има настъпили и заведени щети, като отказва да признае покритие и бави плащания към кореспонденти с ненужни допълнителни изисквания", както и от установяването на фалшифицирана полица в хода на едно от съмнителните му дела за обявяване нищожност на застрах. договори "ГО" (приложено съдебно решение от 05.01.2018), в което се казва: "По искане на ответника е представена писмена информация от Гаранционен фонд за това, че към полица N ***отговаря стикер N ***.Към стикер N *** отговаря друга полица, издадена от ищцовото дружество с N ***. По информация на Гаранционния фонд N на стикера на оригинала на процесната полица съответства на друга застрахователна полица."

Очаквам да се свържете с МВР и да установите имената и адреса на собственика на колата с номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470, тъй като е недопустимо ИЦ на ГФ да съхранява фалшива информация за имената и ЕГН-то на собственик. И то без адреса му, както е в "моя" случай.

С уважение,

Ренета Стоянова, Варна, 0888 60 90 72,

"ДаллБогг ме съди като застрахователен измамник": http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html
Резюме. "ДаллБогг" съди случаен гражданин без кола и без шофьорска книжка, пострадал от измама с личните му данни (мен), като застрахователен измамник, регистрирал и застраховал на свое име огромен брой коли. Целта е съдът да прогласи нищожност на застрах. договор, обективиран в застрах. полица BG/30/117000182705, издадена на 05.01.2017, приложена към исковата молба. Моят случай не е единичен, а част от мащабна кампания на "ДаллБогг" за прогласяване нищожност на стотици, а може би и хиляди, застрахователни договори 'Гражданска отговорност". По този начин "ДаллБогг" смята, че се бори с "лавината от застрахователни измами" (цитатът е от официално уведомително писмо от изп. дир. на "ДаллБогг", изпратено до мен на 27.10.2017) 

 

-

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник и от  Кореспонденция с ГФ

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1476

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.